8 8 I f f s - I O 1 Grondbedrijf. 1 |- --- i '1 5.fll VERSLAG FINANCIERINGS- EN BELEGGINGSFONDS. VERSLAG FINANCIERINGS- EN BELEGGINGSFONDS KAPITAALSUIT< AVI LA: TEN Toelichting. groep). 7 8 6 9 5 3 1 2 4 11 10 12 13 14 15 16 1.420.584,— 46.168,98 280D j 28OE 970,02 2.675,65 288 7» 5 24.880,1 1.750,— 23.130,06 14.827,34 314 506.757,— 1.603.999,99 153.200,— 1.066.468,34 358,87 4.221,17 137,19 2.212,38 2.212,38 2.284,28 71.90 15.068,30 1.068,30 1.068,30 34,72 34,72 ,5 121,70 314 4.713.770,37 117.845,— 2.091.888,— 67.986,36 185.831,36 14.337,25 1.560,— 16.554,71 12.954,71 12.954,71 421,03 13.375,74 783.456,— 25.462,32 7» 314 161.628,12 67.984,12 2.209,48 28.830,— 138.865,89 3.471,— I 13.884,— 451,23 3.922,23 w 314 21.550,— w 314 75.921,62 606,— 9.903,16 2,844,— 92,43 314 199,— 958,57 12.775; 12.775,— Wordt terugontvangen. f 10.590.383,30 f 52.396.087,70 205.165,19 383.219,58 n n w 415,19 955.597,68 w S» w 1.356.960,— In de Gemeenterekening te verdelen over: Omschrijving der kapitaalsuitgaven (per object of per groep). 16.745.255,66 63.615,54 77.414,35 12.399,60 7.838.236,65 255.407,42 371.028,88 11.140,49 66.266,39 112.855,77 14.907,01 3.052,38 Vermeerdering in het dienstjaar. 1.312.003,53 1.219.668,34 6.025,09 152,50 403,80 84.632,86 78.369,49 34.481,88 47.863,55 25.017,85 6.394,96 7.759,88 7.445,93 13.359,96 5.746,31 1.999,82 9.006,04 390.84 1.157,57 Vermindering (an ders dan door nor male jaarlijkse dek king) in het dienstjaar. 117.384,32 11.277,61 30.038,31 1.579,83 w 1.905.647,1 86.073,1 78J69, 196.110, 47.863, 255.407,1 342.086,: 11.140,i 138.865, 25.017, 245 633; 101.655, 236.825; 75.9211 375.900,- 105.459,1 10 0 0 o 8.400,04 3.234,84 9.887,39 152,50 7» n 7.117.537,14 59.865,54 68.794,35 7.269,60 7.838.236,65 21.749,93 106.105,77 6.698.924,— 62.721,51 205.041,06 7.194,70 14.230.343,54 735.814,— 81.073,03 66.369,49 4.100,88 5.642,82 8.840,81 >7 231.319,96 1.945,63 2.235,82 236,26 254.742,69 16.469,60 9.489,89 6.649,76 825,82 3.989,11 706,87 3.448,44 6.017,86 8.332,87 289,64 3» Totaal der kapitaals- lasten. 523.226,60 1.613.489,88 10.024,58 152,50 8.400,04 3.327,27 12.402,86 1 9.192,26 9.201,64 l 15.510,— 5.838,80 4.020,80 9.831,55 i 3? 77 6.691,54 619,26 5.067,66 5,71 33 33 33 33 5.746.j 1.999,1 6.691,54 619,26 4.945,96 5,71 33 33 33 33 33 33 33 33 Rente en andere kosten. 33 33 33 1.905.647,15 1.440,17 f 2.545.219,6*0 7.759,8*o 7.662,8fc 14.340,8f5 33 33 tn 2 o ■5 ■I O, 6 E 9 006, 10 294, 1 157, 649.933,10 3.820,63 I 10.375,82 i 578,26 1.233.000,— 419.996,47 239.239,03 101.655,— 236.825,62 375.900,— 104.489,86 7 9.827,96 2.541,— 5.920,— 2.125,— 1.059,83 6.000,— 130,31 286,— 1.832 943,11 1.419,15 j 506.757,— 291.996,46 188.000,— 97.439,86 5.616,— 1.713,82 6.110,— 3.166,80 47.642,— 2.500,— 6.000,— 102.466,— 19.033,55 204.608,— 25.410,— 122.742,— 185.165,— 256.395,88 8.912,— 18.436,— 114.550,— 178.600,— 95.737,88 16.477,72 3.366,82 9.909,11 2.125,— 10.413,— 3.467,85 201.175,— 22.869,— 116.822,— 73.796,62 178.780,— 226.594,— 1.974.043,— 12.777,25 415,19 4.633.596,36 I 12.775,— 35.727,005,26 14.23O.343J Oorspronke jkjx drag der kaj itaS uitgaven (aanschu üngswaard au het einde n hel dienstjaar per ob ject of per g roep) Oorspronkelijk be drag der kapitaals uitgaven (aanschaf fingswaarde) bij de aanvang van het dienstjaar (per ob ject of per groep). 4.’13 14.337®) 16. 66.266’ 127.683.lfo 3.313,93 6.383,11 9.400,— i 2.672,— 6.385,— 859,39 8.912,— 4.730,97 144.386,71 267,10 6.509.491,21 11.277,61 24.880,06 1.233.000, 1.732.000, 1.219.668, 11.087, 5.IOOJ 15.310,«0 3.052® 5 0 0 0 o o Extra afschrijvingen, eerste afschrijvingen, en ovcrgebrachtc eerste afschrijvingen van vorige dienst jaren. 16.745.255, 68.346,! 221.801, 12.666.) 254.742,69 De kosten komen t.z.t. geheel of grotendeels t.l.v. het 130,31 286,— i 73.104,32 2.500,— 6.000,— 104.675,48 19.033,55 121,70 I Geinvesteerd bedrag (boekwaarde) aan het begin van het dienstjaar (per ob ject of per groep). 8 5.421,17 I 4.947,78 Afschrijvingen en uitkeringen wegens terugontvangst van aan de bedrijven p c verstrekte kapitalen 5 (per object of per f 3.677.998,68 j s7 418.613,14 1.875,— 8.140,— I 342,— 62.781.30! Geinvesteerd bedrag (boekwaarde) aan het einde van het dienstjaar (per ob- ject of per groep). STAAT van de uit de door het Fonds verstrekte gelden gefinancierde kapitaalsuitgaven (artikel 12 juncto 8, vierd< lii 63.624,— 1.827,- 860,- 3.100,— 403,80 I 12.775,— 29.403.005,41 109.792,98 1.827,— I 860,— 3.100,— f 2.545.219,65 216,89 I 980,85 6: 619® 5.1 ''.Ui ider c der Verordening op het beheer van het Financierings- en Beleggingsfonds der gemeente ’s-Gravenhage). Bijlage E (vervolg). r «MK.iXHISII I D. Marktwezen: i Aanlegkosten Groente- en Fruitmarkt Uitbreiding van de parkeerruimte j Voorzieningen tegen brandgevaar Diverse voorzieningen E. Visafslag: Bouwkosten van de veilinggebouwen, enz. Uitbreiding gebouw Dr. Lelykade 5 Algemene Begraafplaatsen: Begraafplaats „Westduin” (grond) Idem (aanlegkosten) Aanschaffing van hardstenen zerken Straten, pleinen, wegen en voetpaden i Aanleg, verbreding, verbetering, enz. van straten, enz van Boecopstraat, straataanleg Ketelstraat-Broeksloot, straataanleg Stratenplan „Leyenburg” Moerweg,, Morgenstond e.a. „Uilennest” Stadhouderslaan, wijziging tramsporen Trekvlietplein, uitlichting grond van het Gasbedrijf Kijkduinsestraat, straataanlegI Aanleg, verbreding, verbetering enz. van straten enz Badhuisweg, verbreding Verbetering van het straatoppervlak (1948/49) j Idem (1949) Idem (1951) Grote Markt, profielswijziging Kijkduin, voorzieningen aan wegen Raamweg, aanleg rijwielpaden Floris-Grijpstraat, profielswijziging Laan C. v. Cattenburch, aanleg rijwiel- en wandelpaden Markenseplein, aanleg tramlus Laan v. Meerdervoort, doortrekking Straataanleg in „Hoogwerf” Stratenplan „De Hofstad” Wandelplaatsen en plantsoenen: Aanleg, uitbreiding enz. van wandel- plaatsen en plantsoenen i Plantsoenaanleg in „Arendsdorp” Uitbreiding puinstortplaats Zuiderpark Pompen, riolen enz. Bouw v. rioolgemalen, aanl. riolering, enz. Rioolgemaal Lijnbaan, overbouwing Idem, electr. apparatuur \l Voorz. aan pompen en riolen (1948/49). K Idem (1950) Kerken en torens i Restauratie van de Grote Kerk Restauratie van de St.-Jacobstoren f Voorzieningen aan torens N.V. „HABO”, deelneming in het kapitaal Diversen I Uitgaven i.v.m. aanleg miniatuurstad I Bijdrage i.d. aanschaffingskosten houten plankier Scheveningse strand Kapelweg 35, diverse voorzieningen i Idem, idem (windschotten) I Voorschot aan J. v. d. Veen t.z.v. de ex- ploitatie van het marktterrein Herman- Costerstraat I 99 i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 105