I I I I I I I I I i I I 1 rt 8 8 I <31 7 /•S 1 I o f f f - 3 I VERSLAG FINANCIERINGS- EN BELEGGINGSFONDS. VERSLAG FINANCIERINGS- EN BELEGGINGSFONDS. lasten. kapitaalsuitgav Toelichting. 12 13 14 11 15 16 10 8 9 7 6 5 4 2 3 1 I VII 5, 625 s, 569,50 1.258,09 21.187,50 688,59 21.747,50 J, 330 0 1.802,— 14.416 12.614 54.069. 468,52 2.270,52 54.069,19 3» 0 2.110,— 40.090,— 37.980,— 42.200, 1.302,92 3.412,92 42.200,— »5 0 J, 108.305, 101.536,08 103.354,61 3.299,92 3.299,92 106.486,70 1.818,53 5 16.902,18 88,06 n 17.917,55 582,32 1.094,49 1.094,49 1 4.150,— 2.601,— 10.404,— 338,13 104.054,30 2.939,13 5» 3.900,— 3.400,82 76.471,88 1.269,— 10.152,— 50.766,50 329,94 1.598,94 25.331, 231,27 1.302,— 5.208,— 3.906,— 52.100,— 169,26 1.471,26 j r;- 957,— 13.398,— 12.441,— 38.275,— 435,44 1.392,44 7» 11.005,— 6.000,— 154.000,— 148.000,— 5.005 240.000,— r> 2.000,— 62.000,— 60.000,— 2.015,— 80.000,— 4.015,— I 330 65.000,— 1.081,000.— 1.704.796,42 35.132,50 100.132,50 266,766,25 4.977.749,80 3.400,82 161.776,87 9.040.625,86 s» w 3» y> 330 ,3 ,3 33 33 33 33 33 In de Gemeenterekening te verdelen over Omschrijving der kapitaalsuitgaven (per object of per groep). 33 33 77.092,05 200.624,77 2.314,70 25.100,43 18.056,78 2.974,28 17.399,76 22.610,55 33 33 33 33 33 33 33 Vermeerdering in het dienstjaar. 2.987,36 8.943,84 2.905,97 8.943,75 23.534,75 7.185.58 1.000 86.939,07 10.650,75 77.092 200.624, 3.000, 24.969,. 18.144.. 2.9742 19.680.' 22.864. 29.849,1 1.843, 10.507, 238, 1.094, 10 0 0 0 33 33 33 33 33 33 Geinvesteerd bedrag (boekwaarde) aan het begin van het dienstjaar (per ob ject of per groep). Geinvesteerd bedrag (boekwaarde) aan het einde van het dienstjaar (per ob ject of per groep). 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 Rente en andere kosten. 1.961,57 2.428,95 41,47 603,05 517,43 125,68 463,39 586.84 19,37 Totaal der kapitaals- lasten. 33 33 33 33 33 33 33 33 Geen verdere afschrijving i.v.m. inschrijving Groot boek v. d. Wederopbouw. Aflossingsbestanddeel annuïteit. - - c3 33 33 33 33 0 '2.314, 0 0 33 7.135,— 537,— 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 309,94 2.818,28 12,71 96,76 440,90 78,81 0 0 o o o 3.889,57 7.443,95 157,47 3.228,75 E g 16.421,06 4.220,— 14.708,— 4.267,51 591,93 307,18 145,19 354,67 1.460,39 2.389,94 500 24.969,48 2.281,— 253,45 29.849,92 1.843,54 10.507,— 238,21 1.094,49 4.150,— 1.928,— 5.015,— 116,— 2.625,70 478,42 350,— 443,97 60.356,— 74.737,— 1.276 18.555,43 15.921,06 3.867,— 14.258,— 18.056,78 596,— 23.166,92 943,54 9.007,— 238,21 7.803,— 69.171,06 8.883,— 58.428,— 69.722,— 1.160 16.161,— 18.430,— 12.460,84 16,720,— 8.713,75 22.959,75 6.965,58 21.618,— 3.065 900,— 1.500,— E 230,— 575 220,— 5» J, 200.000,— 516.904,71 2 0 0 o o o o 5 I 4.150, I Afschrijvingen en uitkeringen wegens terugontvangst van aan de bedrijven verstrekte kapitalen (per object of per groep). 995,85 475,68 907,36 Oorspronkelijk be drag der kapitaals uitgaven (aanschaf fingswaarde) bij de aanvang van het dienstjaar (per ob ject of per groep). 5.531.769,. 86.939; 10.650. 1.242,66 596,— I 2.281,— 18.171,— 3.618,— 79.804,07 10.113,75 Aflossingsbestanddeel annuïteit, (le ann. 1952). Oorspronkelijk b drag der kapüaa uitgaven aanscht fingswaarde) aa - het einde an hi t c' dienstjaar o '5 ject of per groep 104.054, 73.071, 50.766, 13.163J 17.613; 8.943, 23.534. 7.185. 22.747. 372.467, 40.046,! 69 2X 18.O13J 91.448,1 7.656. 4.562, f 2.828.523,12 195.936,— 33.579,07 65.167,— 9.536,52 86.716,29 391,04 2.977,11 13.566,25 2.425,— f 2.690.258,— 195.936,— 36.846,— 64.026,— 9.368,70 84.561,48 554 i 4.324,— 15.547,— 2.850,— 23.712,— 5.531.769,44 372.467,57 35.779,43 68.687,32 17.706,33 91.302,84 7.301,58 3.102,11 13.991,25 2.500,— Extra afschrijvingen, eerste afschrijvingen, en overgebrachte eerste afschrijvingen van vorige dienst jaren. at J» V Vermindering (an ders dan door nor male jaarlijkse dekking )in het dienstjaar. 16.381,(0 230.192,13 6.367,92 2.091,90 i 3.850,86 I 784,94 5.118,28 204,42 210,26 I 850,09 I 153,81 632,48 Eigendommen, niet voor de openbare dienst bestemd. Gebouwen en gronden Aankoop enz. van grond en huizen Badhotel te Kijkduin, aankoop Kemperstraat, (div. percelen, aankoop) Hooftskade, idemj Zuid-Binnensingel, idem Z.O.-Buitensingel, idemj Tripstraat 53/9, aankoop Stuurmanstraat 2/8, aankoop en herstel Obrechtstraat 420/2, idem Delftselaan 175/7, aankoop Leyweg (grond) idem Spui 214-214a, en Ammunitiehaven 3-3a, aankoop en herstel N.W.-Buitensingel 60/63, idem Obrechtstraat 464/6, idem Laan Copes v. Cattenburch (grond), aank. Schedeldoekshaven 104/22, idem Nieuwe Haven 494-494a, aank. en herst. Laan Copes v. Cattenburch 61, idem Badhuiskade 21, overneming v. h. Gasbe- bedrijf Obrechtstraat en Gr.-Hertoginnelaan (div. perc.) sloping en inr. tot bergruimten Aanleg van volkstuinen Zieken 9-11, aankoop Zeezwaluwhof 26, uitbreiding en inrichting tot Luchtvaart Technische School Ammunitiehaven 45, inrichting t.b.v. de Ver. „De Ambachtschool te ’s-Graven- hage” Ammunitiehaven 45/7, voorzieningen Hekkelaan 4, verbetering Nieuwe Laantjes 8, inrichting Waalstraat 32, herstel Schedeldoekshaven 104/22, idem Wijnhaven 11-13, aankoop Majubastraat 2c, voorzieningen Zeilstraat 47, aankoop Paviljoen i.d. Oostduinen, idem Gebouwen, in gebruik bij Gemeentelijke diensten en instellingen: Gemeentelijke Credietbank Korte Lombardstr. 2, Kon. Emmakade 3 Korte Lombardstr. 3-7, Westeinde 40-42 Gemeentewerken: Bierkade 4 Dienst Wederopbouw en Stadsontw. Javastraat 34/6 Gemeentelijke Woningdienst: gebouwen Van-Speykstr. en Laan v. Meerdervoort Sociale RaadPrinsestraat 57 Dienst voor Soc. Belangen: Nw. Haven dwarsstraat 2 Gemeentel. Bureau voor Werklozenzorg en Personeelsvoorz. Beyersstraat 113. N.V. Mij. tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Stedelijk Belang”, deel neming i.h. kapitaal N.V. Electriciteitsbedrijf „Zuid-Holland”, deelneming in het kapitaal Koppelverbinding tussen de electriciteits- fabrieken der gemeenten ’s-Gravenhage en Rotterdam N.V. „K.E.M.A.”, geldlening 428.543,12 22.837,— 91.927,01 6.367,92 1.091,32 2.H7,93 w c der Verordening op het beheer van het Financierings- en Beleggingsfonds der gemeente ’s-Gravenhage). Bijlage E (vervolg). STAAT van de uit de door het Fonds verstrekte gelden gefinancierde kapitaalsuitgaven (artikel 12juncto 8, vierde li tder Koppelverbinding in 1942 overgedragen aan N.V. „Electriciteitsbedrijf Zuid- Holland”. Afschrijving is gelijk aan aflossing schuld N.V. aan de Gemeente. Aflossingsbestanddeel An nuïteit (vanaf 1952). 1.829,50 i 615,37 2.281,— 18.753,32 I 3.618,— 1.016.000,— -200.000,— 5.201,650,44 1.70 20 Oft'' 9,55 138.265,12 j 1.000,58 1.732,93 475,- 2.300,— 191,71 113,50 i 409,19 75,— 632,48 f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 106