1 I i 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 I o vin f f f f f f f f f f f f f I” I f f f f f f f 61 7~2J8 -31! vin VERSLAG FINANCIERINGS- EN BELEGGINGSFONDS. VERSLAG FINANCIERINGS- EN BELEGGINGSFONDS. LASTEN. KAPITAALSUIT iAV] Toelichting. 11 12 13 14 15 9 10 16 8 7 6 5 3 4 2 1 2 I van K) 4.610,— 105.696,08 i 10.895,80 372 111.308,— J» 31,80 83.020,66 26.55 3.540,— 26.253,— 5.003.402,67 11.011,80 1.162.278,35 2A I 215,20 501,96 1.057,16 412 215,20 501,96 1.057,16 VIII I 4 1.650,59 13.338,— 433,48 454 53.952,— 51.704 1.753,44 99 99 2.240,96 99 3.891,55 877.956,— 14.378,17 1 5 28,91 1.040,— 4.807,03 427,85 494 5.000,— 6.218,49 8 99 99 99 1.467,85 374,185,— 28,91 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 3.540,— 597.329,88 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 I 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 7.979,— 35.527,— In de Gemeenterekening te verdelen over: Omschrijving der kapitaalsuitgaven (per object of per groep). I 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 740.764,— 140.724,— 99 99 99 99 99 99 99 99 99 361.715,— 4.770,— 2.700,— 99 99 99 99 99 99 99 99 372,15 1.232,69 9.785,18 588,93 1.264.920,90 1.896.761,16 156.355,47 929,41 19.138,66 1.217.716,08 35.225,87 29.952,39 19.873,38 23.529,66 80.213,66 124,80 759,36 £51,35 1.035,51 Vermeerdering in het dienstjaar. 675.588,61 118.830 24.951,15 105.820.66 63.986,98 4.162,53 26,55 6.279,20 72.573,63 1.059,06 85.446,51 11.036,71 222,72 62,49 27,76 11.115,77 2.962,35 156,39 78,12 119,11 Vermindering (an ders dan door nor male jaarlijkse dek king) in het dienstjaar. 66,— 50,— 25 2e. 79.346, 708.191, 1.181 751 151 2.092 0 5 4 Geïnvesteerd bedrag (boekwaarde) aan het begin van het dienstjaar (per ob- ject of per groep). 2,69 3.785,18 £72,93 402.649,80 47.445,89 15.077,— 78,12 119,11 Rente en andere kosten. 106.742,71 344,27 1.353,14 427.60 24.074,83 4.573,53 12.745,13 212,26 16.598,89 3.635,58 2.881,81 754,45 2.987,08 1.581,19 896,74 193,73 3.919,76 1.462,53 148.62 259,32 1.154,63 1,93 2,47 4,40 Totaal der kapitaals- lasten. 43.188,13 1.973,26 1.038,12 790,64 2,78 3.970,69 206,31 51.169,93 71.492,83 12.391,53 9.386,12 13.994,20 Openbaar buitengewoon lager onderwijs. Stichting, uitbreiding, verbouw enz. van scholen: Kosten van stichting, uitbreiding enz. Idem Prins-Willemplein 5, inrichting Meubilair, leermiddelen enz. Vervangen van leesboekjes (1950). Idem (1949) Voorzieningen aan meubilair en stoffering Vervangen van ruiten in schoolgebouwen 89.903,34 1.189,04 5.493,44 1.166,46 2.170.936,98 3.006.89 317,55 1.S9 15< ’55 11 966 19.361 0,09 123,02 5,62 13.086,12 0 0 o o o o 5 5 4 D 5 392.158,— 6.531,— 510.735,— 111.864,— 88.671,— 23.214,— 693.346,— 132.906,— ■M g X 340,— 59,36 76,— 475,36 5 o 59,36 Jó,— 135,36 "a a s 99 99 99 99 30.443,— 1.761,— 1.038,12 9.300,— 45.032,80 4.573,— 23.508,15 11.400,— 63.165,98 39.689,53 1.443,— 11.400,— 8.800,— 99 99 99 47.418,— 7.818,— 9.386,12 13.560,72 99 91.910,— 48.652,— 27.592,— 5.961,— 3.072.724,— 9.969,— 39.650,— 669.300,— 115.830,— 481.922,— 105.183,20 152.529,63 22.993,— 76.226,51 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 318.409,71 968,27 3.338,14 19.873.21 3.000,— 45.411,89 16.595,58 11.596,81 2.034,51 4.610,— 94.897,08 5.794,19 2.833,49 6.154,73 99 99 99 211.667,— 624,— 1.985,— 19.445,61 3.000,— 28.813,— 12.960,— 8.715,— 1.280.06 4.610,— 91.910,— 4.213,— 1.936,75 5.961,— 99 99 99 99 99 7.089,86 10.251.197,28 120.608,— 45.001,— 4.573,— Geïnvesteerd bedrag j (boekwaarde) aan het einde van het dienstjaar (per ob- j ject of per groep). 790,64 2,69 3.847,67 200,69 38.083,81 115,05 145.457,10 178,54 18,98 31.032,80 4.001,44 721,39 5.828,37 602,98 118.418,86 3.655,05 742.786,98 2.248.— 721,39 5.649,83 584,— 87.386,06 5.493,44 584,— 954.855,44 13.219,76 46.495,33 4.721,62 23.508,15 11.400,— 63.425,30 40.844,16 I 99 99 99 99 99 99 99 99 99 5, 99 Afschrijvingen en uitkeringen wegens terugontvangst van aan de bedrijven verstrekte kapitalen (per object of per groep). Extra afschrijvingen, eerste afschrijvingen, en overgebrachte eerste afschrijvingen van vorige dienst jaren. 1 Openbaar uitgebreid lager onderwijs. Stichting, uitbreiding, verbouw enz. van scholen Kosten van stichting, uitbreiding enz. Idem i Neptunusstraat 92, uitbreiding van der Parrastraat 7, verbouw Meubilair, leermiddelen enz. Eerste inrichting van scholen I Vervangen van leesboekjes Voorzieningen aan meubilair en stoffering Vervangen van ruiten in schoolgebouwen i ,.59 1.23 t i.: "l’ 372.041. 108.190, 5.616, 25.908. 105.820 87.516 84.376 26 7.089. 11.402.463 5.64! 1.161 57.078,09 I 99 Openbaar voortgezet gewoon lager onderw. Meubilair, leermiddelen enz. Vervanging van leesboekjes Voorzieningen aan meubilair en stoffering Vervangen van ruiten in schoolgebouwen i 10 10 118.830, 10 10 !0 10 15 15 576.268, 144.063, 169.960, 26.599, 85.J46. Klv-,". 6O.ÜS4, 19..”4. 19.S-1. 119, 151 5 372.041,83 108.158,81 5.616,57 957 3.284.391,— 10.659,— 41.685,— 13.157,— VIII Oorspronkelijk b drag der kapitaal uitgaven (a, -■schi fingswaarde) aan einde van h. diei jaar per (oi leen per groep). - 4.475.719 j Openbaar gewoon lager onderwijs. Stichting, uitbreiding, verbouw enz. scholen Kosten van stichting, uitbreiding enz. Scholencomplex Escamplaan (grond) I Harmelenstr.-Baambruggestr. idem Roemer-Visscherstraat, stichting Roemer-Visscherstraat, (grond) Finse schoolpaviljoens, stichting Paets-van-Troostwijkstr., bouw paviljoen Rederijkerstraat, idem Vermeerstraat 56, verbouw Roemer-Visscherstraat, installaties Obrechtstraat, bouw paviljoen Korte Lombardstr. 7, wederinrichting Wilhelm, v. Pruisenstraat 53, idem Afverven van schoolgebouwen Bezemstraat 3, wederinrichting Dibbetsstraat 73, idem 8.466.915,04 25.095,— I 79.396,95 32.602,98 i 576.268,57 137.784,61 97.386,50 25.540,30 i Oorspronkelijk be- i drag der kapitaals uitgaven (aanschaf fingswaarde) bij de i aanvang van het dienstjaar (per ob- j ject of per groep), i 340 61,29 78,47 479,76 -- Vervangen van leesboekjes Voorzieningen aan meubilair en stoffering Meubilair school Dibbetsstraat 73. Vervangen van ruiten in schoolgebouwen s 8.466.915, i 99 99 i 1 99 99 99 mder c der Verordening op het beheer van het Financierings- en Beleggingsfonds der gemeente ’s-Gravenhage). Bijlage E (vervolg). Meubilair, leermiddelen enz. (eerste inr.) Meubilair nieuwe schoolpaviljoens Meubilair Rijslag 17I Meubilair Finse school Rederijkerstraat Meubilair school Roemer-Visscherstraat. 1.2 7" .77 STAAT van de uit de door het Fonds verstrekte gelden gefinancierde kapitaalsuitgaven (artikel 12 juncto 8, vierde; I»

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 107