I I 8 8 f f f 1' f f f f f f f I 1.078.101,56 f f 112 I f f f f f I VERSLAG FINANCIERINGS- EN BELEGGINGSFONDS VERSLAG FINANCIERINGS- EN BELEGGINGSFONDS. KAPITAALSUÏI jAV N L \STEN? Toelichting. 8 9 7 6 5 13 14 15 10 16 2 3 4 1 I VIII 11 421.243 672 437,30 11.726,58 f 1.005.446,1 12.163,88 993.282,72 50.170,50 459.249,62 421.243 14.925,61 65.096,11 I VIII 12 696 6.329,90 1.538,— 10.926,45 5, 175.278, 6.329,90 168.948,60 18.327,— 78.455,55 64.920,45 2.549,81 20.876,81 VIII I 13 757.610, 272,42 50.118,48 19.063,58 619,57 62.000, 62.000,— 62.000,— 62.000,— 2.015,— 2.015,— 4.318.629; 4.266.872,29 272,42 117.110,01 2.026.655,65 1.961.303,18 65.866,31 182.976,32 I VIII I 14 29.304,— 26.640,— 952,38 112,84 750 52,— >7 99,57 122 681, 122.469,16 212,41 31.487,28 26.640,— 6.083,03 I 15 860,95 784 M 2-602 27.602,42 10 23.467,73 1.10 -s64. 28.463,37 I 28.706,59 300.680,09 9.914,39 38.620,98 s, 3.167.243, 18,96 J» 7» w W 10.905,— 2.940,— 79.181,— 4.673,— 3.284,— 97,— 9.096,— 5.850,— 130.476,— 5.880,— 5, 1.265.506,— 412.007,— 53.897,— 97,— Omschrijving der kapitaalsuitgaven (per object of per groep). 119.571,— 2.940,— Afschrijving gelijk aan afllossing door geldneemster 3.167.243,31 757.610,59 978.539,10 1.298,25 1.965,74 218.359,17 16.631,86 436.192,01 58.818,74 138.676,24 387.309,19 57.105,38 7.733,52 35.328,10 1.943,58 11.501,79 Vermeerdering in het dienstjaar. 29,58 997,38 293,65 590,87 Vermindering (an ders dan door nor male jaarlijkse dek king) in het dienstjaar. 978.539, 1.298. 51.811,' 218.359, 16.661; 997, 8.027, 35.918; 43' 1® 5 8I8< 2.380J 11.501, 11.726, 40 5 5 5 40 40 '40 20 40 40 40 20 20 5 5 5 40 20 5 5 40 10 293,65 19.654,45 1.344.687,— 416.680,— 115,74 168.373,47 15.735,86 743,58 11.501,79 Geïnvesteerd bedrag (boekwaarde) aan het einde van het dienstjaar (per ob ject of per groep). Rente en andere kosten. 43.702,33 13.542,10 14.485.44 42,19 4.240,47 191,10 1.569,17 3.913,65 3.76 5.472,14 511.41 1.858,38 6,31 295,62 389,50 24,17 373,81 122.883,33 18.215,10 15.145,47 3.131,10 293,65 20.274,02 5.887,17 13.596,65 860,59 1.560,76 16.390,61 1.343,85 38.948,44 1.340,44 1.205,05 11.875,60 41.726.58 5.142,38 103,31 9.391,62 6.239,50 131.380, 1.943, 15.161, 26.794. 138.676, 38’ 309, 57.966, 5 5 5 24.463,— 1.298,25 s B z X - "7 CU 106.553^ 4.060, 4.000, 8.068, >5^ 131.380,— 1.943,05 15.161,— 20.464,55 43.964,— 110.737,— ,36 3.616,38 112,84 1.652,— 701,81 106.553,46 3.947,16 4.000,— 7.968,54 1.557,— 10.918,47 832,44 1.180.88 11.501,79 11.726,58 4.318,— 9.683,— 860,59 3.027,— 1.107,69 445.706,— 1.298,25 57.181,— 194,— 9.096,— 11.984,55 1.600,— 583,28 48.404,80 157.455,— 14.933,— 997,38 7» 77 77 77 w n I 77 5» 77 7» n 7, 1 77 2.664,— j 112,84 1.600,— 682,85 5.059,69 Oorspronkelijk be drag der kapitaals uitgaven (aanschaf fingswaarde) bij de i aan vang van het dienstjaar (per ob- 1 ject of per groep). Totaal der kapitaals- lasten. Overige Nijverheidsscholen: Stichting, uitbreiding, verbouw enz. van scholen Idem Bakkerstraat 59, voorzieningen t.b.v. de Vakschool voor kappers In de Gemeenterekening te verdelen over Geïnvesteerd bedrag (boekwaarde) aan het begin van het dienstjaar (per ob ject of per groep). Extra afschrijvingen, eerste afschrijvingen, en overgebrachte eerste afschrijvingen Lager onderwijs, niet vallende onder de 1 t.lm. 11. Gemeentelijke School- en Kindertuinen; Aank. grond voor aanleg van terreinen Inrichting gebouw Mient 275 Voorz. aan gebouwen en terreinen Idem (1951) Inschrijving Grootboek v.d. Wederopbouw 736.000,- (opstal) Afschrijving al léén op grond (boekw. 1-1-’51 ƒ65.422,—). 77 1.023,34 305.058,— 1.538,- j 4.134,69 I f 736 48.282,— 120.420,— Oorspronkelijk b drag der ka ->itaai i - fingswaarde) aan einde van het die y jaar per (object per groep), j Afschrijvingen en uitkeringen wegens terugontvangst van aan de bedrijven groep). Jaren' 11 I 12 Afschrijving op dit bedrag i.v.m. Rijkssubsidie. Bijzonder voorbereidend lager onderwijs. Stichting, uitbreiding, verbouw enz. van scholen Kosten van stichting, uitbreiding enz. Naarderstraat 98, uitbreiding Meubilair, leermiddelen enz.: Voorz. aan meubilair en stoffering Aankoop van meubilair en leermiddelen Idem i Hoger onderwijs. Uitbreiding gymnasium Haganum J Voorz. aan het gebouw gym. Haganum Voorz. aan meubilair en stoffering I 1 Idem (1951) 52.029,96 inoar c der Verordening op het beheer van het Financierings- en Beleggingsfonds der gemeente ’s-Gravenhage). Bijlage E (vervolg). VIII i i Nijverheidsonderwijs. Zeevaart- en Visserijschool; Vissers- havenweg 56 M.t.s., Sneeuwbalstraat 137: stichting Idem inrichting I f 77 STAAT van de uit de door het Fonds verstrekte gelden gefinancierde kapitaalsuitgaven (artikel 12 juncto 8, vierd e lii Middelbaar onderwijs. Stichting, uitbreiding, verbouw enz. van scholen: Kosten van stichting, uitbreiding enz. Grotius lyceum, Stokroosplein, stichting Dalton-h.b.s., Aronskelkweg, aanleg j sportterrein Paviljoen Grotius lyceum, stichting Stadhouderslaan 84, uitbreiding Spionkopstraat 9, voorzieningen Voorzieningen aan schoolgebouwen Meubilair, leermiddelen enz Geldlening aan Steno-Dactylo Instituut Scheevers uiag uci tv a >1133! uitgaven (a, nschi c ':- inosw-nardf) Z l-'i I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 109