i 8 8 7 7 I I I 1 i f I I J f f f f I f I I B B 8 o f f f 11.474,38 I 35.237,46 I 747,46 i VERSLAG FINANCIERINGS- EN BELEGGINGSFONDS. VERSLAG FINANCIERINGS- EN BELEGGINGSFONDS. de uit de door het Fonds verstrekte gelden gefinancierde kapitaalsuitgaven (artikel 12 juncto 8, vierde lid KAPITAALSUITG Wti lasten. Toelichting. 9 8 11 12 13 14 7 15 6 16 5 4 3 2 1 3.642,85 1.029,79 4.247,79 j 3.218,— 138,05 1.167,84 s» s, 177,39 177,39 W w 2.660,17 714,72 i 1,25 7.778,1 17.957,20 40.338,28 IX I 94.086,46 94.086,46 94.086,46 M 984 28.308,92 4.243,— 4.243,— f 1.378.518,34 538.561,17 128.360,32 XI I f 3.403.''62,1 6.296.138,— 215.900,— 6.512.038,— 37.898,61 253.798,61 1014 Idem. 70.244,— 1016 5.580,90 5.580,90 862.222,15 17.717,95 844.120,10 27.433,90 45.151,85 55 2151 1016 deelneming in het kapitaal f 11.205,90 »s 9.896.4311 n 467.326,26 495.635,18 n 40.885,® 4.464,30 765.326,83 2.760,— 513.406,14 1.539.376,49 5» n 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 4.125,— 1.500,— 99 99 99 99 48.922,25 1.270,- Omschrijving der kapitaalsuitgaven (per object of per groep). 744.041,50 375.448,47 I 69.695,93 3.174,20 99.115,42 16.632,42 2.515,94 46.678,13 Vermeerdering in het dienstjaar. ’0- I Geïnvesteerd bedrag (boekwaarde) aan het begin van het dienstjaar (per ob ject of per groep). 255.275,— 116.614,— Geïnvesteerd bedrag (boekwaarde) aan het einde van het dienstjaar (per ob ject of per groep). Rente en andere kosten. 1.160,73 122,78 181.789,60 50.029,73 2.282,93 22.476,51 3.318,90 4.858,95 652,10 14.934,11 4.215,09 2.554,67 96,31 8.296,44 3.789,95 1.241.44 111,96 1.795,54 61,91 283,87 943,72 Totaal der kapitaals- lasten. 108.434,16 6.414,93 26.897,44 22.561,95 914.720.91 292.584,55 92.574,26 3.927,33 989,83 43.698,10 8.694,97 33.612,92 I 3,09 i I 111.000,- 521.849,6 30.789.11 16.090.5 11.488,8 914.720.9 292.584.5 92.5742 3.927.3 34.602.7 3.999.114,36 80.000,— 55.247,53 1.905,— 38.198,10 3,444,97 I 99 -■3 ft. 5.592.861.98 200.000,— 5.592. 61; 200. XJO, I 9® Buitengewone afschrijving (kol. 8) per 1-1-’51. 2 o 23.677,85 119.395,15 8.750,— 850.080,— 115.270,15 7.250,— 129.971,22 2.600,— 209.491,76 5.000,— 58.404,43 4.132,— 35.714,70 3.778,— 5.593.526,32 339.462,98 7.600,— 457,20 i I 22.869,— 14.283,99 4.577,23 212,33 3.850,— 5.500,— 1.706,97 s 99 29.153,— 4.440,— 26.089,— 3.078,70 3.000.— 1.150,— 6.200,— 2.295,— 4.168,— 1.547,54 12.504,— 9.935,84 34.695,— 12.003,88 1.379,83 24.507,— 37.803,11 18.499,08 7.131,90 308,64 3.850,— 6.741,44 1,818,93 51.629,51 7.758,90 30.947,95 3.730,80 3.000,— 1.433,87 7.143,72 2.295,— 4.168,— 40.884,70 I 7.778,— 9.655,569,99 99 99 691.585,— 102.120,— 149.506,— I 20.064,70 8.734,38 29.037,46 99 99 99 99 99 99 99 2.045,— 1-834,— 364.976,05 3.205,73 1.956,78 546.765,65 7.040,— 635,— 1.704,30 251.920,69 52.440,— 13.097.332,95 49.680,— 6.433.986,81 33.670,95 1.944,— 5.429.073,23 - i I 99 94.086,46 f 1.780.0671 2.481,— i 444,52 I 131,72 1.167,— 58.427,69 100.024,93 j 99 99 99 Haagse Stichting voor lich. opvoeding: A. Sportterreinen: Aankoop van terreinen Kosten van verbetering Kosten van aanleg en inrichting i I’ 43.701,1® 8.6-,4.® 18.601,— i 18.772— j Oorspronkelijk be drag der kapitaals- uitgaven (aanschaf- fingswaarde) bij de aanvang van het dienstjaar (per ob ject of per groep). I s» Maatschappelijke steun en voorzorg. Gemeenteapotheek, div. aanschaffingen Gebouwen, in gebruik bij Gemeentelijke bedrijven en diensten en bij derden Dienst voor Sociale Belangen Idem Bur. Werklozenzorg en Personeelsvoorz. Vereniging Dr. Schroeder van der Kolk Idem Idem Kinderbewaarplaatsen Dienst voor Sociale Belangen, kapitaal In de Gemeenterekening te verdelen over: 99 99 2.141.102,09 165.281,44 13.161,19 14,49 7.123,20 19.481.69 41.680,— i 9.935,84 Afschrijvingen en uitkeringen wegens terugontvangst van aan de bedrijven verstrekte kapitalen (per object of per groep). 20.229,1! 41.680,® 14.i- -| 210.3» 4.693,58 8.047,79 32,96 99 99 1.164.487,-B) 5 0 D _0 41.903.® 1.480.972,06 66.112,— 55.215,40 18.716.783^06 1016 236.674,— 97.842,— 24.065,92 32.214,— 11.559,36 1.248,11 23.340,— 408.898,57 835.841,96 I 157.403,90 6.296.138,— j 12.578 1.127,59 390,13 44,84 796,48 13.889,96 28.335,39 Extra afschryvingen, eerste afschrijvingen, en overgebrachte eerste afschrijvingen van vorige dienst jaren. Gewone afschrijving per: l-2-’51 ƒ80.100,— l-3-’51 135.800,(buitenge wone afschrijving per: 6-3-’51. Aflossingsbestanddeel annuïteit. Oorspronkel drag der kar aals® uitgaven (aar hal® fingswaarde aan het einde va het dienstjaar (per ob ject of per groep) 1.164.487,— I 111.000,— I 521.849,61 j 30.789,10 I 2.929,38 459,511,— 129.694,99 78.605,23 2.963,33 j 99 99 Idem, herstel sintelbaan Idem, aanleg oefensintelbaan Nieuwe Haven, aanlegkosten Groenendaal, bouw kleedlokaal Roemer-Visscherstraat, aanlegkosten Herstel van terreinen Spionkopstraat, verbetering Sportlaan (ijsbaan) voorzieningen B. Speelterreinen: Aankoop van terreinen Kosten van aanleg en inrichting Aanschaffen van speelwerktuigen enz. Mient, bouw kleedgebouwI Pieter-de-Hoochplein, verbetering Beyersstraat, verbetering Vermeerstraat, vernieuwing hekken C. Openluchttheater Zuiderpark: Kosten van inrichting Idem D. Diversen: Bouwkosten garages, werkplaatsen I Aankoop vrachtauto Vermindering (an ders dan door nor male jaarlijkse dekking) in het dienstjaar. 3.608,59 834,65 176,56 1.963,48 1/ 72.317,65 b Kap. verstrekking per 1-1-’51 ƒ427.383,31; per 31-12-’51 ƒ39.942,95. 744 V' 2.s 99.1 i 2.'1/' 46 46” 436.642,— 115.411,— 74.028,— I 2.751,— i 27.102,75 32.701,19 i 1.738,— I 258.818,44 I 1016 STAAT van N.V. „Haagse Tramweg Maatschappij”: vordering wegens inbreng deelneming in het kapitaal door de Gemeente doorgegeven lening van het Pensioenfonds voor het personeel van de H.T.M Spoorwegaansluiting Laakhaventerreinen Idem, voorzieningen aan de sporen Bedrijfspanden Bouw van industrieflats Bouw fabrieksgebouw Binckhorstlaan I Vergoeding van bedrijfsschade Borgstellingsfonds v. ’s-Gravenhage e.o., 662.432,— 97.680,— 123.417,— 16.986,— 6.518,34 7.598,87 29.503,46 15.639,15 25.008,— 8.835,54 i 696,91 Handel en nijverheid. V.m. Gemeentelijke Telefoondienst 9.700.100, 3.789.622,60 75.000,— I Laan van Poot, uitbreiding kleedgebouw ide" c der Verordening op het beheer van het Financierings- en Beleggingsfonds der gemeente ’s-Gravenhage). Bijlage E (vervolg). Aflossingsbestanddelen van annuïteiten. \f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 111