I Ij i 8 8 E s I f f 5 s E I 7 7 STAAT van de uit VERSLAG FINANCIERINGS- EN BELEGGINGSFONDS. VERSLAG FINANCIERINGS- EN BELEGGINGSFONDS. de door het Fonds verstrekte gelden gefinancierde kapitaalsuitgaven (artikel 12 juncto 8, vierde li KAPITAALSUI1 GAV lasten. Toelichting. 9 8 7 6 5 4 3 2 11 12 13 10 14 1 15 16 XIII I 27.556.615, 5.746,31 6.733.994,52 12.832.731,04 j f 18.596.941,53 1 964.037,72 416.877,— 1.380.914,72 7.176.096,92 i 38.093,55 3) 5.807,99 s) 773.931,37 y> ƒ151.441.526,04 XV I 25.277,37 1 407.940,04 1114 8.896,— 289,12 f 3.143.315,73 2.015.835,67 102.157,76 821.709,08 9.554.12' VIII 1.035,51 28,91 4.710,— >7 1.670,— 1.538,— 5» 272,42 4.134,69 J» 4.154.747,30 ,5 J, 5» S> I J» s» 2.087.245,— 1.006.000,— 55 99 99 99 99 99 99 99 99 J» 99 99 99 99 99 99 99 99 I Bedrijven. Gasbedrijf 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 11.100,— 3.770,— 158.435,— 10.045,— 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 f 1.935.401,15 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 Idem, Algemene Dienst Idem, „Ockenburgh” Idem, san. plan „Keizerstraat-West” Idem, san. plan „Van-Boecopstraat” Hypotheekbank Noodhypothekenfonds Rijkshypothekenfonds Gemeenteziekenhuizen Keuringsdienst van Waren Koninklijke Schouwburg Dienst voor Schoolkinderzorg Gemeenteapotheek Omschrijving der kapitaalsuitgaven (per object of per groep). 99 99 Overige inkomsten en. uitgaven. Wederopbouwkosten Bezettingsuitgaven: uitg. vestinggebied Idem, afbraak van percelen Verbouw perceel Javastraat 34, in gebruik bij de Dienst W. en S Herstel woningen van particulieren 2.09: 2.185.31 Totaal der kapitaals lasten. I II III IV V VI VII 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 2 3 4 5 6 7 8 9 13 14 15 16 12.349.184,18 3.326.898,07 5.486.480,94 1.291.418,03 535.395,96 3.158.056,34 157.783.20 889.391,53 2.576.741,59 406.933,62 993.282,72 168.948,60 4.266.872,29 122.469,16 1.078.101,56 15.621,72 30.073,41 /t A ~9 A A 6.329,90 52.029,96 212,41 28.463,37 38.624,27 2.551.276,35 3.400,82 11.011,80 45.473 296.043 54.971.739 38.093 2.870.379 802.517 150.560 6.394.807 789.751 6.026.687 7.655.023 202.208 1.114.556 178.590 161.474 175.27 4.31 1.62 122.68 1.106.56 1.454.072,— 157.783,20 889.391,53 18.327,— 117.110,01 5.059,69 28.706,59 168.791,60 277.262,01 199.279,67 442.863,10 246.465,06 60.439,85 23.651,13 174.561,11 3.178,23 I 15.279,29 13.387,34 12.694,30 3.313,15 12.441,88 2.857,— 78.455,55 2.026.655,65 31.487,28 305.058,— 1.202.953,21 162.808,45 459.249,62 5.201.650,44 5.003.402,67 501,96 877.956,— 374.185,— 919.604.56 6.857.305,04 8.165.452,75 2.176.496,40 73.660,82 3.830.470,72 986.989,07 439.732,10 Rente en andere kosten. 181.789,60 28.335,39 251.920,69 39.095,98 5.291,27 14.925,61 400.572,25 233.223,15 70.083,30 112.626,03 28.396,68 13.415,31 2.549,81 65.866,31 1.023,34 9.914,39 67.835,46 5.127,95 28.905,23 4.541,15 18.004,70 1.844.178,25 1.546.481,25 807.367,32 158.420,72 20.876,81 182.976,32 6.083,03 38.620,98 Vermeerdering in het dienstjaar. 98.495,— 5.400,— 9.89 >.43 1.78106 1.145.909,— 574.144,17 88.337,42 64.920,45 1.961.303,18 26.640,— 300.680,09 161.776,87 145.457,10 4,40 31.032^80 13.086,12 30.713,75 237.243,12 359.091,09 88.836,53 37.066,44 Hiervan ƒ137.539,95 val. 1-1-1951. O. 4) Hiervan 270.000,val. 30-6-1951. 5) Hiervan 136.160,val. 1-1-1951. 2) Hiervan 8.777,43 val. 1-1-1951. Buitengewone afschrijving val. 1-1-1951. ƒ38.311,21, 31-12-’51 ƒ313,06 (kol 8). Buitengewone afschrijving, val 31-12-1951. (kol. 8). Hiervan f 29.508,56 val. 1-1-1951. Buitengewone afschrijving, val. 1-1-1951. (Kol. 8). Hiervan f 12.900,val. 1-1-1951. 3 0 3 S- o 11.129,30 11.441,61 4.227.801,98 1.738,75 27.016,12 21.269,45 1.960,— 516.904,71 1.162.278,35 1.057,16 14.378,17 11.115,77 195.840.84 209.159,49 18.096,— 13.518,36 2.341,36 12.163,88 2.870.379,77 802.517,— 150.560,— 6.296.312,97 784.351,— 6.026.687,70 6.881.092,12 202.208,99 1.098.934,52 148.517,16 29.889,88 37.737,50 15.000,— 254.528,— 205.165,19 8.896,— 1.984,75 99 99 266.766,25 597.329,88 475,36 87.386,06 38.083,81 221.274,58 625.663,21 16.136,— 85.636,57 33.497,24 50.170,50 40.338,28 4.243,— 11.205,90 22.837,— 26.253,— 215,20 3.891,55 1.467,85 1.130.835,— 129.982,57 421.243,— 1.228,— 5.562,82 1.841.321,25 3.583.881,89 19.930,— 17.891,91 7.275,— 1.525,— 383.219,58 99 309.800,— 3.677.998,68 Oorspronkelijk be drag der kapitaals uitgaven (aanschaf fingswaarde) bij de aan vang van het dienstjaar (per ob ject of per groep). 7~T595.646,93 jfl65-358.37(] 9.040.625,86 10.251.197,28 2.170.936,98 99 3.839.654,64 12.312.400,— j 16.343.391,— 99 99 Afschrijvingen en uitkeringen wegens terugontvangst van aan de bedrijven verstrekte kapitalen (per object of per groep). Extra afschrijvingen, eerste afschrijvingen, en overgebrachte eerste afschrijvingen van vorige dienst jaren. 99 -1 99 11.125 13.421 5.612.44! Geïnvesteerd bedrag (boekwaarde) aan het begin van het dienstjaar (per ob ject of per groep). In de Gemeenterekening te verdelen over 161.474,44 f 16.112.491,69 5.176.900,— I 1.563.500,— 108.424,57 73.660,82 611.519,54 173.684,87 i 50.604,60 30.447,37 319.559.24 56.656.038,19 4.543.858,59 3.415.762,01 232.619,84 369.949,94 32.087.669,45 10.590,383,30 258.818,44 495.635,18 157.403,90 16.512.491,69 1.411.663,54 72.320.145,61 4.540.7)9 157.783 889.391 929.401,15 341.877,80 25.624,92 87.693,50 2.197.901,44 955.597,68 IX XI XIII XV 2 2A 4 5 6 7 7A 9 10 11 12 1.264.920,90 2.484.638,09 15.416.187,82 99 99 99 510.669,40 302.886,93 286.973,17 2.640.764,54 4.633.596,36 4.977.749,80 4.475.719,— 135,36 954.855,44 402.649,80 945.038,30 7.299.788,21 99 99 f 2.512.127,48 1.521.907,46 162.911,15 918.296,76 428.543,12 742.786,98 479,76 118.418,86 51.169,93 251.988,33 862.906,33 16.136,— 124.732,55 38.788,51 65.096,11 Oorspronkelijk l drag der kapitaa ders dan door nor- uitgaven (aansch fingswaardc) aan einde van het die jaar per (object per groep). 5.593.526,32 538.561,17 13.097.332,95 „112.098.026,57 3.143.315,73 ƒ291.970.635,65 9.655,569,99 1.378.518,34 18.716.783,06 „151.441.526,04 4.227.801,98 1/407.256.714,37 3.723,50 1.411.663,54 959,03 76.593,44 22.496,50 3.798,28 96.526,— 13.968,68 98.456,94 167.317,30 6.581,36 30.017,09 3.434,89 4.470,05 3.647.925.35 6.767,02 76.593,44 33.596,50 7.568,28 254.961,— 24.013,68 408.256,94 341.878,41 9.759,59 45.296,38 16.822,23 H. 164,35 f 7.487,579,99 5.429.073,23 835.841,96 6.433.986,81 „122.175.216,69 2.015.835,67 ƒ335.249.437,68 546.765,65 128.360,32 765.326,83 7.487.579,99 2.614.285,24 24.802.213,20 9.185,12 1.984,75 2.614.285,24 Verzameling: Vroegere diensten Algemeen beheer Openbare veiligheid Volksgezondheid Volkshuisvesting Openbare Werken Eigendommen, niet voor de openbare dienst bestemd Openbaar gewoon lager onderwijs Openb. voortgezet gewoon lager onderwijs Openbaar uitgebreid lager onderwijs. Openbaar buitengewoon lager onderwijs 11’4O2.46: i.. ll’-'-'-'" 1.276.00 2.680.4? 15.620.63 18.09 2.590.25 409.27 1.005.44 Openbaar voorbereidend lager onderwijs Bijzonder gewoon lager onderwijs Bijzonder voortgezet gew. lager onderwijs Bijzonder uitgebreid lager onderwijs Bijzonder buitengewoon lager onderwijs Bijzonder voorbereidend lager onderwijs Lager onderwijs, niet vallende onder de par. 1 t./m. 11 Middelbaar onderwijs Hoger onderwijs Nijverheidsonderwijs Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, niet vallende onder de par. 1 t./m. 16 Maatschappelijke steun en voorzorg Handel en nijverheid Bedrijven Overige inkomsten en uitgaven Electriciteits-Bedrijf j Duinwaterleiding Openbaar Slachthuis Gemeentelijke Credietbank I Reinigingsdienst Gemeentewerken Gemeenteplantsoenen Dienst v. d. Wederopbouw en de Stads ontwikkeling Gemeentelijke Woningdienst Dienst voor het Gemeentelijk Grondbedr. Geïnvesteerd bedrag (boekwaarde) aan het einde van het dienstjaar (per ob ject of per groep). f 2.015.835,67 157.783,20 I 889.391,53 40.720,78 173.517,85 56.656.038,19 j 54.968.882,65 364.976,05 100.024,93 513.406,14 3.839.654,64 2.512.127,48 15.294.007705 721.437,50 2.846.656,93 66.673.445,63 98.062.198,98 35.727.005,26 2.356.721,20 692.200,— 116.870,— 2.970.030,— i 429.805,— 3.164.444,— 5.012.064,65 202.503,24 923.602,72 105.688.98 34.723.851 15.802.63' 1.753.62' 4.751.361 „102.478.747 62.781.30: 30.180.000,— 12.416.765,20 1.558.745,01 4.396.418,74 70.645.606,33 52.396.087,70 f 20.828,367,17 25.356.175,66 I nder c der Verordening op het beheer van het Financierings- en Beleggingsfonds der gemeente ’s-Gravenhage). Bijlage E (vervolg). 2.156.409,25 i 3.465.416,24 873.744,05 412.778,63 I 29.007,33 209.475,13 99 99 3.647.925,35 102.157,76 9.508.206,15 9 15.026,60 15.108.87 866.977,81 30.533.075, 13.912. g. 3.435.322, 73.660, 6.098.000, 1.465.102, 586.000, 32.285,56 2.356.721,20 681.100, — 113.100, — 2.910.090,— 425.160,— 2.854.644,— 5.611.434,91 199.325,01 923.945,15 122.375,05 148.780,14 f112.098.026,57 ƒ122.175.216,69 94.086,46 6.296.138,— 2.595.646,93 27.016,12 9.592.589,23 17.957,20 12.5'3.04 „165.358.3 5.612-j! /469.984^ Vermindering (an- male jaarlijkse dekking) in het dienstjaar. 24.053.100,— I 24.007.076,70 10.527.747,46 13.724.897,99 2.698.26L66 29.403.005,41

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 112