I d fa M ui SS £2 I }i H j 10 10 1 I p h 11 p II I. i 1 435 f 7 6 s y 11:1 sigsh „4,- 2,— c I is sn S3| i tïs I 8 ■b o o i s N-o I 111 III I VERSLAG VAN DE GEMEENTEBELASTINGEN. VERSLAG VAN DE GEMEENTEBELASTINGEN STAAT II. J G I D F C E B A Totaal. Prijsklassen. Tentoonstellingen. Sport. Revue. Concerten. Ballet. Opera en operette. Toneel. 56 916 1 983 410 3 883 3 002 334 180 180 562 290 23 019 1 365 900 2 670 12 988 ƒ0,01 t./m. ƒ0,49 86 928 3 477 780 17 512 199 198 291 762 7 349 58 458 2 790 868 3 429 935 21 341 150 976 162 162 4 373 859 9 606 44 188 445 010 124 699 3 349 731 25 699 7 247 54 541 1,99 12 109 427 42 261 716 734 85 162 60 764 226 794 12 689 146 068 33 557 3,99 39 681 4 627 174 616 18 69 254 12 442 8 796 15 744 24 054 772 3 995 11 466 90 1 876 2 117 2 616 6,en hoger 1 245 635 306 006 10 737 865 20 868 243 383 674 183 31 833 303 870 7 567 263 83 216 Totaal in 1951 261 608 1 174 262 133 547 11 174 227 28 571 206 323 747 876 375 636 8 151 441 26 969 55 816 273 786 1950 s> 111 849 11 274 818 25 473 221 552 1 358 068 699 302 8 086 836 28 378 358 186 93 532 291 642 1949 0,2 6,3 2,8 70,5 2,3 11,6 100, 0,3 2,8 0,8 In pCt. van het totaal 1951 2,4 0,3 72,9 1,8 10,5 1,2 0,2 3,4 6,7 100, 0,5 2,5 Idem 1950. 0,2 2- 12. 1 71,7 6,2 100, 0,3 3,2 0,8 2,6 Idem 1949. Gemiddeld per toegangsbewijs besteed be- 0,82 0,91 2,70 1,24 0,86 0,72 1,05 1,55 3,14 2,48 2,33 drag 1951 0,84 2,67 1,62 0,81 1,15 0,81 0,65 0,96 4,57 2,37 2,34 Idem 1950 5» >5 0,82 0,88 2,60 1,23 0,83 1,12 0,99 4,80 1,57 2,59 2,10 Idem 1949 STAAT III. Hondenbelasting (belastingjaren 1947 t./m. 1951). Oninbare posten. Aantal 2 323 833 270.740,— 7.286,— 19.459,— 243.995,— 18 758 18 7 038 18 148 18 642 100 16 929 75 1 151 4 172 5 323 3 563 5 220 1947 1 946 3 661 1034 1971 325.215,— 1 928 9.008,— 20.889,— 20 774 21 022 295.318,— 6 494 20 346 224 24 17 5 669 25 409 1 563 1948 2 210 3 391 1 972 1 832 1221 368.235,— 12.121,— 23.855,— 332.259,— 18 22 244 6 643 85 420 1 590 2 010 21 861 352 31 2 637 2 226 8064 21 521 1949’) 2 301 4 461 1118 382.797,— 11.622,— 28.582,— 342.593,— 15 3 220 84 1252 31 21 551 980 159 1 168 2 624 9 047 20 869 21 181 339 1 617 1 804 3 582 1950 2 195 1 662 744 390.375,— 7.503,— 19.999,— 362.873,— 21 042 15 4 930 283 1 486 2 383 10 467 20 386 20 709 301 32 1 454 60 1 006 1066 1951 2 094 j Houders van honden aangeslagen naar een inkomen Filmvoorstellingen aders dan in bioscopen. Honden afgemaakt in het asyl. Bioscoop voorstellingen. on H Variété, cabaret, danspartijen, vermaak door verenigingen. Honden afgegeven aan de politie. S3 g.Sjsg 5 lij pi ,2 o o ra s, E W X «72 „0,50 Belasting op vermakelijkheden (belastingjaar 1951). Aantal in 1951 van Gemeentewege uitgereikte of afgestempelde toegangsbewijzen in onderstaande prijsklassen. I 2 294 I 1) De cijfers hebben sedert het vorige verslag wijziging ondergaan ten gevolge van nagekomen aanslagen, ontheffingen en oninbare posten. d d c kC S3 55 72 I- „5,99 „0,99 5 s ab 1 d d d 1 552 1 560 4 352

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 120