I I I I I I I I K B: 11 10 I i K t3W' 2y< 8 is KI VERSLAG VAN DE GEMEENTEBELASTINGEN. Straatbelasting (belastingjaren 1942 t./m. 1951). STAAT IV. Oninbare posten. Factor. 3.085,— 3.416.398,— 2’/a 3.430.274,— 10.791,— 76 758 1942 2% 3.318.955,— 6.136,— 909,— 3.311.910,— 1943 74 279 1.094,— 3.303.599,— 3.315.147 10.454,— 1944 74 121 161.492,— 725,— 3.141.603,— 2’/4 3.303.820,— 73 758 1945 3.152.548,— 21.423,— 470,— 3.130.655,— 70 214 25/4 1946 25/4 70 421 3.175.762,— 10.489,— 876,— 3.164.397,— 1947 >5 3.188.381,— 25/4 3.193.743,— 4.742,— 720,— 1948 70 817 327,— 3.214.057,— 25/4 3.218.407,— 4.023,— 71 243 1949 3.257.842,— 25/4 3.259.367,— 1.432,— 93,— 1950 71 912 JJ 1951 25/4 3.324.587,— 1.083,— 3.323.504,— 73 585 1) De bedragen over de laatste jaren zullen nog wijziging ondergaan ten gevolge van nog te verlenen ontheffingen en verhoging van het bedrag der oninbare posten. Belastbare opbrengst. Klassen. Bedrag. Bedrag. 5 430 14.922,— 63 103,— 15.025,— 1ste klasse Beneden 100,— 5 367 39.045,— 38.849,— 38 196,— 5 691 200,— 5 653 2de 100,— tot 109,— 99.711,— II 7 465 99.820,— 3de 200.— 300,— 7 454 5, 4de 17 737 419.299,— 21 382,— 17 758 419.681,— 300,— 500,— 985.522,— 21 24 099 986.154,— 24 078 632,— 5de 800,— 500,— J» 2 8 550 552.505,— 552.411,— 94,— 6de 800,— 1.200,— 8 548 n 2 187 222.962,— 2 186 222.876,— 1 86,— 7de 1.200,— 1.600,— 878 123.880,— 1 216,— 879 124.096,— 8ste 2.000,— 1.600,— 131.423,— 130.830,— 4 593,— 667 9de 2.800,— 663 2.000,— 321 93.648,— 274,— 320 93.374,— 1 10de 2.800,— 4.000,— 121.009,— 120.440,— 2 253 11de 6.000,— 251 569,— 4.000,— 5» 65.916,— 12de 8.000,— 64.829,— 2 1.087,— 96 6.000,— 94 5, 453.238,— 453.238,— 189 13de 8.000,— en daarboven. 189 J, 3.324.522,— 73 585 Totaal 73 418 3.320.181, 4.341,— 167 Aantal belastbare percelen. Normale belasting (Art. 6, le lid, der Verordening). In staat V komen de percelen met de straatbelastingbedragen niet meer dan eenmaal voor. Hierdoor kan het totale aantal percelen en het totale belasting bedrag verschillen met staat IV. Totaal aantal Zuiver bedrag der belasting. 1) Totaal bedrag der belasting. Belasting jaren. Aantal percelen, i O I Aantal percelen. STAAT V. Straatbelasting (belastingjaar 1951). Rangschikking van de belastbare percelen in groepen naar de kadastrale huurwaarde met opbrengst der belasting voor iedere groep naar de toestand op 1 Januari 1951. i) In staat IV komt voor het totale aantal percelen, dat ten kohiere is gebracht, alsmede het totale bedrag aan straatbelasting. In de kohieren kan een perceel met het straatbelastingbedrag meer dan eenmaal voorkomen, b.v. door verkoop in de loop van het belastingjaar. 3/4 belasting (voor één voorziening). (Art. 6, 3e lid, der Verordening). - percelen I Bedrag der kohieren. Ontheffing na reclame.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 121