10 9 VERSLAG VAN DE GEMEENTEBELASTINGEN. BEDRAG DER ZUIVERE OPBRENGST. SOORT ONDERWIJS. 1950/51. 1947/48. 1948/49. 1949/50. 1946/47. 94.017,— 105.638,— 100.245,— 293.375,— 213.028,— 6.655,— 55 55 830,— 931,— voortgezet gewoon lager onderwijs 55 55 55 62.011,— 84.068,— 1.576,— 74.071,—' 55 55 55 8.992,— 11.661,— 11.156,— 55 55 55 55 55 435.601,— 8.278,— 620.607,— 55 2.078,— 2.432,— 5.245,- 3.569,— 55 55 55 55 2.133,— 223.602,— 140.374,— 202.422,— 55 55 55 55 3.133,— Gemeente geheven) 55 55 55 55 55 316.962,— 213.691,— 354.486,— 379.780,— Openbaar middelbaar onderwijs 55 55 55 33.951,— 25.222,— 43.409,— voorbereidend hoger onderwijs 46.317,— 55 55 55 55 29.043,— 33.003 Middelbaar technische school 8.069,— 6.429,— 7.830,— Zeevaartschool. 55 55 55 55 Cursussen tot opleiding voor de examens le, 2e en 3e 8.258,— 4.192,— 6.213,— 3.153,— 3.355,— stuurman 55 55 Kweekschool voor onderwijzeressen bij het voorbe- 3.377,— 7.486,— reidend onderwijs 2.388,— 3.018,— 4.719,— 55 55 55 55 Avondcursus tot opleiding voor onderwijzer (geopend 1.969,— op 1 September 1950) 55 55 55 55 55 7.082,— 3.494,— 6.223,— 6.918,— 5.269,— 55 55 55 8.074,— 6.288,— 5.763,— 6.982,— 7.804,— 55 55 55 55 1.936,— 2.442,— 2.176,— 1.566,— 55 55 55 55 2.019,— 2.432,— 1.349,-,, 1.984,— 2.707,— 55 55 55 1.196,— 809,— 327,-,, 714,-,, 466,— 55 55 55 19,— 66,— 55 55 55 55 55 210,— 217,- 322,-,, 325,-,, 250,— 55 55 55 ƒ1.180.506,— Totaal gewoon lager onderwijs Openbaar avondnijverheidsonderwijs, voorbereidend tot de visserijschool Visserijschool (meer) uitgebreid lager onderwijs buitengewoon lager onderwijs (van 1 Januari 1950 af wordt het schoolgeld door de (meer) uitgebreid lager onderwijs buitengewoon lager onderwijs 39.772,— 8.417,— Cursussen inzake het afzetten van koersen en peilingen in de zeekaart (in 1946/47, 1949/50 en 1950/51 zijn geen cursussen gehouden) Tuinbouwwintercursus 61.991,— 276.145,— 1.027,-,, 228.185,— 33.433,— 26.427,— 5.950,— Bijzonder gewoon lager onderwijs voortgezet gewoon lager onderwijs Openbaar voorbereidend lager onderwijs gewoon lager onderwijs 47.967,-/ 189.619,— Openbaar handelsavondonderwijs Gemeentelijke Centrale school voor machineschrijven en stenografie Openbaar avondnijverheidsonderwijs voor meisjes en voor oud-leerlingen van de scholen voor buiten- 1.679.862,— 1.821.355,— 1.394.920,— 442.283,— 147.559,-',, 35.091,— Schoolgeldheffing (schoolgeldjaren 1946/1947 tot en met 1950/1951). STAAT VI. De aanslagregeling voor 1949/1950 en 1950/1951 is nog niet geëindigd. Verschillende van de voor deze schoolgeldjaren genoemde bedragen zullen dus nog wijziging ondergaan. “T 1.782,-,, 50.973,— 7.949,—1„ 416.685,— 588.477,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 122