11 7 a i VERSLAG VAN DE KEURINGSDIENST VAN WAREN. Overzicht der onderzochte melkmonsters, genomen Tabel C. GEMEENTE. vuil. 1 17 67 23 27 3 1 1 1 2 2 1 2 1 1 3 3 7 1 3 2 1 21 30 Totaal. 12 699 94 40 7 3 3 7 7 5 23 14 6 Gesteriliseerde melk. 4 1 5 1 Van de door de veehouders aan standaardisatiebe- drijven geleverde melk werden 1798 monsters genomen het aantal afwijkingen (houdbaar- en samenstelling) Gepasteuriseerde melk. Door 12 bedrijven werd gepasteuriseerde melk be reid door 10 van deze melkinrichtingen wordt de melk Door 17 bedrijven binnen het keuringsgebied wordt gesteriliseerde melk bereid. Onderzocht werden 584 monsters, waarvan er 72 niet steriel waren. Aantal monsters. 11 23 923 736 24 7 769 143 24 8 138 39 26 224 20 206 56 208 30 81 146 104 408 78 54 431 173 304 151 30 131 1 471 167 Aantal af gekeurde monsters. 7 1 27 67 2 14 7 water- toevoeging. 16 44 II 1 4 1 andere redenen. 5 1 vetgehalte lager dan 2,45 pCt. vetgehalte hoger dan 2,55 pCt 1 169 80 1 130 124 1Aantal onderzochte monsters 2. Aantal afgekeurde monsters waarvan wegens: a. aanwezigheid van colibacteriën j b. te hoog kiemgehalte c. te hoog vriespunt d. vetgehalte niet gelegen tussen de vastgestelde grenzen e. vuil phosphatase aanwezig g. aanwezigheid van colibacteriën en te hoog kiemgehalte h. andere redenen Aantal overtredingen, waarvoor proces verbaal werd opgemaakt was niet groot. Het gemiddeld vetgehalte bedroeg 3,69 pCt. (in 1940: 3,31 pCt.). 138 3 3 stromend gepasteuriseerd; ze beschikken daartoe over een automatische inrichting. In tabel D (hiernaast) is een overzicht van de in de 3 laatste jaren bij het onderzoek verkregen resultaten opgenomen. Daarbij mag voor 1951 een opmerkelijke vooruitgang worden geconcludeerd. Alle aan afnemers in flessen geleverde melk dient op grond van de bepalingen van het Melkbesluit, gepas teuriseerd of gesteriliseerd te zijn. Er wordt streng toe gezien, dat de als gepasteuriseerd aangeduide melk ook inderdaad van een bevoegd bedrijf afkomstig is. We gens het onbevoegd bereiden van gepasteuriseerde melk of melkproducten werden 10 processen-verbaal opge maakt, met voor het merendeel een hoge geldboete als gevolg. het onderzoek der monsters gepas- Berkenwoude Bleiswijk Delft Gouda Gouderak ’s-Gravenhage ’s-Gravenzande Haastrecht Hekendorp Leidschendam De Lier Maasland Maassluis Moercapelle Monster Moordrecht Naaldwijk Nootdorp Oudewater Pijnacker Reeuwijk Rijswijk Schipluiden Stolwijk Voorburg Waddinxveen Wassenaar Wateringen Zevenhuizen Zoetermeer bij melkverkopers. Aantal monsters afgekeurd wegens Tabel D. Overzicht van teuriseerde melk. 1949. j 1950. 1951.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 128