5. 17. 8. 4 Dubbeldam, N. Veldhoen en N. F. A. Vugts (leden); Commissie voor de Economische Ontwikkeling: Wethouder Mr J. van Aartsen (voorzitter), Mr J. A. M. Borghols, Jac. Dubbeldam, F. F. de Haan, Mr G. L. Mens Fiers Smeding, Dr B. van den Tempel en Dr E. J. Tobi (leden); Commissie voor de Kunstzaken: Wethouder J. van Zwijndregt (voorzitter), D. W. Dettmeijer, A. L. M. Dinkhuijsen, Mr J. J. Hangelbroek, W. A. Rensen, N. Veldhoen en A. van Velsen (leden); 19. Commissie voor Verkeersaangelegenheden: de Burgemeester (voorzitter), C. P. Damme, P. den Duik Hzn., Mr J. J. Hangelbroek, Mr G. L. Mens Fiers Smeding en Dr Mr J. A. M. van Staaij (leden). Op 31 December 1951 waren deze commissiën de volgende. Commissie van taxatie en advies voor het grond bedrijf: J. Tiedema, Ir H. van Rees en L. J. Kleijn. Commissie van advies inzake de straffen, opgelegd aan bestuurders van motorrijtuigen, waarmede wordt gestationneerd: Mr C. B. Reinhold, voorzitter; L. Th. Spanjaard, A. B. Venema, J. M. H. Dolk, S. van der Klugt, leden; C. Houtzager, J. P. Plomp, plv. leden; Jhr Mr W. C. Six, secretaris; W. M. Schauten, plv. secretaris. Commissie van advies voor de straathandel: Wet houder C. H. P. W. van den Oever, voorzitter; H. E. Nottrot, C. M. Zoetmulder, W. C. A. Riem Vis, Th. P. H. van Maastrigt, F. H. van der Heijden, G. Simo- nis, H. N. Marinus, J. van Wingerden, M. Keus, A. Buis, R. P. Baas, leden; M. C. Hamer, plv. lid; W. M. Schauten, secretaris. Commissie van advies, bedoeld in artikel 22 bis van het Bankreglement. Zie het verslag van de Gemeente lijke Credietbank. Contact-commissie inzake de financiering van het afbetalingscrediet (Ingesteld bij besluit van B. en W. van 13 October 1951): Mr J. A. M. Borghols, voor zitter; Mr J. A. Luyerink, secretaris; J. B. van de Waal, P. Brinckman, N. P. Vlasveld, F. van Wijk, J. P. van Laar, A. L. Bothe, J. Bronsveld, J. Scheeres, H. Jurgens, J. Wennekes, J. H. Krooshof, H. Beuk- man, G. H. J. Berckenkamp, mevr. J. A. J. Snoeck Henkemans-Vos en mej. Mr M. A. Koning. Commissie voor de Beroepskeuze: G. J. Scheepers, lid-voorzitter; mej. N. Ongerboer, C. H. Sonneveld, Mr J. H. Vermeulen, A. J. van Hagen, mevr. Dra W. Kahn-De Koningh en J. N. Verkleij, leden; Mr W. Nieuwhoff Jr, secretaris. Commissie voor het Onderwijs: Wethouder J. van Zwijndregt (voorzitter); mevr. E. van den Bosch- De Jongh, C. A. M. Diepenhorst, Mr J. J. Hangelbroek, Mr H. W. J. M. de Jong, H. J. Mollen en H. Swart (leden); 6. Commissie voor het Gemeentelijk Gasbedrijf en het Gemeentelijk Electriciteits-Bedrijf: Wethou der Mr J. van Aartsen (voorzitter), Mr J. A. M. Borghols, Mr G. L. Mens Fiers Smeding, H. Neuteboom en W. Verburg (leden); 7. Commissie voor de Duinwaterleiding: Wethouder Mr J. van Aartsen (voorzitter), Mr J. A. M. Borghols, Mr G. L. Mens Fiers Smeding, Dr B. van den Tempel en N. Veldhoen (leden); Commissie voor de Gemeentelijke Dienst van Haven- en Marktwezen: Wethouder Mr J. van Aartsen (voorzitter), C. P. Damme, P. den Duik Hzn., F. H. M. Lem, K. J. Nieukerke, Dr B. van den Tempel en W. Verburg (leden); 9. Commissie voor het Openbaar Slachthuis: Wet houder Mr J. van Aartsen (voorzitter), Jac. Dub beldam, P. den Duik Hzn., F. H. M. Lem en H. Neuteboom (leden); 10. Commissie voor de Openbare Gezondheid en voor de Gemeenteziekenhuizen: Wethouder C. H. P. W. van den Oever (voorzitter), mevr. E. van den Bosch-De Jongh, mevr. M. Fr. P. Daamen-Allard, A. L. M. Dinkhuijsen, H. Smits- kamp, H. Swart en A. C. Toet (leden); 11. Commissie voor de Gemeentelijke Reinigings dienst: Wethouder Mr J. van Aartsen (voorzit ter), mevr. N. C. Bouma-Van Strieland, mej. Mr J. J. Th. ten Broecke Hoekstra, F. H. M. Lem en H. Swart (leden); 12. Commissie voor de Gemeentelijke Credietbank: Wethouder Mr J. van Aartsen (voorzitter); F. H. M. Lem, H. Neuteboom, K. J. Nieukerke en W. Verburg (leden); Commissie voor Arbeidszaken: Wethouder C. H. P. W. van den Oever (voorzitter), mej. Mr J. J. Th. ten Broecke Hoekstra, C. P. Damme, C. A. M. Diepenhorst, Jac. Dubbeldam, N. Veldhoen en N. F. A. Vugts (leden); 14. Commissie voor de Koninklijke Schouwburg: Wethouder J. van Zwijndregt (voorzitter), D. W. Dettmeijer, A. L. M. Dinkhuijsen, Mr J. J. Hangelbroek en W. A. Rensen (leden); 15. Stadhuiscommissie: de Burgemeester (voorzitter), Wethouder Drs C. A. A. van Luttervelt (onder voorzitter), de leden van de Commissie voor de Plaatselijke Werken en Eigendommen en mej. Mr J. J.Th. ten Broecke Hoekstra, W. A. Rensen, Mr H. Schürmann en N. Veldhoen (leden); 16. Bestuur van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen: Wethouder C. H. P. W. van den Oever (voorzitter), mevr. M. Fr. P. Daamen- Allard, C. P. Damme, D. W. Dettmeijer, Jac. 18. 13. Commission, waarvan alle of enkele leden door de Raad of door Burgemeester en Wethouders zijn benoemd, besturen en andere commissiën.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 12