11 I I Gt 1 rookt, j Totaal Totaal Totaal 63 9 Een partij zg. spevozout werd in beslag genomen, daar dit 8 pCt. natriumnitriet bevatte, terwijl niet meer dan 0,6 pCt. is toegelaten. In talrijke melkbedrijven, consumptieijsbereidplaat- sen en bakkerijen werd het aldaar gebruikte water on derzocht. Ten behoeve van enkele centrale drinkwaterleidingen werden regelmatig onderzoekingen verricht. Regelmatig wordt toezicht gehouden op de kwaliteit van het in de handel gebrachte wild en gevogelte, even als op de slachtplaatsen daarvoor in gebruik. In de vol gende tabellen wordt van deze werkzaamheden een overzicht gegeven. Alle onderzochte monsters voldeden aan de eisen. Inspecties van: poelierswinkels markten en veilingen bedrijven van venters slachtplaatsen Keuring van: levend pluimvee geslacht pluimvee toebereid pluimvee poulet wild Afgekeurd geslacht pluimvee poulet wild levend pluimvee Aantal. 393 166 235 339 In 5 gevallen was er wegens de verkoop van ondeug delijke waar aanleiding proces-verbaal op te maken. In 45 gevallen kon met een waarschuwing worden vol staan. Ingediend werden 126 klachten betreffende wild en gevogelte. Bij onderzoek bleken daarvan 58 gegrond, 51 (219 stuks) 6 (57 kg) 1 5 Andere eet- en 2 1 044 940 Enige monsters pikante saus bleken bij onderzoek te veel benzoëzuur te bevatten. In een pakje bouillon- soeppasta werd een glasscherf gevonden. Een partij flessen aroma werd in beslag genomen, daar hierin benzoëzuur aanwezig was, hetgeen niet toe gelaten is. VERSLAG VAN DE KEURINGSDIENST VAN WAREN. Tabel H. Vis. Aantal gekeurde partijen. Gemeente Vers. 4 120 526 2 2 6 1 1 4 88 8 2 7 1 10 215 i Totaal 5 881 682 Water. drinkwaren. Vleesextracten en-bouillonblokjes. 577 583 62 54 88 51 2 304 188 1 5 439 20 ven ters. 3 44 1 1 1 108 9 71 118 15 I 3 I 2 789 700 1 135 5 161 3 11 91 3 80 3 7 7 12 100 65 2 75 9 12 111 1 1 134 5 152 3 13 aantal gekeurde partijen. Bleiswijk Delft Gouda Gouderak 's-Gravenhage ’s-Gravenzande Haastrecht Leidschendam De Lier. Maassluis Monster Moordrecht Naaldwijk Nootdorp Pijnacker Rijswijk Schipluiden Stolwijk Voorburg Waddinxveen Wassenaar Wateringen Zoetenneer win kels. Totaal aantal inspec ties. 7 832 71 1 3 12 60 72 2 65 6 5 106 1 5 132 5 150 3 11 2 918 773 1 9 434 72 4 14 74 78 2 73 7 11 106 8 4 091 3 831 4 38 514 324 1 19 61 366 330 10 333 33 37 488 3 8 625 23 698 15 53 Ge zouten. Gecon ser veerd. 1 18 12 opslag plaat sen. mark ten. 10 031 11 885 6 618 Gebak ken. 4 236 51 i Totaal Ge droogd. 51 6 8 64 89 10 3445 Aantal partijen. 10 51 49 2 53 5 6 60 1 11 429 80 1 9 14 112 90 2 87 9 14 108 1 5 140 5 176 3 13 2 945 827J 1 8 633 - 13 81 66 2 67 6 3 105 1 1 133 5 155 11 126 2 914 784 1 7 747 65 49 875 Aantal inspecties van j bereid- plaat- sen. 2 525 747 1 4 868 55 5 14 30 24 2 j 15 I 1 44 3 80 3 2 Aroma-, jus- en soepbesluit. 1 360 14285 1 133 Aantal partijen. 586 1 250 67 957 585 6 224 138

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 130