r I 11 i y Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek. 10 in welke gevallen passende maatregelen werden ge nomen. b. Kapok en beddegoed. Het aantal overtredingen van dit besluit is afge nomen. In het afgelopen jaar werden nog 4 processen verbaal opgemaakt. Overigens zij verwezen naar het geen hierover in het Algemeen Overzicht is meegedeeld. c. Kinderspeelgoed. Bij diverse winkeliers werden speelgoedfornuisjes aangetroffen, die bij gebruik brandgevaar opleverden. Enige honderden exemplaren hiervan werden opge spoord en naar de fabrikant teruggezonden. De fabricage en verkoop van met waterstof gevulde ballonnetjes werd verboden, daar het gebruik hiervan aanleiding heeft gegeven tot ongelukken. Uit een partij doosjes kleurkrijt werden alle paarse krijtjes verwijderd, daar deze lood bleken te bevatten. d. Cosmetische middelen. Alle onderzochte monsters haarverf waren vrij van het schadelijke p-phenyleendiamine. Door particulieren werden verschillende klachten in gezonden over leveringen van ondeugdelijke waren of over waargenomen vervalsingen. In totaal werden 311 klachten ingediend en wel over aardappelen 2, alcoholhoudende dranken 9, boter 3, brood 8, bruine bonen 2, champignons 1, chocolade 4, gewatteerde deken 1, drop 1, D.D.T.-poeder 1, emaille- pan 1, eieren 2, gebak 13, groenten in blik 4, honig 1, huishoudjam 2, kaas 2, kapokbedden 7, kippenlever 1, koffie 4, lepeltjes 1, leidingwater 1, loempia’s 1, mar garine 2, meelproducten 5, melk 26, melkproducten 10, patates frites 1, remouladesaus 1, slaolie 1, speelgoed 1, spliterwten 1, soep 2, suiker 1, vermicelli 1, vet 7, vis 30, vleeswaren 17, voedselpakket 3, vijgen 1, wasmiddelen 1, wild en gevogelte 126, ijs 1 en zout 1 maal. Voorts kwamen 9 klachten binnen omtrent: kippen- verkoop in kruidenierswinkelhet bewaren van bussen en flessen melk in kelder van particuliere woning; het afleveren van brood op onzindelijke wijze; het ver pakken van wafels in vuile blikken; het verkopen van zeep naast melk; het machinaal schillen van aardap pelen op onzindelijke wijze; onvoldoende reiniging van vaatwerk in een café en het verontreinigen van groente kisten. In 115 gevallen waren de klachten gegrond. en Woningtoezicht te 's-Gra venhage: 1 monster werk water. 3. Gemeentelijk Electriciteits- Bedrijf te s-Gravenhage 2 monsters zeep. 4. Openbaar Slachthuis te 's-Gravenhage: 2 monsters nortonwater. S 5. Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen te 's-Gravenhage: 5 monsters margarine; 7 monsters voedsel. 6. Gemeentelijke Woningdienst te 's-Gravenhage: 1 monster werkwater. 7. Drinkwaterleiding „De Vlietstreek" te Voorburg: 155 monsters water. 8. Gemeentewerken van Voorburg: 11 monsters water. 9. N.V. Westlandse Drinkwaterleiding te Monster: 12 monsters water. 10. Gemeentelijk Waterbedrijf te Wassenaar: 1 monster water. 11. Centrale Controledienst te 's-Gravenhage: 3 mon sters havermout; 1 monster brood; 3 monsters koflie-extract. 12. Bureau van de Voedselcommissaris van Zuid-Hol land te 's-Gravenhage: 1 monster zonnebloemolie 1 monster suiker. 13. Rijksbureau voor onderzoek van Handelswaren te 's-Gravenhage: 1 monster gort. 14. T.N.O.') te ’s-Gravenhage: 7 monsters spoelwater; 3 monsters leidingwater; 9 monsters rauwe melk; 25 monsters gepasteuriseerde melk; 2 monsters ge steriliseerde melk; 4 monsters melk; 1 monster contactvuil. 15. Rijkspolitie te De Lier: 1 monster sla. De directeur, W. MEIJER. Voor onderstaande instellingen werden de navol gende onderzoekingen verricht. 1. Duinwaterleiding van 's-Gravenhage104 monsters water. 2. Gemeentelijke Bouw- a. Wasmiddelen. Een te laag gehalte aan werkzaam chloor kwam nog af en toe voor bij bleekwater en chloorbleekloog. Een enkele maal werd een te hoog gehalte werkzaam chloor aangetroffen. Een monster zachte zeep en een monster zeeppoeder bevatten iets te weinig vetzuur. De laatste afwijkingen behoren echter tot de uit zonderingen, daar op zeepsoorten e.a. wasmiddelen (behalve bleekwater) zo goed als nooit aanmerking be hoefde te worden gemaakt. VERSLAG VAN DE KEURINGSDIENST VAN WAREN. Ingezonden monsters. Bijzondere onderzoekingen. Als „waren" aangewezen artikelen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 131