11 13 J VERSLAG VAN DE KEURINGSDIENST VAN WAREN. 1 zaak nog in behandeling. Rijswijk (1); 1 zaak geschikt met 40, ’s-Gravenhage (1); Maassluis (1); Wassenaar (1); 1 zaak geschikt met 25, ’s-Gravenhage (1); 1 zaak nog in behandeling. ’s-Gravenhage (1); 1 zaak geschikt met 30, 1 zaak nog in behandeling. Waddinxveen (1); 1 zaak geschikt met 4, Oudewater (1); 1 zaak nog in behandeling. Delft (1); De Lier (1); 's-Gravenhage (5); Rijswijk (2); ’s-Gravenhage (1); Gouda (2); ’s-Gravenhage (1); Monster (1); art. 16 lid 1. (vaatwerk geen aanduiding). art. 13 lid 2e. (gepasteuriseerde melk met phospha tase); art. 16 lid 1 onderscheidenlijk art. 20 lid la onderscheidenlijk art. 36 lid 3 on derscheidenlijk art. 37 lid la onder scheidenlijk lid 2 (aanduidingen on derscheidenlijk onhygiënisch vervoer onderscheidenlijk geen roerder); Omschrijving van de overtreding. Delft (1); ’s-Gravenhage (9); Maassluis (4); Naaldwijk (1); Rijswijk (2); Wassenaar (1); 2 zaken geschikt met ƒ5,—; 2 zaken nog in behandeling. Vonnis van de rechter onderscheidenlijk schikking. Gemeenten, waarin de waar werd aangetroffen of de overtreding werd geconstateerd. (Tussen haakjes het aantal processen-verbaal.) art. 13 lid 3. (gesteriliseerde melk onderscheiden- lijk gepasteuriseerde havermoutpap niet steriel); art. 29 lid 3 onderscheidenlijk art. 16 lid 1. (geen geldige vergunning onderschei denlijk geen aanduiding); art. 16 lid 1 onderscheidenlijk art. 37 lid 2. (geen aanduidingen onderscheidenlijk geen roerder); art. 29 lid 3. (geen geldige vergunning); art. 13 lid 4 onderscheidenlijk art. 16 i onderscheidenlijk art. 20 lid 3. (chocoladevla, vanillevla, gesterili seerde chocolademelk geen aandui- dingen); 1 zaak geschikt met 30, 1 zaak nog in behandeling. 2 zaken geseponeerd 4 zaken geschikt met 15,tot 50, 2 zaken nog in behandeling. 1 zaak nog in behandeling. art. 36 lid 1 onderscheidenlijk art. 16 lid 1 onderscheidenlijk art. 37 lid 2. (scheppen van melk onderscheidenlijk aanduidingen onderscheidenlijk geen roerder); art. 13 lid 2 sub b onderscheidenlijk art. 6 lid 2. (ondeugdelijke gepasteuriseerde slag room onderscheidenlijk te laag vet gehalte); art. 13 lid 2 sub a, b, e. (ondeugdelijke gepasteuriseerde melk onderscheidenlijk gepasteuriseerde melkvla onderscheidenlijk gepasteuri seerde slagroom onderscheidenlijk gepasteuriseerde vanillevla); art. 16 lid 1 onderscheidenlijk art. 36 lid 1. (geen aanduidingen onderscheidenlijk scheppen van melk); 8zakengeschiktmet/5O,tot ƒ250, 10 zaken nog in behandeling. I Leidschendam (1); art. 16 lid 1 onderscheidenlijk art. 20 onderscheidenlijk art. 35 lid e onder scheidenlijk art. 37. (aanduidingen onderscheidenlijk vuile matenbak onderscheidenlijk geen roerder);

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 134