11 1 14 11 VERSLAG VAN DE KEURINGSDIENST VAN WAREN. 's-Gravenhage (1); I zaak nog in behandeling. 1 zaak geschikt met 25, Pijnacker (1); Reeuwijk (1); Rijswijk (1); ’s-Gravenhage (1); 1 zaak geschikt met 8, Wassenaar (1); 1 zaak geschikt met 10, ■W 1 zaak geschikt met ƒ10, ’s-Gravenzande (1); 1 zaak nog in behandeling. Pijnacker (1); 1 zaak nog in behandeling. Delft (1); 1 zaak nog in behandeling. Gouda (1); ’s-Gravenhage (1); Pijnacker (1); ’s-Gravenhage (1); 1 zaak nog in behandeling. 1 zaak nog in behandeling. Gouda (1); Gouda (1); 1 zaak nog in behandeling. Maassluis (1); 1 zaak nog in behandeling. ’s-Gravenhage (2); t art. 4, 4° onderscheidenlijk art. 4. 6°. (te hoog boorzuurgehalte onderschei denlijk te hoog vochtgehalte); art. 4, 5° en ten 6°. (kleurstof onderscheidenlijk te hoog vochtgehalte); Vlees- en Vleeswarenbesluit. art. 2 sub a. (zwaveligzuur in rauw gehakt); art. 36 lid 1 onderscheidenlijk art. 16 lid 1 onderscheidenlijk art. 37 lid 2. (scheppen van melk onderscheidenlijk geen aanduidingen onderscheidenlijk geen roerder); art. 36 lid 1 onderscheidenlijk art. 37 lid la onderscheidenlijk art. 37 lid 2. (scheppen van melk, onderscheiden lijk vervoeren van open bus onder scheidenlijk geen roerder); art. 36 lid 1 onderscheidenlijk art. 16 lid 1 onderscheidenlijk art. 20 lid 1 onder a. (scheppen van melk onderscheidenlijk geen aanduidingen); art. 35 sub a. (het vervoeren van melk naast afval stoffen); art. 36 lid 1 (melk onttrekken aan vaatwerk an ders dan door kraan of schenkbus); Gemeenten, waarin de waar werd aangetroffen of de overtreding werd geconstateerd. (Tussen haakjes het aantal processen-verbaal.) 1 zaak geschikt met 100, 1 zaak nog in behandeling. 1 zaak met een boete van 40, 1 zaak geschikt met 20, Vonnis van de rechter onderscheidenlijk schikking. art. 4, 2e lid. (onjuist vetgehalte); art. 4, 1°. (vreemde bestanddelen); art. 4, 3°. (te hoog zetmeelgehalte); art. 36 lid 1 onderscheidenlijk art. 20 lid la (melk onttrekken aan vaatwerk an ders dan door kraan of schenkbus on derscheidenlijk geen aanduiding) art. 36 lid 1 onderscheidenlijk art. 37 lid 2. (scheppen van melk onderscheidenlijk geen roerder); k Delft (10); Gouda (1Monster (2)Pijnacker (3)j 7 zaken geschikt met ƒ6,tot 20, Reeuwijk (1); Rijswijk (1); 11 zaken nog in behandeling. Melkstandaardisatiebesluit. art. 4 ten 1 en ten 2°. (toegevoegd water onderscheidenlijk onjuist vetgehalte) art. 30 lid b. (melk en melkproducten aanwezig in gang van woning) Omschrijving van de overtreding.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 135