11 15 VERSLAG VAN DE KEURINGSDIENST VAN WAREN. 11 zaken nog in behandeling. Wasmiddelenbesluit. art. 2, lid 8. art. 4 ten 6°. (te hoog vochtgehalte); art. 6 ten 1°. (te veel zetmeel in gehakt); Omschrijving van de overtreding. i Delft (3); Gouda (2); ’s-Gravenhage (8); Rijs wijk (1); Gemeenten, waarin de waar werd aangetroffen of de overtreding werd geconstateerd. (Tussen haakjes het aantal processen-verbaal.) i 1 zaak geschikt met 40, 1 zaak nog in behandeling. 1 zaak met een boete van 100,on derscheidenlijk geseponeerd; 14 zaken geschikt met 10,tot Vonnis van de rechter onderscheidenlijk schikking. I ’s-Gravenhage (2); (bleekwater met te laag gehalte aan werkzaam chloor). Delft (1); Gouda (3); ’s-Gravenhage (12); Leid- i schendam(l);Monster(2);Naaldwijk(l);Oude- water (1); Pijnacker (1); Reeuwijk (2); Waddinx- i veen (1); Wassenaar (1); ƒ100, I 3 zaken geschikt met 50,tot 75, 11 zaken nog in behandeling.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 136