11 f f 5 7 r f f f VERSLAG VAN DE KEURINGSDIENST VAN WAREN. Beknopte inventaris op 31 December 1951. lil. Afschrijving. Boekwaarde. Bedrag. 13.620,— 43.811,49 l‘/2 4.055,40 4.055,40 5» 48.110,80 48.110,80 2.798,83 Gezien: Het Rijk. Uitbreiding /K Diverse voorraden. Bureaubehoeften Drukwerken Brandstoffen Het Rijk. Uitbreiding Aanschaffings- waarde. pCt. per jaar. l>/2 l'/2 61.786,86 31.725,55 74.558,14 43.811,47 40.000,— 4.055,40 40.000,— 4.055,40 De directeur, W. MEIJER. De boekhouder, Th. SCHIPPER. 23.280,— 13.620,— 1.069,67 1.207,16 522,— I 5» 50.520,— 162.181,10 I- f 136.345,— 75.537,02 11. Gebouwen. Prinsegracht 48/50. (Laboratorium met dienstwoning.) Gemeente ’s-Gravenhage. Stichtingswaarde Uitbreiding Het Rijk. Uitbreiding 1. Grond. (Oppervlakte 1036 m2.) Gemeente ’s-Gravenhage. Stichtingswaarde Uitbreiding III. Inventaris, bestaande uit laboratoriuminrichting, meubilair, kantoormachines en transportmiddelen. Gemeente ’s-Gravenhage. Stichtingswaarde Uitbreiding 31.725,53 125.237,94 75.537,02 287.419,04 23.280,— 13.620,— 13.620,— f 50.520,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 140