12 V. 2 Evenals het voorafgaande jaar waren pekelhuizen en vriesinrichting volledig in gebruik. Uit de vele aan vragen om vriesruimte blijkt wel duidelijk, dat nog steeds een tekort bestaat aan dit soort opslagruimte. Aan de hand van de statistische cijfers kan worden geconstateerd, dat de aantallen slachtingen t.o.v. die over 1950 weer zijn gestegen. Grotendeels vindt dit zijn oorzaak in slachtingen, hetzij direct hetzij indirect, voor de export. De totale omzet, uitgedrukt in kilogrammen, geeft t.o.v. 1950 een stijging van ruim 22 pCt. te zien. De hierna volgende staat geeft een overzicht der slachtingen van 1950 en 1951 in de keuringskring ’s-Gravenhage. In 1951 werden 52 123 staven ijs verkocht tegen 64 590 staven in 1950; derhalve een vermindering van 12 467 staven of ongeveer 19 pCt. Zowel de lage zomertemperatuur als het steeds toe nemend gebruik van electrische koelinstallaties kunnen als oorzaak worden aangevoerd. SLACHTHUIS, INBEGREPEN KOELRUIMTEN VERS VLEES. -3JL308?2 VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. Ijsfabriek. Slachthuis. Koelruimten diverse waren. Minder. Totalen 1950. Totalen 1951. Meer. Diersoort. 5 I 53 543 5 27 22 118 129 6 479 10 721 3 496 6 127 1 189 73 Totaal 143 608 438 168 987 368 3 11 707 1950. 8212 1 795 474 2 470 718 1 685 685 1) W.o. 7 421 kg spek. 3481 159 3 489 371 Schapen en lammeren Geiten Varkens (export) Runderen Schapen Eenhoevige dieren ouder dan 1 jaar 1 jaar of jonger Het binnenland partijen vlees en vet hele, halve en kwart dieren 21 737 6 126 6 979 72 416 9 806 291 10 598 3 754 3 496 1 522 2 460 3 677 746 de nieuwe indeling per 1 October 1951 meest nabijkomende groepering de Algemene Mededelingen.) Zonder betaling. 80 23 123 26 682 7 070 7 109 4 119 4 475 7 649 1 271 3 134 864 Zonder betaling. 75 24 70 15 895 16 982 86 697 13 980 9 989 132 4 945 944 130 Zonder betaling. 1 1 Tegen betaling. Zonder betaling. Runderen: wegende 275 kg of meer levend gewicht 60 tot 275 kg minder dan 60 kg 49 7 500 7 712 130 1 39 7 1 460 174 4052 344 Varkens: wegende 125 kg of meer levend gewicht 20 tot 125 kg minder dan 20 kg 86 396 19 795 423 i van cijfers Tegen betaling. Tegen betaling. binnenland. In kilogrammen. - 1951. 37 086 Invoer uit buiten- en Bevroren vlees uit: Hongarije Uruguay Argentinië Vleeswaren uit Hongarije België Tegen betaling. 1 500 378 - 121452 Aantal slachtingen in 1950 en 1951. (De aan is in de tabel opgenomen; zie laatste alinea van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 143