i i i til 12 i I i Voor het wegen van het geslachte vee en het inge voerde vlees, hetgeen kosteloos geschiedt, zijn 323 000 weegkaartjes afgegeven. •sis 5 Op de verschillende daarvoor bestemde weegtoestel len zijn tegen betaling gewogen: J 5 VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. Gevoederd in 1951. Ingevoerde hele, halve en kwart dieren. Diersoort. Diersoort. 1 23 771 3 50 966 afval in 1951. Buitenlands. Benaming. Vers. 11 955 6 993 Omgerekend in kg totaal 33 467 23 889 57 356 wegingen. Totaal 121 452 Totaal buitenlands 121 452 Algeheel totaal 4 052 344 Vleesomzet in 1951. In kilogrammen (gedeeltelijk geschat). Afkomstig van dieren geslacht te Diersoort. c 13000 11 053 317 21 450 9 790 300 25 350 14 625 94 250 51 675 825 450 270 60 25 50 795 152 545 4 4 225 Runderen Eenhoevige dieren Kalveren Varkens Schapen en lammeren Geiten Vleeswaren Totaal Bovendien werd extra voeder verstrekt aan runderen 1 583 etmalen, vette kalveren 642 etmalen, nuchtere kalveren 2 etmalen, paarden 22 etmalen en veulens 2 etmalen. 160 890 111 775 30 25 325 44 230 3 500 14 250 40 040 480 25 24 539 5 635 I 070 67 3 137 527 11 680 494 3 817 Binnen lands. 300 25 Diverse wagens Vaten Diverse partijen 328 354 111 903 1 878 300 I 680 33 108 103 256 22 526 476 887 28 314 73 5 371 1 734 140 4 1 966 603 373 463 Halve dieren. 29 514 1 460 174 kg. 728 312 Kwart dieren. 360 19 2 894 2413 52 2 Aantal dier- etmalen. Hele dieren. o o 86 222 21 877 2 188 9 287 1 878 I 2 350 O f ■5 N 8 5 m 1 200 700| 3 300 9 940 780 525 Bevroren. In kilogrammen. I 8 775 1 068 342 Ingevoerd vlees, vet en Runderen Vette kalveren Graskalveren Nuchtere kalveren Paarden Veulens Varkens Schapen Geiten 1 405 506 14 800 1 816 516 13 723 275 I 5 275 I 677 ld. ld. Lamsvlees Geitevlees Paardevlees Rundvet Varkensvet Lamsvet Rundvlees Varkensvlees Lamsvlees Varkensnieren Vleeswaren Rundvlees Varkensvlees Kalfsvlees (gras) (vet) (nuchter 326 7' lil 3' 1 8' 6475 18 525 2 565 28 362 31 III 975 11 01361 8 5 3-0 O 10 126 750 V 60 d 00 55 24 041 480 47 265j 26 820: 96 255 O w.o. bestemd voor het buitenland: Runderen1 313 325 kg; Kalveren 253 900 kg Schapen38 130 kg. 1 378 500 943 425 11 656 590 19 510 11 370 22 306 854 641 13 040j 1 938 495 Wegingen in 1951. Levend vee: Varkens Groot vee Klein vee 166 654 28 1 878 24 040 4 052 344 128 440 749 969 384 1 886 616 26 803 283 510 544 328 164 452 28 22 306 12 736 20 715 14 I 3 930 892 2 000 8001 1 387 9( 1 675' 450 1 810 7‘ 1400 280-13 709 9' - - U'''; i'‘ v -X 8 c £2 In Januari t./m. September 1951 (binnenland) Runderen: wegende 161 kg of meer geslacht gewicht 61 tot 161 kg 41 tot 61 kg minder dan 41 kg Eenhoevige dierenwegende 161 kg of meer geslacht gewicht Varkens: wegende 81 kg of meer geslacht gewicht 41 tot 81 kg minder dan 41 kg Schapen en lammeren In October t./m. December 1951. Runderen: wegende 150 kg of meer geslacht gewicht 35 tot 150 kg minder dan 35 kg Varkens: wegende 100 kg of meer geslacht gewicht 15 tot 100 kg Schapen en lammeren Vernietigd: afkomstig van dieren geslacht te 7 8 N

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 145