12 7 Herkeuring werd niet aangevraagd. Hierbij werden afgekeurd: 3 562 kg vlees, 244'4 kg vet. 445kg organen, 2 206 kg beenderen, 998 kg zwoerd, 4 894 kg varkensbeen- deren en -poten en 1 293 kg vleeswaren. pen, 562 972 kg organen en delen, 1 271 816 kg vlees waren, 131 295 kg gezouten magen en darmen, 250 300 kg gesmolten reuzel en 808 463 kg gezouten spek. Hiervan werden aan export onthouden 224 runderen, 5 graskalveren, 34 vette kalveren en 9 nuchtere kalveren. Uitvoercertificaten werden 156 maal tegen betaling afgegeven. De staat op blz. 8 geeft een overzicht omtrent voor waardelijke goedkeuringen en afkeuringen in de keu- ringskring ’s-Gravenhage. In deze staat betekenen de letters V.G.: goedgekeurd op voorwaarde van sterilisatie; V.G.T.goedgekeurd op voorwaarde van verkoop in het klein onder toezicht (vrijbank), terwijl de letters a, b, c, d, e aangeven, dat men te doen heeft onder scheidenlijk met normale slachting, noodslachting we gens ongeval, slachting zonder dat levende keuring heeft plaats gehad, ziek of wrak dier, gestorven dier. Bij 141 slachtdieren, die niet leden aan een besmet telijke veeziekte als bedoeld in art. 7 van de Veewet, werden meer of minder ernstige ziekteverschijnselen vóór de slachting geconstateerd. Vermeldenswaard zijn de volgende gevallen: gastritis en 1 in nood geslachte geit met metritis. De pH-bepaling werd 482 maal verricht en gaf in 32 gevallen waarden van 6,8 of hoger. De galkleurstoffenbepaling werd 32 maal verricht, waarvan 11 maal met positief resultaat. Het histologisch onderzoek voor het onderkennen van miliair tuberculose had 7 maal plaats. Afgegeven werden 13 750 enkelvoudige en 1518 samengestelde afkeuringsbewijzen. Dit onderzoek leidde tot afkeuring van 399 kg vlees, 126 kg vet, 424'4 kg organen en 1 799'4 kg beenderen. Voor de uitvoer naar het buitenland werden ter keuring aangeboden 4 373 runderen, 442 graskalveren, 2 984 vette kalveren, 368 nuchtere kalveren, 1317 scha- VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. Keuring vóór het slachten. Afwijkingen na het slachten. Temperatuur. Afwijkingen vóór het slachten. Diersoort. Kalf Schaap art. 70 van de Veewet. De directeur Rund Herkeuring. Repressieve keuring. Aantal gevallen. 1 1 Uitvoercertificaten. Statistisch overzicht. 36,0 41,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 I 1 2 36,5 38,0 38,1 41,0 37,4 40,6 39.5 39,2 37,0 37,3 38,3 36,5 39,- 39,3 38,3 39,7 39,1 38,4 38,3 39,1 41,0; 40,2 Nuchter kalf Paard Varken Afkeurbewijzen. van het Openbaar Slachthuis, P. VAN RIJN. 5, 5’ versnelde ademhaling Keuring op grond van de Vleeskeuringswet. Keuring op grond van het bepaalde in art. 8 van 1 chronische enteritis fibrineuze peritonitis uitgebreide decubitus kneuzingen tuberculose wervels bekkenfractuur bloedingen in het ruggemerg diphterie algemene tuberculose hydromephrose aardappel in slokdarm coli bacillen fractuur dijbeen bekken absces rugwervel fractuur schouderblad rugwervel werveltuberculose necrose zeefbeen algemene tuberculose endocarditis per as, kon niet lopen per as, stervende liggend per as pneumonie uitgebreide kneuzingen per as, stervend liggend slingerende gang dwangbewegingen snurkende ademhaling per as, stervend kon niet lopen versnelde ademhaling kreupel O Controle op het Bedrijf, in slagerswinkels, vleeswarenfabrieken enz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 148