12 12 I 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 77 f f 15 14 I f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f ~~f f VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. V. Verkorte inventaris op 31 December 1951. Afschrijvingen. Aanschaffingswaarde. Afschrij ving in 1951. ONDERDELEN. op 31 December 1951. i Vermindering in 1951. op 1 Jan. 1951. pCt. Bedrag. Gebouwen, grond en plantsoenen. l>/2 32.060,45 32.468,03 32.060,45 32.468,03 101.638,95 11.511,67 65.712,93 4.506,37 5 70.219,30 31.419,65 90.127,28 772*17 772*17 16.872*50 16.872,50 5» 495,57 5 44.923,27 17.644,67 17.644,67 31.440,85 4.641,80 4.641,80 32.060,45 17.644*67 I 44.923,27 17.644,67 ,5 31.440,85 416.830,85 133.214,67 J» 108.424,57 Voorraden. Vermindering door afschrijving 1951 ƒ2.176.496,40 o. begrepen een bedrag van f 2.337,16 voor extra afschrijving wals- en zetbank. I S5 >7 99 n 4.641,80 22.286,47 4.370,68 485.550,48 1.557.447,34 2,579,22 292.837,91 3.799.994,69 717,50 133.214,67 4.641,80 22.286,47 99 f 99 99 f f 2.590.807,41 1.011.897,23 99 99 99 I 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 390.031,80 3.713.856,59 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 Gebouwen Bebouwde grond Onbebouwde grond Plantsoenen. Riolering en bestrating, losplaatsen, afrastering en luchtspoor. Riolering en bestrating Losplaatsen Afrastering Luchtspoor Vermeerdering in 1951. Steenkolen Huisbrand Magazijngoederen Zout Zwavelig zuur (S.O.z) Veevoeder en strooisel Drukwerk en kantoorkosten IJs Emballage 3.493,91 15.362,41 2.164.539,33 157.427,50 235.712,50 1.067,63 2.558.746,96 216.664,05 25.447,72 37.407,69 7,89 279.527,35 1.429,44 76.519,82 158.804,56 228,80 32.557,22 78.293,24 18.682,57 23.593,80 134,95 808,12 4.575J9 66,01 30,34 32.885,69 f 2.196.599,78 99 99 157.427,50 235.712,50 1.067,63 2.590.807,41 279.527,35 512.829,08 216.664,05 25.447,72 37.407,69 7,89 279.527,35 32.587,56 110.406,76 1.925,01 76.519,82 158.804,56 228,80 18.682,57 6.721,30 134,95 808,12 Totaal afgeschreven op 1 Januari 1951. 200.830,87 211.504,57 175.731,69 23.866,11 1.232,35 0,72 200.830,87 42,43 28,914,12 68.508,95 130,41 16.521,54 17.769,28 1.866,05 9.894,77 102,42 468,74 4.575,79 66,01 3 8 5 20 20 8 8 4 5 8 5 6 3 3 3 3 5 8 5 6 32.468,03 8.385,85 26.131,27 1.627,86 6.239,81 114,35 3.060,79 7.940,23 18,30 934,14 1.415,65 6,75 48,49 156,78 31.974,91 76.449,18 148,71 17.455,68 2.312,43 109,17 517,23 34.432,41 818,18 35.053,11 6,93 70.310,63 29.093,65 95.044,35 1.768,23 44.544,91 82.355,38 80,09 1.226,89 4.408,87 25,78 290,89 22.094,63 8.198,22 1.148,— Totaal afgeschreven op 31 Dec. 1951. Boekwaarde op 31 Dec. 1951. 99 99 f 99 99 289.395,28 96.655,69 14.883,26 12.612,55 1.245,— 2.039,07 416.830,85 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 96.266,59 25.728,32 3.429,— 7.073,26 99 99 99 185.109,66 65.794,63 10.830,19 3.016,78 996,— 1.158,45 266.905,71 267.300,65 93.033,26 13.801,27 12.612,55 1.245,— 2.039,07 390.031,80 - 21.352,27 88.337,42 1.897,83 261,74 132.410,54 522,24 418,30 1.949,55 10.522,03 609,44 129,10 148.720,77 4.370,68 512.829.08 218,53 26.131,27 8.019,03 9.708,53 690,08 2.522,51 249,— 163,12 21.352,27 6.499,95 763,43 1.122,23 0,24 8.385,85 182.231,64 24.629,54 2.354,58 0,96 209.216,72 104.285,62 30.861,06 i) 4.053,07 9.595,77 249,— 880,62 149.925,14 99 99 99 99 99 99 99 f 99 99 99 99 99 99 2.558.746,96 279.527,35 485.550,48 f 1.044.365,26 209.216,72 219.991,17 f 1.035.995,31 3.342,55 5.004,73 22,67 f 1.546.442,15 70.310,63 292.837,91 Vermindering in 1951 wegens afboeking actief. 266.905,71 f 2.156.409,25 108.424,57 99 99 f 1.044.365,26 149.925,14 1.623.498,29 1.791,46 219.991,17 1.572,93 f 211.504,57 1.160.604,47 154.084,95 230.707,77 1.044,96 1.546.442,15 f 2.264.833,82 88.337,42 99 Recapitulatie. Gebouwen, grond en plantsoenen Riolering en bestrating, losplaatsen, afrastering en luchtspoor Kracht- en verlichtingsinstallatie en technische installaties Inrichting der gebouwen, werktuigen en gereedschappen, meubi lair, automobielen, motorrijwielen en rijwielen KAPITAALSTAAT. Kapitaal volgens de balans per 31 December 1950 Vermeerdering door uitbreiding en vernieuwing in 1951 Kracht- en verlichtingsinstallatie en technische installaties. Kracht- en verlichtingsinstallatie Technische installatie bronwaterproductie Machinerieën Pompinstallatie Technische installatie stoomproductie Machinerieën Stoomleidingen Technische installatie warmwaterproductie Machinerieën Stoomleidingen Technische installatie koudeproductie Werktuigen en gereedschappen Luchtkoelinrichtingen Machinerieën Pompinstallatie Technische installatie ijs- en gedistilleerd waterproductie Machinerieën ■“S Inrichting der gebouwen, werktuigen en gereedschappen, meubilair, automobielen, motorrijwielen en rijwielen. Inrichting der gebouwen Werktuigen en gereedschappen Meubilair Automobielen Motorrijwielen Rijwielen f 1.003.527,28 3.342,55 5.004,73 22,67 1.011.897,23 99 99 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 155