13 3 1 144 2 547 163 60 4 261 122 21 482 6 384 Aansluitingen aan het hoofdleidingnet. 5 1 5 3 1 Er werden 562 lekken in dienstleidingen hersteld. 7 2 13 2 2 Ter verbetering van de watervoorziening van het Z.W.-gedeelte van de Gemeente werd ongeveer 2 550 m leiding, 0 700 mm, gelegd van de Suezkade door de Regentesselaan en de De-la-Reyweg tot het Veluwe- plein, met hierop aansluitend ongeveer 640 m leiding, 0 600 mm, in de Moerweg, van het Veluweplein tot de Melis-Stokelaan. Ten gevolge van de omlegging van de Ver-Huëllweg en van de profielswijziging van de Stadhouderslaan was het nodig de daar gelegen 400-mm leiding over een lengte van 720 m te verwijdereneen gedeelte van 320 m hiervan was reeds in 1950 verwijderd. In plaats van de 400-mm leiding is een 600-mm lei ding, lang 875 m, geprojecteerd, waarvan in 1951 in de Scheveningse Bosjes 475 m is gelegd. Hieronder volgt een opgave van de breuken en de lekkende verbindingen in het leidingnet, alsmede van de breuken in gietijzeren aanvoerleidingen naar brand kranen, welke gedurende het jaar 1951 zijn voorgekomen en hersteld. 3101 1 892 92 572 30 4 690 Op 31 December 1951 bedroeg het aantal geplaatste openbare brandkranen 6 528 van het type D en 5 van het type E, terwijl het aantal sproeikranen 209 bedroeg. Op 5 plaatsen in de nabijheid van het strand tussen het Verversingskanaal en Kijkduin werden in totaal 8 openbare tapkranen geplaatst, waarvoor 803 m hoofdleiding werd gelegd. Het aantal in ’s-Gravenhage geplaatste openbare tapkranen bedroeg op 31 De cember 52. Voorts waren op die datum 2 paarden- en 48 hondendrinkbakken in de Gemeente geplaatst. De in 1950 ingevoerde regel, volgens welke de wa termeters, waar mogelijk, en in het bijzonder in woning blokken met meer dan één woonlaag, in een centrale meterruimte worden opgesteld, werd in verband met de daarmede opgedane gunstige ervaringen gehand haafd. De meters worden bij aantallen van twee tot tien stuks op een koperen verdeelstuk aangesloten, welk verdeelstuk met één aanvoerleiding aan de hoofdleiding is verbonden. De aansluitingen op verdeelstukken zijn in de vol gende tabel, die een overzicht geeft van het aantal aan sluitingen op 31 December 1951, afzonderlijk ver meld. Het totale aantal aansluitingen bedroeg op 31 De cember 1950 132 001, op 31 December 1951 135 965. Dit aantal aansluitingen is derhalve in 1951 met 3 964 toegenomen. Buisbreuken Lekkende verbindin gen Breuken in gietijzeren aanvoerleidingen naar brandkranen Totaal 182 15 750 397 862 142 625 29 428 33 622 13 227 6 410 3 985 5 808 3 613 2 587 6 123 1 481 661 1 604 5 222 670 190 204 100. I 150. 1 2" 50 mm 3’ 80 4’ 100 6" 150 8"200 10-250 12’300 14"350 16'400 18'450 20"500 22’550 600 650 700 750 800 Totaal VERSLAG DER DUINWATERLEIDING Aantal schuifafsluiters voor districten. Leidingnet in m. Middellijn. Wijzigingen in 1951. op 1 Januari 1951. op 31 December 1951. Geplaatst. Weggenomen. Gelegd. 1 2 2 Openbare brandkranen, sproeikranen, enz. j Omschrijving. 350. 450. 3 9 2 1 1 1 lekken in het leidingnet. 3 94 2 788 884 164 147 66 34 14 15 16 6 24 5 1 43 12 2 2 5 74 71 12 1 22 52 7 693 6 425 558 814 1 958 4 229 29 7 1 61 39 4 1 10 1 1 op 1 Januari 1951. •s Wijzigingen in 1951. Uitgehaald en vervallen. 15 802 402 454 147 157 29 894 33 865 15 154 6411 3 524 5 837 3 620 2 587 7 264 1 481 3 208 1 604 5 225 685 291 Middellijn van de leiding in mm. Aantal schuifafsluiters voor percelen op 31 December 1951. Breuken en 50. i 80. Tabel VIII. Wijzigingen in het leidingnet gedurende 1951; grootte van het leidingnet op 31 December 1951.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 162