13 g. Watermeters. Woltman-meters. 2 8 Standpijpmeters4. De volgende staat geeft een overzicht van de in gebruik, in het magazijn en in herstelling zijnde water meters per 31 December 1951. In 1951 werden 3 771 nieuwe watermeters ontvangen; 52 meters werden in de werkplaatsen uit onderdelen samengesteld; 2 meters, die als vermist waren opge geven, werden teruggevonden; 14 meters werden ver kocht. Het totale aantal meters nam derhalve toe met 3 811. In de meterwerkplaats werden 19 893 meters gerevi deerd en geijkt, hetgeen gemiddeld 101 man-minuten per meter vereiste. Dat deze tijd aanmerkelijk hoger is dan in vorige -aren, is een gevolg van het feit, dat vele meters van een W oud type werden hersteld; tevens ondervonden deze werkzaamheden vertraging door het verbouwen van de watermeterwerkplaatsen, welke verbouwing dit jaar werd beëindigd. De beproevingsinrichting voor grote watermeters, opgesteld in het voorfiltergebouw aan het Pompstation, kwam gereed. Met deze installatie kun nen watermeters tot een grootte van 500 mm met een vermogen tot 1 000 m3/h worden beproefd. Voor andere waterleidingbedrijven werden 1 037 watermeters her steld en geijkt, waaronder 21 Woltman-en 4 standpijp meters. De verdeling naar soort en grootte dezer meters is hieronder aangegeven. d VERSLAG DER DUINWATERLEIDING Aansluitingen aan het hoofdieidingnet. Aansluitingen op afzonderlijke dienstleidingen. Aantal aansluitingen op 31 December 1951. Grootte. Totaal. Totaal. Aangesloten. Afgesloten. 5 3716 5 5 003 4 998 402 130 962 2 496 154 128 466 'I 150 mm. Grootte. 40 mm. Totaal. 35 1 1 012 5 6 1 Aantal 183 133 3 601 6 11 11 16 Totaal. 250 mm. Grootte. 80 mm. 100 mm. 150 mm. 200 mm. 21 Aantal 4 8 3 2 4 Woltman-meters. Totaal. Grootte. Aantal 3 3 3 3 27 9 033 12 2 1 Venturimeters in verschillende uitvoeringen. Grootte. mm. 22 Aantal 5 3 1 1 5 1 881 68 137 210 s» 5, Vermogen (grootte). 70 093 1 368 196 140 64 3 3 64 213 63 710 1 535 543 492 272 88 89 19 1 54 638 304 71 137 117 17 36 41 880 1 5 13 12 13 17 8 1 306 1 056 68 16 20 14 10 5 1 134 644 1 678 280 289 194 20 56 49 20 m3 ■(38 mm). 55 66 II 4 8 6 3 1 dienst leidingen in 1951. 225 126 15 7 14 9 1 5 4 998 5 Aan gesloten. 4 993 5 3 711 5 5» 62 907 62 654 1 467 527 472 258 78 84 18 1 30 m3 (50 mm). Af gesloten. To taal. Aantal nieuwe aan sluitingen in 1951. 80 mm. 100 mm. 1* H/r 116' 2* r 80 mm) 4' (100 mm) 6' (150 mm) 8" (200 mm) Totaal 350 mm. 150 mm. 50 mm. 1 000 mm. 100 mm. 200 mm. 250 mm. 300 mm. 400 mm. 500 mm. Aansluitingen op verdeelstukken voor hoofdkranen. Aantal aansluitingen op 31 December 1951. geijkte watermeters. 1 160 Totaal mm. i 55 361 9 033 Voor andere waterleidingbedrijven herstelde en L .171 867 Aantal dienst- Aantal nieuwe leidingen, dat in 1951 is geruimd. j 250 mm. i 65 mm. (75 mm).; 400 500 600 mm. mm. 3m!( 13 mm) 5m>( 19 7 m3 25 10m3( 32 20m3( 38 30 m3 50 50m3( 75 80 m3 (100 Totaal Fabrikaat. j Bopp I Siemens Reuther. I Halske, i 2 m3. 3 m3. 4 i. 'HollandJ Diy foijux. sen. 5 m3. J 7 m3. 10 m3.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 163