I ÏS 13 p 10 De twee in het vorige jaarverslag vermelde dienst woningen kwamen in Februari gereed en zijn tijdelijk betrokken door het personeel, dat met het dagelijks toe zicht op de in uitvoering zijnde werken is belast. De omvangrijke voorbereidingen voor het leggen van de transportleiding Bergambacht-Scheveningen vor derden naar wens. Te verwachten is, dat de bij de N.V. Betondak te Arkel in aanbouw zijnde fabriek voor de vervaardiging van de voorgespannen betonnen buizen in de eerste helft van 1952 gereed zal komen. Het laat zich aanzien, dat in de tweede helft van 1952 met het leggen van de buizen een aanvang kan worden gemaakt. VERSLAG DER DUINWATERLEIDING Zuid-westzijde van het betonskelet van het filtergebouw te Bergambacht naar de toestand in December 1951. Zuid-oostzijde van het betonskelet van het filtergebouw te Bergambacht naar de toestand in December 1951.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 165