1 13 s li Transport a 0,30 (Overgangsregeling: zie artikel 6 van het Tarief.) Totaal 146 131 141 283 Transporteren De directeur, A. J. GURCK. 11 De volgende staat, waarbij wordt verwezen naar bijlage II, die een grafische voorstelling bevat, geeft een overzicht van de bevolking, het waterverbruik en de opbrengst van de waterverkoop sedert 1880. VI. BIJZONDERHEDEN OMTRENT DE EXPLOITATIE. 305 179 37 175 13 888 25 927 52 642 10 483 495 673 3 125 281 851 591 1,222 1,87’ 2,479 3,17» 4,808 5,954 5,263 4,874 4,19 5,123 5,299 5,263 5,50® 5,523 5,516 6de 16de 26ste 36ste 46ste 56ste 61ste 66ste 71ste 72ste 73ste 74ste 75ste 76ste 77ste 40 77 93 81 71,5 71 68 67 63,7 70 73,2 75 78 77,2 77,1 e. f g- 'i Het aantal aangesloten percelen nam gedurende 1951 toe met 4 062 tegen 3 568 in het daaraan voorafgaande jaar. Het aantal percelen, dat op 31 December 1951 aan het hoofdleidingnet was aangesloten, blijkt uit het vol gende overzicht. j. Rijksgebouwen k. Gemeentegebouwen Bovendien werd water geleverd voor: 543 brand kranen (afzonderlijke aansluiting); 37 tuinen (afzon derlijke aansluiting); 124 urinoirs (met meter); 157 op- zetstukken met watermeter; 6 sproeiwagens met meter; 1 monument (G.E.B.); 6 533 openbare brandkranen; 52 openbare tapkranen; 2 drinkbakken voor paarden; 48 drinkbakken voor honden. c. levering tegen gewoon tarief 0,30 per m3, eventueel met rabat) d. levering tegen 0,25 per m3 ƒ0,20 „0,10 141 283 ^1 0,25 „0,20 woonschepen h. levering tegen ƒ0,10 perm3 aan hofjes (203) i. tijdelijke gebruiken waarvan levering aan duplex-percelen a 0,30 per m3 206 a 0,25 80 a „0,20 19 a. levering a 2,25 per kwartaal b. levering a 1,50 per kwartaal VERSLAG DER DUINWATERLEIDING 95 99 99 99 Volgens abonnement. 1 168 Particuliere percelen volgens watermeter. 99 99 99 99 140 115 Gemiddeld verbruik. Jaar van exploitatie. Jaartal. Volg nummer. In één etmaal in m3. 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1935 1940 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 Bevolking gemiddeld over het jaar. 116 395 158 514 208 770 275 306 362 425 435 178 479 935 509 402 463 615 499 983 532 940 546 642 554 400 564 805 575 190 Totaal verbruik in één jaar in m3. 1 712 477 4 459 371 7 073 059 8 127 047 9 461 941 11 291 252 11 874 672 12 492 711 10 776 324 12 790 093 14 237 222 15 002 712 15 775 514 15 918 259 16 177 950 Aantal percelen. 4 679 12 217 19 378 22 266 25 852 30 935 32 533 34 133 29 524 35 041 39 006 40 991 43 221 43 621 44 323 Per hoofd en per etmaal in 1. Maximum- verbruik in één etmaal in m3. 7 180 16 237 29 176 32 485 39 415 46 042 49 523 43 784 45 392 48 701 61 482 65 937 63 482 67 622 58 589 Bruto opbrengst van het water in één jaar in guldens. 142 255 297 641 517 475 875 238 1 742 774 2 591 301 2 525 754 2 482 677 1 943 778 2 561 840 2 824 260 2 877 027 3 052 685 3 119 572 3 172 535 I Overige percelen volgens watermeter. 0,15 w Aantal percelen. Opbrengst van het water per hoofd in guldens. H

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 166