I I dl 1 Bi gil Q o 13 I t 1 io I ra u E -<-> Ui IP e 2 5 h- g.§3 o i 2 fee 8 |5 I S O z 5 ij a l 3 3 5 s? ai ca 8 s vs s S3 «i g>3 g) Kte K -oMrf SPSS 2£$ en Tt i i K tg 8 S S g 1 8 oo$ 8. i K I.JoSSS en Tt en s© vs 38-282 oo s© os oo ra- os - tg K O •5 5 5 E 4> s? 3 s e .S "n g -O Z“S 5.3 ■5 "I i •f S iafc g V2.S O.x3 a sög i'Sjs s> 52 s"; s ns o. 2 s S H •o 3 C i i 1! Ills jsfï slH 5£ ES isll e 5 P VERSLAG DER DUINWATERLEIDING '*-> R II .ts o< oC S s 'Q X O <u 14 5 2 Z LU LU Qi UJ D CO QC I CA O 5 •f Zn cr Cb O z z LU LU cz LU 00 <N VS en Os* o o CD TJ o. c g a G c. o oo 8 os* of jd 72 o> (U <D co' m cÖ C "ai o “O 0 -Q en I r- o> ra- en 22 g os*©* r~ O' o oo* s© en S Os cn E ii o. v^ CL O ■u c a> «a O -X a> ■o CT c c 0) _x Z co E Qi LU Q_ en QT Q. UI O z LU LH O LU Q Z vs ei vs vs oo’ en VS s© vs Os «A, en OS* so e 8. S e 8 K en Os vs s©’ en VS Os E V 8 Q en ra ra ‘I vs VS os E S2 2 oo os 8§ o" os" 3“ OO -ra B 2 \o rt I PK oo e g :p o <S I Os I s©* o as O VS s© en r- so VS vs Os C -e ra g I p QTJ i *2 S P S5 s 8 o I P I So2" •T en £j SO Cj Os" - - OS* s” X S -«, M u .E Ï2 EJS 2ë ra o .2 ’O ‘O ra ra ‘o ^5 o. o. x x lütü I— l- ra ra ra ra g e 5 j5 <u u Si 00 o fe 5 e -K .H Os 00 VS vs rT m oo Tt e4 oo’ O O ION ^<n os Os' en* r-* so €MOstTOs r-; Os OS so vs r4 r4 n os ra- vs r- cm en cm m en VS I s s s s s Os t> VS Os E~ o e 3» Q e 3 e gs CO 00-X •E o 1§ R R V) <U O E g 5 CA 1 CA g ra fl 31 EQ osoo sor^ oor^-enenO oo s© o m cm^ vy so^ r-^ O* ra-* O* O* O* en* o o O) .E <D a> - CkT ai TJ b— 13 VS en os cN »n ”ra oc cm en s© ra- o Os Q. O •o ^oc O o e -o o ra -G E 83 a 5 *-» 0) g .-g - c <- s> &So “öi!-: fgAlt o E -J3 o a Z.S 5 8 u "e q r §c es .2 «8. E •E(£ u J< X S 3 ‘s o .E 5§ '5 o -C s T3 O 2^ •SS ■sigO o u« ra ra >8 as< CA - >.2 2 4) X) h s if Q -s u- 73 3.S ra e o JÊ Sa 5£ 5 Ia "ca O O x: -5 e :1i .ra-o 3 ^=^3 -O C x e v> SO O \D VS VS R R R E ra- oo q s© os oo ra- -- os 27 ra- OO n© o 0C -ra OO^ vy c*y O^ e ei ei -i o tl «5 CA "ih 8 S v IQ w H W BS

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 169