13 13 7 7 7 7 ~7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 VERKORTE INVENTARIS OP 31 DECEMBER 1951. f f f f f f 16 17 f f f f f f i 2 f f f f f f f f f f f f f f I ~f VERSLAG DER DUINWATERLEIDING VERSLAG DER DUINWATERLEIDING Aanschaffingswaarde Afschrijvingen Vermeerdering in 1951 Afschrijvingen op 1 Januari 1951. 31 December 1951. op 1 Januari 1951. pCt. op 31 December 1951. door uitbreiding. in 1951. 2, 4, 5, 6 14.000 6 6.960,— 10.262,22 s> 5? 75 0^78 25.935’42 99 0,78 99 3.209*78 3.729.82 99 99 410,80 99 I 99 513.373,43 ƒ10.262.092,42 17.729,82 14.000,78 6.200,78 10.169,78 181.758,17 205.985,42 181.758,17 387.743,59 2i/2 91.537,21 3 «6 42.392,54 424.248,95 121.448,01 19.10937 811,90 99 51.675,25 2, 5,6 83*20 83’,20 99 2 99 83,20 249.123,84 432.034,32 83,20 18.123,95 450.075,07 1) „KIWA” Keuringsinstituut voor Waterleidingartikelen. Gezien: 99 99 99 99 99 99 99 822 - 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 616.461,72 24.61638 99 99 99 99 99 99 I 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 6.000,— 8.000,— 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 Activa Nieuwe Waterleiding in oprichting (Lek-duinplan). Kosten van voorbereiding Zinkers in de Gouwe Terrein in Gouda 99 99 99 Kantoorgebouwen enz. Kantoorgebouwen enz. aan de Zuid-Binnensingel: Gebouwen (inclusief centrale verwarmings- en electrische installatie en inrichting werkplaatsen) Terrein Meubelen Kantoormachines Gebouw aan de Doornstraat: Gebouw (inclusief electrische installatie) Terrein Magazijn en stapelplaats aan de Binckhorstlaan Meubelen in de gebouwen aan de Binckhorstlaan Deelneming in N.V. „KIWA” 381.758,17 10.843,14 13.467,07 406.068,38 99 99 99 99 99 Boekwaarde op 31 December 1951. 475.903,83 215.992,39 68.896,95 104.867,77 6.100,22 127.225,90 2.051,36 I Vermindering in 1951 door af- of overboeking. 19.260,25 26.342,30 869,92 2.011,77 225.584,64 13.191*80 10.383,40 44.338,68 10.307,89 door bij- of overboeking. 738.692,03 2.579,72 8.944,89 437.041,56 1.783,40 30.242,99 381.758,17 10.843,14 13.467,07 406.068,38 701.452,47 215.992,39 82.088,75 115.167,97 563.432,90 2.579,72 4.060,24 181.266,38 1.783,40 12.540,87 269.505,14 3.917,19 46.188,03 80.082,60 Vermindering in 1951 door af- of overboeking. 19.260,25 26.342,30 869,92 2.011,77 7 8 15 20 20 20 15 8 15 20 20 20 10 6 4 15 769,38 31.616,11 37^29 4.787,40 300,36 9.291,47 1.731’45 5.061,56 506,56 1.530^95 1,96 26.342,30 19.260,25 2.011,77 803,82 2.434’24 569.385,77 2.579,72 4.213,40 183.873,84 1.783,40 19.980,77 62.024,09 122.550,93 963.817,98 137.326,14 51.636,34 142.014,84 381.758,17 5.985,42 278.796,61 3.917,19 47.919,48 85.060,96 99 99 99 169.306,26 4.731’49 253.167,72 33.855,66 94.469,15 716.999,85 44.232,91 13.573,47 686.043,88 142.442,73 2.975,64 16.666,94 422.655,86 212.075,20 34.169,27 30.107,01 4.857*72 13.467,07 18.324,79 669.389,59 2.579,72 7.160,94 191.735,54 1.783,40 14.943,72 57.773,81 121.292,12 933.085,13 132.588,23 51.381,38 138.747,08 200.000,— 5.985,42 4 4, 6,7 2, 4,8 4 6.070,77 70.653,15 1.715,51 De directeur, A. J. GURCK. 25.327,75 11.586,20 47.427,87 56,45 2.000,— 952.059,21 26.342,30 19.261 2.011,77 803.82 25.327,75 11.586,20 47.427,87 56,45 2.000,— 1-201.099,85 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 6.355,31 241.882,33 21L31 63.888,36 470,08 1.643,50 3.127,45 48.074,34 19.469,19 246,— 12.601,24 24,93 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 >5 99 99 99 99 99 5.352,— 11.340,20 33.295,68 29,56 2.000,— 751.024,78 99 99 1.958.208,71 99 99 99 99 99 99 99 19.975,75 246,— 14.132,19 26,89 99 99 99 99 99 99 99 5.640^— 560,— 983,38 11.092,33 183.516,— 1.643,50 113,80 17.609,75 801.002,73 2.42424 2.23323 110,85 1.445*24 _2-2L7rz. 56.714,80 2.42424 1.702*22 110,85 1.44524 2.017,— 56.183,79 99 99 99 99 99 99 99 99 53.290,62 138.719,99 4.796.323,08 53.290,62 183.058,67 4.806.630,97 106.257,— 137.976,15 1.657.861,86 169.228,16 54.611,98 158.681,78 6.100,22 156.890,36 2.051,36 410,80 2.236,39 5.726,31 1.958208.71 (10.779.194,89 17.363,03 82.427,05 4.015.113,63 f 3.374.580.40 43.644,48 1.879.989,07 71.401,96 569,10 1.474.515,06 45.179,14 4.965,30 62.015,79 5.687,78 5.77521 27.085.43 6.995.408,82 2.071,93 6.162,47 74.517,49 bij- of over boeking in 1951. 3.473.199,66 36.562,43 1.923.523,46 70.194,01 1.338,48 1.508.565,41 42.754,90 5.002,59 65.912,87 5.877,29 5.313*45 36.160,76 19.434,96 88.589,52 4.089.631,12 f 6.159.234,58 36.562.43 2.347.772,41 70.194,01 7.693,79 2.434.2- 1.756.447,74 42.754,90 5.213,90 129.801,23 6.347,37 1.643,50 8.440,90 84.235,10 (10.650.341,86 106.257,— 136.124,40 1.649.861,86 279.768,87 54.611,98 158.681,78 2.236,39 1 5.726,31 f 2.686.034,92 99 99 99 99 99 99 4 5,6,7 4,7,8,121/2 69.302,44 1.783*95 245.306,02 1.299*27 i 99 99 5.952,87 J 153*16 2.607,46 47930 99 99 f 3.475.936,55 6.006,19 60.959,29 1.543,53 1.587*62 3.836,47 275.705,14 f 6.665.073,21 29,45 86.237,21 335,85 410,80 341,42 744,58 1.643.339,40 3.920.166,63 5.535.690,81 43.644,48 2.322.013,98 71.401,96 7.693,79 1.626.565,49 45.179,14 5.213,90 112.102,22 6.458,22 9.772,34 68.642,35 9.854.378,68 1.894,97 4.981,73 314.869,31 6.859.028,26 99 99 1 Leidingen, meters enz. voor de distributie. Leidingnet met afsluiters enz Tijdelijk gesloopt leidingnet Dienstleidingen met dienst- en hoofdkranen Tijdelijk gesloopte dienstleidingen c.a Aansluitingen c.a. voor woonschepen Watermeters (in gebruik) (in depot) Opzetstukken met watermeter Werktuigen en gereedschappen Rijwielen Rijwielen met hulpmotor Motorrijwielen Automobielen Pompstation, werken in de duinen enz. Gebouwen aan het Pompstation en in de duinen (inclusief cen trale verwarmings- en electrische installaties) Gebouwtje Badhuiskade Meubelen Pompwerktuigen c.a Pompinstallatie Badhuiskade Watermeters bij de productie Waterwingebied met toebehoren Pompgebouwtjes Electrische pompen c.a Draineerleidingen, diepe en ondiepe putten, afrasteringen enz. Filters c.a. Voorfiltergebouw Voorfilterinrichting Nafilters enz Leidingen met afsluiters c.a. aan het Pompstation Hekwerken Wegen, bestratingen en bruggen over de hoofdader Lichtkabels aan het Pompstation en in de duinen met inbegrip der buitenverlichting Werktuigen en gereedschappen Rijwielen Rijwielen met hulpmotor Motorrijwielen Automobielen Duinterreinen 64,58 6.484,86 171,98 I 307*35 I 1.145,26 JJ9.164,17 189.986,05 9 99 9 99 9 99 51.664,28 7.174.405,31 De administrateur, W. J. DE WIJS. 4.250,28 I 6.898,81 i 31.292,85 i 4.737,91 1 254,96 j 3.267,76 4 5 3>/2, 8 3,4 4 4 4.148*25 110.540,71 i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 171