4 GRAFIEK van de VERDELING van het WATERGEBRUIK WATER IN 193 A AF VAN =t= T Ml III Uil 111111111 liiiliiiiiil VAN DE OPGEPOMPTE HOEVEELHEID 100 90 80 70 60 50 40 l- 30 20 10 rTTTTJT Ij j o 1948 H949 19.5011951 I WATER WATERVERLIE5 SIN 1951 VT 1951 EIGEN GEBRUIK P5 (GEMETEN) SPUIEN TEN DIENSTE IN D 6.5 miiiiiiiiii lilllllilliiiaiuiiiMMillllllllllli: -4- lllllllll llllllllll -WATER.GELEVERD AAN PERC - AANGEWEZEN DOOR WM 11111111111111111111111111111111 llllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll iiiiiimiiiiii IIIHIIIUIIIII iiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïiiiiiiiiiiiiiliiiiniii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiitiiiiiit 1111111111111111111111111111111 üiENST'LEI DIN GE N '-'/d OPGEPOMPTE HOEVEELHEID lllllllll lllllllll lllllllll IIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII llllllllllilllUlllllllllllllllllllll iHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiimii iiHinimimiiiiiii!iiiiiiiiiiiiii 11942 I 1943 |I944 1945 11946 1947 1934 1 1935 1936 j 19 37 119 38 11939 11940 1941 5ooo m* 5000 nr v 500 0 n|’ J GELEVERD AAN PERC ZONDER WM (GESCHAT OP feOrr.’ P/PERC IN ’951 OPENB TAPKRANEN. VOOR BRANE BIDS OOEt EINDEN F HZ VERBRUIK ME TERWERK PLAATS VH NET (GESCHAT OP 50000 m3 I 111111 I - .'iiiiiuiiilllllllllirTrTmilllllllilllllllllll iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïïïTnnriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii: 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 iiiiiiiiiiiiiiii itiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiini iiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiir LEKKEN HOOFD - EN GESCHAT OP 3.5

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 172