I I I 1 ill *sg z-°0 T 1 Ii i H 15 f 5“ j f I c- c 5 Sgë-ï ïi I R R 6 l«ifï iHlVi si r^^i'HTHSPg miiHiftiiltöüii HOXÜÏüOJ^SSc^cSJöïSfl l<E 1 s 11 1 f I s 4" p r§8 r§s rsi ■loi T <o »O 04 04 1» i-g 5 “2 s 11 3 u 5 f 8 8 <z, 8 3 'O 8 8 8 o i *Z) «z 8. 2 s 8 O cd iz> 04 8 P I 8 I K I •Zj <ZS 18 s II TTTË l 8 I 8 I s Js p 8 8 O 8 •zi •-/ CQ -g ï- 5 5_’ êg 5’ï 2 P i <z? «o ,;n i L 1.8 8 n 2 TTS P’ I. L i.8 i.8 i.s i. i I Z? d e O z? IZ ov’ - I I I ©«A 2 I I i 1 g/'S8 8 1 1 1 1 2 2 S -af I tól >s c-° o O Q I I I I H I I I I I L I I I I I I l I 'W 'f i' i’ i’fft1 p1 1ff IS IS I Is; I IS I I I I I I I I I I I'S88 I' I's l'83S I I I I I S I I' I' tT Tt ro iz>—-04 04 IRRJS I IS I IRS I I 18 IS: IS I i'gs'Mf i‘f rffï1 r1 °sï11 138 1 I 18 1 I 8P I. I. 1.8 1.3 I 3 Ij 1 8 8 1 1 1 S 1 S S 1 8 S 5 1 3 1 S 1 I S I 8 I I 3 I 12 1 I. I. I. I. I. I. I 1.1. 1 S5.SS 1 8 1 3P.8 1 83S22: 1 1 |SI8ll3ll£llllllllll| _z _r _r z z z-z—r z-z^r z^z-z i VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN. Gó sC JS tz5 o o 04 I «Z, O' JO JÉ H i Z-) sC' (d 04 O I 2 p i en <d •Z) 04 d rz <z? iz> 04 •n IZi «z> I Tt O co S3 SS d oi o 04 m «z? so <Z, 04 SS S2 O jse c g Ea 5 tz 1% O'' a s 1 04 11 04 <Z) ’5 U CM W1 ïïg2 u e öp V o c ore o c O v u Xi j> <5 75 ÖO Es o Z x .s s ÖO :hi z-5 ei) •5 O .5 CZ3 gS •I'Sc 5 00 3 s c i S - 4 rï »z> öi cZ S W - H S d •a E ■s R <b C5 ^rrrrrsrrssrsrrssssr tT 04 c' oo tZ o oa z w s oi r O O ^8 O <z5 R .3 '55 -ii ÖO C c» u 0) 2’uC <z <U 'f ’e u <z) ^*>RRRRRRRRRRRRRRRRRRS|'**» IZ) izj Tf oo —O' 00 •Z) SC ro 04 R R •o 05 <*«»St8tSKSaSS8S88a OS ro Tt I <4a< l' l'ei l'o*»'—12^3 h£ i'x I iz~i r~~ 'z' oo o- ^RRRRRRRI S^RRRRRRRRR O O so c r O-' I «z. <zT rd I O Z, z z N i' O i IZ) izl Tf' <Z O' O' Os

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 192