i 16 I 53 897 De directeur van de Gemeentelijke Reiningsdienst, P. DE GRAAFF. De oppervlakte der schoongehouden particuliere ter reinen en straten bedroeg op 31 December 16 261,5 m- (16 222,5 m^). Onder toezicht van de Dienst vond ook in 1951 deze inzameling plaats. Door de schillenophalers werden over dat jaar totaal 15 030 920 (14 584 790) kg inge zameld. Voor de reiniging van de groente- en fruitmarkt werd tot 1 December 1951 één werkman van de Dienst ter beschikking gesteld. De aard en het aantal abonnementen voor de regel matig terugkerende werkzaamheden ten behoeve van particulieren zijn als volgt. Ophalen van vuilnis, fabrieksafval enz. Ledigen van kolken Schoonhouden van particuliere terrei nen, zoals tuingangen enz Schoonhouden van terreinen voor re kening van de Dienst van het Ge meentelijk Grondbedrijf Totaal VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. Rederijafval. Oud ijzer. Huisvuil. Maanden. Jaargemiddelde 52) 4) 4 1 090 (1 105) 4 Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December. Volume pCt. Gewicht pCt. 82,2 (88,7) 93,4 91,1 85,4 84,7 73,9 68,2 72.5 79,4 72.9 80,8 87,6 86,4 136 Gewicht pCt. 18,3 (40,1) 85,1 (98,3) 94,5 (108.5) Volume pCt. 105- (82.-) 105- (81,-) 61,- (70.1) 71,8 64.3 57,3 56,2 59,5 56,9 55,- 55.5 54,3 64,9 69,2 67,9 Volume pCt. 25,3 22,3 21,8 19,7 16,9 28,5 26,3 30,5 27,9 28,9 17.2 10,5 Volume pCt. 80,7 57,3 56.2 89,3 76,2 76,3 88,4 80,7 91,1 121,4 122.4 153,8 75,6 54,- 54.1 87,5 80- 87,5 108,9 95,- 115,2 163,3 154,2 222.2 Gewicht pCt. 67,3 62,4 54,- 53,1 57- 56,1 52,8 55,9 53,3 65,9 67.7 66,1 Gew'icht pCt. 93,9 89,8 82.9 79,- 82- 73,8 71,1 78,5 74,9 83.6 84.1 87,9 44.8 81.9 57,1 64,6 124,4 120,4 77.3 89,4 172- 178,9 186,7 259,1 19,4 17,1 16.5 15- 16,1 27,1 20.9 24.3 22.2 26.6 15,8 9,7 45- 81,8 57,1 64.2 125.3 119,5 78,- 89,5 172.7 180,6 184,8 257,7 59.- (72.6) 82,2 (88,-) enige soorten in 1951 ingezamelde afvalstoffen. Totaal der verzamelde afvalstoffen. 920) (129) Verhoudingspercentage t.o.v. 1939 100 pCt.) Brandgoed, uitsluitend aangevoerd door particulieren. gewicht van van volume en Gewicht pCt. Rattenbestrijding. Ook in 1951 werd deze bestrijding voortdurend en stelselmatig voortgezet. Oppervlakte particuliere terreinen. Inzamelen aardappelschillen. 22,3 (53,2) Schoonhouden groente- en fruitmarkt. Werkzaamheden voor rekening van derden tegen vaste vergoeding. i Volume pCt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 199