i 1951 VERSLAG VAN DE TOESTAND DER GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE. i MET BIJLAGEN 1 t./m. 49 I I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 1