1 oi I s y I wyi iilh Ildi Iglf® IC iW H h i 11 lq th ■e=Jü" e-o :ë-h ii sl°p o ito *5 i. w._ 5.2-hc RH ilslï HF? P-Hi ï°öii !s i Hï|= IK iih- 16 I s 1 y "s 11 s'h i§i Ill-s i IP aifl ni| ïWi II i? -U u o O- ..HF H.hi ii Ülii |i t s 2 ït h J Sèi 8 5-i ]S HL W „o II ï|l| II! ns n <jh 5iU !w tli §1 Hfe §1?i ld fill Hf! SEg £5 -=> =^S ïH 4 jr-J - e iS «si Ï-H 8'» -1^ 8“ Sg> g-8 tSS'Ë 10 -1 H-H §<y is ssh s f§ M hi h '3iaï .e|! ii F| PlF Ü-iss >S« ës-s-S “-i ’sMs |g= aëlhc t - u. o H!h ’fgfi r: i o O v V 01 OF «5 MS^.E 5 7i fl -2- n 88 2E ■as s ss 8,2 S, Bö h1= hl^ !il Ihi H2I hlHK iili :rs= OW Bi ^M§ <fi ifp IS§*| ^rirz "Fd £>il B 10 5 Os 5 S 8 8 Os 5? s 8 8 8 8 3 8 p- 8 s 5 5 jö I g. S T II c i H T: z S 5 -1 T> t -1 v 5 8 F «•P o 3 ih ë-s èS£ ê«H3 i i &h U ih 111? s-« IS 8^ Hi ati fh o' f i 3 i sJ ih til q -•h <z ®x> -5§ IHl -1 f Ig'S^ Stil ifii lm ÜR-S -&■§ s.aii ai§ éFs ïH 2-^1 c -o E c -o - ISF fess hi F ’- K'i®i P’gS -■iU 8 5 - !-i Z j Iee g|s _a IlIiPt |4J«5 -LB h“ ipj !W *i! Jz'-ss 2-ëï 1 8-5^1 1JE| :=11 ^S-35? 2Ê= S°Sfl7l g& F F 8 ^3 hl nig]8. FL ill si. i f tg2? 58'SF^fS’ “sl Hg „_o h fëB Ills '-15 2 F 111» >5f= fg? h^5.. =.-, c5.g _ï5. iP 4i|lü Istg yi^s 5>'il «a,f= >g§i xïi“_ VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. 04 o< 04 <z, O4~ •Q q. 53 Os a O' o- 'z, co SEfi“S< -'£«ïcÉ 8 uïj.| g a;2|> XO co ro z 'Z, co 04 CO O' •Zi iz; V©’ oc co co oo os s© O'’ OS r<-, 04 os R co >z, o' 04 R ie 'Z; O' O <z? «zi OC OO oi Os o 04 q co Os 04 IZ-) 04 OC s^r' •o Os co’ oo co >z, Tf oo •Z3 00 o- CO co 04 04 «n oo Z U4 O z ai £U O o co co q co’ o uo o- hji o OS CO 00 ■o cp o co 00 00 uo q R <z. Os o' iz? O OC o IZ', oc 04 04 »z, CO O 00 04 So OS •O) co OS co •o O *z> «zs oo o "o E c t o s .E E jo ro v> -o co ri MO 04 O 04 •Z) O- O oc oo oo z •zs O; Os uo «zT q Os q 04 Os <Z> 04 CO uo 00 os ■g u 5 a-8! >6 5 «s S O- c Hi CZ! Z z u I 5 c •g v 5 «o-- w 8 sö tn I m F i! 5 ?5 ■g’ o I" 5§ n 52 si F H '■5 11. x^S o-ëF u -c 00 71 <N O c« <U O so c -o c ■g -'i :S| Q. U C 4> V S> C C ön «9 e o '5 Lël iï§ "ES .5 s ïT.-ix T5 u. ’T 02 >ïcg.E c f 1 C O o O es MiQ esc C c 73 :=?•/-. 'u. 2 *2-S 8 - O “S-H 5>?? - 71 'J--G C 8 8^ë o S* '°'sS 8, L< bo U C w m a SS c o o o© O u. O u O s>s a SE» O Ss I SP O g I s’-ï s |i |- S -ia d 2- ö83 gïl» -£'S„ O 0-0 g u g o S,-3 »£55s ihL FöF g|g-H C CU 5 I l-Ü --82 -§rf SS Ifiï-H BI '-P shfl.1 lil - =-__ fc|o|g C o K -oxhcOu- «3 O s 22 -o O’S V© d-s 'io^l'üsg '5 =-8= <’d.d sj-^ïil-d --^“8 'o «2 8oÖs| sL t-.-d 2g“^ 2-Ep H-SS cl

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 204