I* I I a I 11. I i 1 I h 1 I ?ll 16 r r$ r r r r r r r i X a 5 I I rq f I i oo °°xx h 5h- I 1 s i 5 Ra'£ a' :i5§:j=§ :cïis. :f'1 :l .plilifl :i5ll IlIéLÜIih'; 11HHSliHlsOpi sO'HfHél hhisiïst-isi mpmin OO^o: O O %2o' o-S Ihi L 8 II I r I I I r i r s I. l l r r 11 r r I I I r r r i. i 3 8 3 8 sC* C 8. X Os' 5 5 X z z 3 5 8 7 er' X S n 1 8 I 8£ 88 2 X en 8 1 £8 3 s- 28 8 38 1*2 S3 ■■r: 81 --S I s I o 8 s 8 is £2 -X r~ so S3 113 1 oo' <n Tt T ??S£3 RSSS £8- I I r r 3 -258 I 5 r LI X Rpg £§- 8 I 2 I 1'8 I' vn 3 E ->21 ja 822 22S8 $3'23 3 8^ >h’ ÖQ- H g pgg 88? a 1.3X 3 88 K S.83S 'S3 3 82 8 L ©XX. XX XXX I 8S3 38 £38 rtscFy sc oo rq en ri ri f^ ri «r VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. OS 00 rf 'Z, <Z; O 00 en rq R X rq R R I I rq O O SC rq sc R R A s <5 _0) o _X O 2 <3 CF -Q E o d) 0 cn o o' SC •z? 00 Os Os e<y >Z oo os en «zT s© oo z' en SC Z en sC OO uS en 00* rq z os' Os en o' Z oo Os O, sC en Os SC en Os Tf Os Z rq' 3 rq’ -¥ N ZJ c rq o rq^cn 00 oo 00 Tt Tt en Z c» vn oo' en z' en oo Tt sOf O sc ri r-* --£ rq o' r- en OO en oo en r- sc Tf rq^ F-' en r-' Os o r q ro sc z oo' z' oo oo I 00 SC L ‘ZX l' sc' en' rq z z rq co CB X G 3 R R Os rq rq o. OO en' z os'cn sc oo en Os Os Tt en' SC OO °o rq 00 3 SC c o l-E SZ-) rt 00 S“ R R - 5 p rr Tt <z? in Os »ri r-’ V-T V< -rj- rq sc sc rq' sc <Z> sC 00 SC «z^ co «zy cr os Tt O os OO ry rq Tt sc rr SC «r 212 Tf- ■n S rr sc Os <P sC^CCOs^ crT os' Os' rn m os m m rt r~ oo cr F-’ SC jri tT OO Os sc V> w ft es Os c O R R R R -N’t F om o Si 3 S Xt Tt X X N rq oo - t'iri r~ sC rr os m rr rq gpï x> f oo r- os_ rq^ ri o oo O «Z-, Os oo cr rq tf Tt I OO sc I <r O j' sc' cr' I rq <r v-> rq IZ) oorx Os r- »n Ttcn rq O' iz OO O' cn ry rq~ •z? rn O'' oo m xt sr Tf «Z Tf Os «rT<n sc' OO* Tt OS X w i> CQ^' r- in os r "X o' Os' <z? os rq cr r~ er O oo ró oo r~ SC 5 c C "E oi sD »zy 00' rq' 00 m rq o «z i Os’ ri R R en rj SC 5 - 6 OOO^ ?£•£- O -J<5 C 00 Os SC- m «O en vn Os «yry Os, on o os' r-' -' tn Tt eej -ri Os c r~ v-, o sc CFy F-r SC <r? «zT sc' Os SC OO sc *zs m SC* Tt en R R Os «r> F- en rq sc sc Os, «zy 00 en <z? sc' sc' rq' «X o O' ’t r O O O rt sc 00 06 rq 00 r~ rt sc I 'O Tt TT ri 00 so so' r i v> ■et’ «z> ri rq’ rq en rq O 53-^ oè^ Cos F- rq' sc' os' Tt os 00 o ■et 00 00 oc ir rt r-’ cq sc o n r- sc O' rq 00 O r-rq sc rt o^ -sc •^Fenrn' rq rq sc rq en oor-Tt eq <z> r- os en sc rq ri sc iz’ ri rt sc ri r-* •z> r- rq r- oo SC

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 205