171 Recapitulatie: De directeur, H. G. C. COHEN STUART. 5 - Het totaal der aanvragen steeg in 1951 tot 521, doordat in dit jaar opnieuw 128 aanvragen werden ingediend; hiervan werden 98 aanvragen uitbetaald tot een bedrag van 38.187,40, terwijl op 31 Decem ber nog 58 aanvragen in behandeling waren, 138 aanvragen afgewezen en 46 aanvragen werden inge trokken. VERSLAG GEMEENTELIJKE WONINGDIENST. bedrag 106.422,64 279 Totaal 6. Vrijwillige beschikbaarstelling van woonruimte (V.B.-premie). 58 46 138 In 1949 uitbetaald 1950 1951 49 aanvragen 132 98 In behandeling op 31 December Vervallen Afgewezen Totaal ingekomen 521 aanvragen. a 18.400,97 49.834,27 38.187,40

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 210