I I I 1 i P I If I ah I II I 1 H i II I j I -h hh v 1 E p J - I i So 5 o I I l? I h 17’ Is I It r 1 5-I III Ï.E H - |i Iri! Si. 2-g in o a ol J I 5 p o i s m 1 II is Pu O cs c3 <U u s’ 11 ♦- o o? i VERSLAG GEMEENTELIJKE WONINGDIENST. TABEL I. Vermeerdering van het aantal woningen door Nieuwe bouw Aantal Gemeente o i 16 32 4035 24 174 812 9 TABEL III. B. Woningen in uitvoering Nieuwe bouw Maand 20 21 22 19 18 15 16 13 14 12 10 11 8 9 6 7 3 4 5 2 1 I 1 2 2 4 6 5 2 1 2 4 2 2 2 1 1 2 15 100 3 935 4 035 10 11 74 2 24 1 827.1 581 52 22 10 Totaal 543 6 ’s-Gravenhage Amsterdam Rotterdam Utrecht Verminderd door 86 90 24 150 54 38 133 367 228 723 172 230 44 131 152 206 207 203 124 159 111 203 85 116 86 175 578 516 850 677 2 4 27 ÖD 1421 158 I 1 1 28 3578^ 58 77 2 18 2 4 8 2 8 9 4 4 7 6 176 78 241 294 389 322 308 322 251 349 362 340 379 478 237 276 386 314 293 320 239 340 353 335 372 470 1 876 1 946 1 897 1 839 1 777 1 682 1 570 1 556 1 434 1 563 1 366 1 249 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 108 5 077 4 790 4 763 4 726 4 504 4 481 4 471 4 465 4 453 4 632 4 314 4314 2760 3149 496 I 3 3 1 1 2 1 4 1 1 2 1 2 1 52 29 451 2853 97 254 34 5 Ml I o '5 5 c 27 71 118 119 127 119 138 141 188 131 264 138 op 31 Dec. 1951 i JO O oc I 5 1 s O 3 1 4 7 •o 3 CS O 2 In aanbouw op 1 Januari 1952 CS ra ra Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. 5 o 5 c I l co C4 5 E E c E o o 5 u c. 58 12 31 woningbouw in 1951. i i Blijft netto-vermeerdering van het aantal woningen door g> £-8 A. Toeneming van het aantal woningen door 1 153 1 141 1 110 1 110 1 056 1 088 1 288 1 288 1 256 1 166 1 142 1 116 2 077 1 988 1 781 1 812 1 891 1 732 1 621 1 625 1 773 1 722 2 122 1 947 H Afneming v/h aantal woningen door •E-S 5^ 2 s #8 CD p E E o ■q E 5 *8 7 s I Aantal Aantal - woningen i inwoners op 31 Dec. 1951 3 p c E c u o 100 543 1827 1565 3935 351 1870 1 637’); 678^2502 234 j I —[3344 1 297 87 403 174 148 725 Overzicht van de stand van de woningbouw 4 18 3 8 15 12 9 9 5 7 8 ■8 5 Overzicht van de Herstel oorlogs- schade i 17 1) Waarvan 2 voor het Rijk. 2) Hierin begrepen 719 woningen, welke door de gemeente zijn gebouwd overgedragen. 3) Waarvan 3 voor het Rijk. 4) Inclusief aangekochte woningen en andere mutaties in het woningbezit. 5) Inclusief 72 tot woningen verbouwde zolders en andere mutaties in het woningbezit. 6) Hierin begrepen 813 woningen, welke op het tijdstip van de voltooiing ter exploitatie aan de verenigingen zullen worden overgedragen. 7) Waarvan 1 voor het Rijk. 8) Waarvan 1 voor het Rijk. i e c en op het tijdstip van de voltooiing ter exploitatie aan de verenigingen zijn 543 1 827 1 581 182 15642) 627») 691 475 1695 400 i 196 533 4O3[ 174 1 116 1947 1251') 890‘),1514 356’) 722 1 130’) 337 I 98 61 enz., over het jaar 1951.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 211