171 \f 14 posten „Aandeel storting pensioenfonds” in verband met hogere inkoopsommen en „Kosten Geneeskun dige verzorging”. Zie voor toelichting de jaarrekening van de Stich ting „Centraal Woningbeheer”. De overschrijding van dit artikel met 11.094,73 houdt o.m. verband met hogere uitgaven voor de Wegens rente werd 3.699,55 meer geboekt dan na wijziging werd geraamd. Door de omstandigheid, dat minder werd uitge voerd dan bij de gewijzigde raming was voorzien, werd met een bedrag ad 263.634,82 beneden de raming gebleven. Zie voor toelichting de jaarrekening van de Stich ting „Centraal Woningbeheer”. Als gevolg van de omstandigheid, dat minder werd uitgevoerd dan na verlaging van de aanvankelijke raming van dit artikel was voorzien, werd met een bedrag ad f 1.208.501,66 beneden de raming ge bleven. Artikel II. van de Baten. Blijkens onderstaand overzicht werd geboekt 15.108,87, zodat met een bedrag ad 46.182,46 beneden de raming werd gebleven. VERSLAG GEMEENTELIJKE WONINGDIENST. 5.888,88 13.045,—j 6.985^03 15.108,87 61.291,33 TOELICHTING. Geboekt in 1951 Geraamd voor 1951 5.519,32 792,— 1.888,67 1.020,— Artikel VII. van de Lasten. a. Meubelen b. Instrumenten, gereed schappen, enz c. Kantoormachines d. Motorrijwielen, rijwielen, enz. e. Automobielen f. Onvoorzien g. Dienstgebouwde Duindorp Artikel VIII. van de Lasten. Artikel III. van de Baten. Artikel I. van de Lasten. 5.907,50 29.399,58 1.900,—: 4.054,22 Artikel I. van de Baten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 219