171 17' f f 17 16 f f f f f VERSLAG GEMEENTELIJKE WONINGDIENST. VERSLAG GEMEENTELIJKE WONINGDIENST. Balans per 31 December 1951, II. PASSIVA. ACTIVA. I I 173.517,85 a. 18.621,36 II b. 47.591,54 c. 47.554.618,49 4.011,20 d. 15.172,81 446.994,85 85.396,91 II a. 8.728,96 J b. 219.655,02 20.410,36 III c. 7.386,22 d. 282.288,90 46.037,52 i e. 5.557,88 88.120,94 III 7.142,23 IV 47.554.618,49 IV 446.994,85 289.200,— V 75.530,96 VI 7.995,09 41.225,65 31.590,14 9.635,51 70.148.664,2! Transporter™ ƒ64.605.316,66 Transporteren Werfgebouw Slachthuisstraat Afschrijvingsrekening Werfgebouw Duindorp Afschrijvingsrekening Instrumenten, werktuigen, gereedschappen, enz. Afschrijvingsrekening Kantoormachines Afschrijvingsrekening Meubelen Afschrijvingsrekening Motorrijwielen, rijwielen, enz. Afschrijvingsrekening Gezinsvoorschotten Terugontvangen 116.089,96 68.498,42 42.862,59 24.241,23 20.981,34 5.808,53 68.202,72 22.165,20 11.004,95 2.275,99 10.303,67 2.917,45 20.403,24 11.186,90 6.928,56 2.917,36 8.820,35 3.262,47 44.581,55 237.707,35 289.200,— 15.919,37 282.288,90 1.188.343,60 19.305,21 72.667,88 120,11 20.087.771,62 305.119,37 285,81 Centraal Woningbeheer. Gemeente ’s-Gravenhage, leningsschulden Gemeente ’s-Gravenhage, rijksvoorschotten Gemeente ’s-Gravenhage, rijksvoorschotten (oorlogsschade) Gedeponeerde gelden, enz. Depót effecten Gemeenschappelijk Fonds II Depót effecten Woningbouwverenigingen Gemeenschappelijke Fondsen. Kapitaal enz. Gemeenschappelijk Fonds I Kapitaal enz. Gemeenschappelijk Fonds II Gemeente 's-Gravenhage. Kapitaal A Depót annuïteiten Woningbouwverenigingen Waarborgsommen diversen Voorlopig gedeponeerde gelden, enz Waarborgsommen Stichting „Centraal Woningbeheer” Reserves Woningexploitatie (7% jaarhuur) Reserve voor Annuïteiten Glasverzekeringsfonds Kapitaal Extra-afschrijvingsfonds Kapitaal Onderhoudsfonds terzake van de woningexploitatie Reservefonds terzake van de woningbouw en de woningexploitatie 44.581,55 237.707,35 264.662,38 182.332,47 14.910,34 35.763,50 1.749,32 23.107,80 Woningbouwverenigingen Rekening-courant Kas Postcheque- en Girodienst Kleine Kas Zomerhof Diverse Debiteuren Depót erfpachten Woningbouwverenigingen Geldlening van het extra-afschrijvingsfonds. Voorschotten 24.405,44 3.995,08 97.000,— 192.200,— 31.819.993,33 14.078.771,91 1.655.853,25 t J» 2.006,— 5.989,09 w Terugontvangen Gereserveerd op de rekening „Reserve Dubieuse Debiteuren” 66.930,79 99.911,31 27.555,67 25.157,25 100,— J V s> i Centraal Woningbeheer. Gebouwde eigendommen en erven Afschrijvingsrekening 14.332.195,25 1.113.114,78 30.529,66 80.528,67 Gemeente-ontvanger Crediteuren Gemeenschappelijk Fonds I Rekening-courant Gemeenschappelijk Fonds II Rekening-courant Inhouding 4% Spaarregeling Gemeentelijke Woningdienst en Stichting „Centraal Woningbeheer” i Reservefondsen. Gemeente ’s-Gravenhage. Reserve- en Onderhoudsfondsen van de Stichting „Centraal Woningbeheer I Gemeenschappelijke Fondsen. Bezittingen enz. Gemeenschappelijk Fonds I Bezittingen enz. Gemeenschappelijk Fonds II Werfgebouwtjes Spoorwijk en Trekweg Afschrijvingsrekening Effecten. Gedeponeerde effecten bij de Gemeente-ontvanger Gedeponeerde effecten bij de Gemeente-ontvanger (overige effecten) 59.443.303,91 11.888.685,42 I Gebouwen. Werfgebouw Korbootstraat Afschrijvingsrekening i Overige Activa. Automobielen Afschrijvingsrekening

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 221