I 17n I 6 Het ingevolge het bepaalde in artikel 42 van de Algemene Verordening op het beheer van de bedrijven der gemeente ’s-Gravenhage (Verzameling 1933, no. 23) gevormde fonds beliep met inbegrip van de gekweekte rente der beleggingen ƒ3.984.154,22. Voorts werd door verschillende credietinstellingen 51 maal geld verstrekt onder hypothecair verband tot een bedrag van 3.295,500, Bovendien werden door de Gemeentelijke Hypo theekbank in 1951 op erfpachtsgronden verstrekt: 6 leningen a 4 pCt en 5 leningen a4/2 pCt. tot een gezamenlijk bedrag van 332.400, Het ingevolge het bepaalde in artikel 41 van de Alge mene Verordening op het beheer van de bedrijven der gemeente ’s-Gravenhage (Verzameling 1933, no. 23) ge vormde fonds beliep, met inbegrip van de gekweekte rente der beleggingen 3.562.208,36. Krachtens Raadsbesluit van 25 Februari 1952 (Bijl, no. 87) werd in het jaar 1951 een voor schoolbouw bestemd terrein groot 6990 m2 gelegen aan de Roemer- Visscherstraat e.o. uitgelicht; het uitlichtingsbedrag beliep ƒ118.830,—. f f VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. Particulieren. 77 1.897.202,50 13.877.409,57 De hypotheekrente der 2e hypotheken bedroeg: 77 57.000,— 3.000,— 3.000,— 1 maal 5 13.194,25 77 77 544.230,45 617.424,70 De hypotheekrente der 3e hypotheken bedroeg: 21.500,— 1) Crediethypotheek, wisselend percentage. Reservefonds der uitgegeven terreinen. 77 77 77 77 77 77 >5 77 77 77 77 Erfpachtsfonds. 1 1 1 2 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 ,7 77 77 77 7.500 14.000,— 4 46 20 35 7 10 1 1 1 3 7 8 9 3 1 4 77 77 77 77 77 77 77 12.194.25 1.000,— 1 maal 5 1 6 pCt. 77 77 77 77 77 77 Particulieren. 8.500, — 29.000,— 5.000,— 12.000,— 2.500, — Particulieren. pCt. tot een bedrag van 77 77 77 77 77 pCt. tot een bedrag van 77 77 tot een bedrag van 77 77 77 77 77 77 77 77 2 maal 3 3'4 33/4 4 41/2 5 51/2 6 Uitlichting van eigendommen. Hypotheekbanken. 4 maal 3 31/4 3i/2 33/4 4 4% 4l/2 43/4 5 2 maal 3 1 4 77 77 77 77 77 77 1 maal 4'4 pCt. tot een bedrag van 4'4 5 5'4 6 Banken. pCt. tot een bedrag van Diversen II Instellingen. pCt. tot een bedrag van 77 77 77 77 77 *7 Transport f 11.980.207,07 36.000,— 132.000,— 558.252,50 157.600,— 842.550,— 107.000,— 54.300,— 6.500,— 3.000,— 64.200,— 5.500, — 8.500, — 317.104,33 36.000,— 44.500,— 19.000,— 3.500, — 45.926,12

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 231