17n 12 SALDO INSCHRIJVINGEN IN HET GROOTBOEK VOOR DE WEDEROPBOUW OP 31 DECEMBER 1951. VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF 13.760,— 30.160,— 803.200,— 2.400,— 27.595,— 3.666,— 77.821,— 802.800,— 171.936,— 227.736,— 1.941.717,— 16.160,— 2.800,— 5.200, — 2.200, — 3.200, — 7.200, — 6.000,— Woningen Volkshuisvesting in beheer bij de Stichting „Centraal Woningbeheer" Complex Afvoerkanaal I Duindorp I-II Heemskerckstraat Hanenburglaan 251, gemaal, opstallen Oleanderlaan 2, dienstwoning bij gemaal Hanen burglaan 251, opstal Vissershavenweg 108, loods voorm. visafslag, opstal 3e Vissershavendwarsweg 13, dienstwoning 348.480,— 145.848,— 302.472,— 6.000,— J» 5.600, — 1.600, — 6.400,— 4.800, — 6.800, — Overige eigendommen in beheer bij de Dienst voor het Gemeentelijk Grondbedrijf, de Gemeentelijke Woningdienst en de Stichting Centraal Woningbeheer. Opstallen kampeerterrein Koninginnegracht 147 opstal Kijkduinsestraat 276 Kon. Wilhelmina badhotel opstal Kijkduinsestraat 278, Dependance badhotel opstal Schuytstraat 332 opstal Vissershavenweg 18 opstal Eigendommen Grondbedrijf. Daal en Bergselaan 9 opstallen 11 opstal Gevers Deynootstraat 160-162, Loosduinen, op stallen Godetiaweg 102-104-106 en Hoefbladlaan 101, boer derijen, Groenendaal en Bohemen, opstallen Hanenburglaan 255 opstal 257, boerderij opstal Kijkduinsestraat 237 opstal Evert Wijtemaweg 2, boerderij „De Wildhoef” opstal Erfpachtsrecht uitgegeven volgens de Alg. Voor waarden 1923 Oud erfpachtsrecht Gevers Deynootplein 51 opstal opstallen ii-m Eigendommen ten dienste van het onderwijs, niet in beheer bij de Dienst voor het Gemeentelijk Grondbedrijf. Banaanstraat 15a en de Amberboomstraat 24 School B.L.O. opstal 67.200, Stokroosplein 49-50-51 opstal 736.000, Openbare Werken en Eigendommen niet voor de openbare dienst be stemd, niet in beheer bij de Dienst voor het Gemeentelijk Grondbedrijf, de Gemeentelijke Woningdienst en de Stichting Centraal Woningbeheer. 24.000,— 21.200,— 3.200,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 237