I J F I I I: R C :1 0 E >2 .O 11 H -- ■gjh c 12 <22 8-5 8 8 I 17n 17n I ;1 i i -i -h :’s - 'I s C u o 44 S? 5^0'5 li s« c shs Q C -2 -O 8-° 2S- E.E --5§ pi 5 •0 i 5 Ui s-ê i 4a iSê 2 8- S8. sis 00 X© Xfr £518 o en 1 h 19 J 1 5 2 o W O -1 CU 5 5 I 5 O 3 00 «Q ei SS I. 3 3 8 2 l. L S 8 8 S ef O' O'. I. «zT 5 °8 3 3 ei 3 oj 5§§ 2^= I I 8^' i- !2S XC O' TT I §s ei e 5 r8 S s i 1.1.1. oo o' «Z? e*’ ei oo c?> r^oóoó s x: Z-E 1 ;s I:! O-s 53 S s öo i i 5 ’f i '1 ts ijl C'S5§- o o C 5 5 o •O 8 •E g-S 8 c- li 2 Q<§ .0 g C v Jr-- c x> •H:£ o<< gg*-R!j 5 5 -25 •-£ I I 80 «Zi «zi e «Zi o OO s“«>i f 5ög> E J p OÖ 5 s j fl C- U .5 1 z g 1 s cS w X Q H s 0 3 5 c ■O o S-5 °s<5(§5ffl g g|f=SV8 a> Q C a> o E E E E o o aa u. u. 35 C3 C3 VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. R R R R R R R R R R R -■== «zi R R R R O.' 18 ■B ee e, o O 75 <D en •zi BS o: UJ Q Z cu *~i 5 S’ CQ c s cï •5 3 e x© en J» M M Jg O v CQ "c O c a i <2 4J J= C C O S\ oT el ei O' ei e- «z? e- oó en ei oc O xT oo (N xt <0 v» £L en 2 e en el X© Os oc en Z OC el X© O' x© oc O' ei en 00 X© «z> O' ri o' O ei «zt tr, e*? o- 00 o eT O' O' X© oo ei «j u en rj en O O' O' v> •zi r- «z> •Zl oo oo‘ ei ei e en «e O' oo «z, OO Tt oo en «zi oo o oo el 75 E 03 BS S oo •Z) CM «Z 00 en 00 O\ O' el ei O' ei X© «Zl oo o ei oo*' 8 •zi O' O' «zi oc •zi X© OO ei -o E u o D rn a M JJJ <0 CD ei R Tf IT) eT e- e> O' ei R e- \o «z? oo e O e- tt oó ei e> tJ- ei ei e- »zi e- ei rj •zi e- o e oo o «rT - e, O oo SO e O' 'O e ee TT 00 00 IZ1X O «rj e Tt ei ei 00 \O O' e •z' O' «zo O O 'O e —7 ei e, e- O' so tt un O' e> ei ei -oó oo O' o^ «zi e e> R R »n iz> ei WM IZJ SS «r» x© oó ei izi O' I. e? «zi e4 xc e cm un oo «zi xf e- e4 e> ei 5^ C3 co o c cö u en <O a o Q r- oo o ei ei ei m e> O' *3 00 O' cz -□ .E c o u o C 60 (U x c Ox ei ei i O'- OC «zi oex R R ei O I e^ei^ eT— e? o e e e- e- oi x© «zi O' «zi e «zi ei «zi ei 5 CV Ja ll iï R oo ei c 9 3 c g! ±:O C/i O 2 o c M ■E c se *°5 .a u 5 3 E Ï!51| «o §33 Hitt 5 ..S o u 2 Z H -s 5 u •£=s CU S 5 cs v Qg 82 “!3 §0 I- "O oc 6 4 o c o .3 U la 00 ÖO c« c VI U« ■*-» c 3 «2 s-gs ■412 4-> ■*-> 03 O g o f 8 J V .is o, a s e e co V .E-qS 5-S t/i s a fe.E I s O J CO o 3§ o c_ o.a x c o •E S O V 3 •Zï r~ r- e?£ n S ei xf G ooiziei—'ei-. x© x© e - r- xr Q I 00 x©1 oT 00 o «zT 0 q r~ ox e x© O el O' en en ei en xj- ox «zi e- «zj rt «zi «z. el ’.E .!=><- 8 <i> ui o o □i LÜ DC QC 2 3 o c* *c ”<'m«§5’5o2 2D.eS>Ü>ï s 8 5 ag-E-g 5 5 I e o f- 5 K o M L--, ih O i e. {li Hl c g a O _o C *-< w <U °;3e2 C 0) 3 O O 'Z c C/l C/2 O O .3 X© es©eiooeieiOooO' «e O' O' O en ei en el o^ O_ o*—Oxrr^ooQxoen «zie'r--ei«z>ooxo o -■ - O' «zi xj- S Ox I X© r-; 00 «zi N t If* 5 c "c I Oi 3 M <L> ÖO ■s 3 c o a> öo a> ..E 5 2 g S v S E o ills $□00 2 UT 8 U —4 E Z ■s 2 c O ^3 CS a e Q H I O Q hó R R R 3>| c’ZJg 'ï'^8 «5 cl S 0 3 “5 •a? c 2 i© q o y -E>e 3 CS C T3 Eig §£>■8 >uzc X u g Q C Z - 2 0 c o OS ?3 ■6 2 o 5 “2 :s 60 S •3 E J o

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 243