1711 - 24 VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. Totaal. Gronden. Bouwterreinen. Uitgegeven terreinen. UITGAVEN. 623.334,44 493.283,42 130.051,02 9.902,— 49.679,03 28.570,- 11.951,63 16.089,95 n 127.179,58 115.227,95 11.951,63 2.551.276,35 2.551.276,35 261.177,— 261.177,— 16.089,95 168.234,55 168.234,55 19.650,66 19.650,66 uitlichtingssommen 62.780,93 62.780,93 ÏJ 3.977.705,54 239.902,34 3.661.882,20 75.921,— 73.860,63 i 25.277,37 6.438,— 69.483,— Kosten van aanleg Aflossing: Geldleningen (Werkfonds) Rijksvoorschotten Kapitaalrekening, storting canons ineens Bij te schrijven rente Kosten verbouwing Torenstraat Diversen Teruggave storting canons ineens Afdracht aan de Gemeente van kapitaal stor ting canons ineens bij uitlichting van eigen dommen Aan de Gemeente uit te keren over vorige dienst jaren bij uitlichting van eigendommen Aandeel algemene kosten ten laste van ver kochte en uitgelichte eigendommen eigendommen Uitkering aan de Reserve: Gezien: De directeur, J. P. VAN DER PLOEG. Kapitaalaflossing in verband met verkoop of uitlichting van I bij verkoop of uitlichting van eigendommen 184.324,50 66.019,03 69.483,— 28.570,— Uitkering aan de Gewone dienst in verband met afschrijving op hypothecair crediet Uitkering aan de Gewone dienst wegens rentebestanddeel in I te verminderen met evenredig aandeel kosten ten laste der verkochte en uitgelichte eigendom men i V. Rekening over 1951 van het „Grondbedrijf 1909". Kapitaaldienst. I t 4- Aflossing van leningsschuld in verband met verkoop of uitlich ting van eigendommen 14.212,33 16.648,56 35.158,14 i i n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 247