r 17n 25 f f VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. INKOMSTEN. Totaal. Gronden. Bouwterreinen. Uitgegeven terreinen. n f 3.977.705,54 f 3.661.882,20 75.921,— 239.902,34 19.650,66 866.977,81 De administrateur, TH. M. GUNDLACH. 19.650,66 214.010,76 4.639^— 1.601,92 ƒ3.084.836,15 f 3.084.836,15 4.639,— 1.601,92 Opbrengst van verkochte of uitgelichte eigendommen Storting canons ineens Bijzondere inkomsten Uitkering van de reserve in verband met afschrijving op hypo thecair crediet Kapitaalverstrekking door de Gemeente 75.921,’— 577.046*05

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 248