I J J J 1 ::f ::i j II ii I! L is c o c h Itg o Hl :l iHfeii sI]lilli II ^ïjlH4h g cq 2 a 5 S a 1 a f J :i st :s> H.:.' J 4‘1i jih illiv- s 2Ea®2nOx:’, it iSE •Mil ittl I 8 i he ih O’a? Ij- fe 1 - "h £S fl 'b: 1 izs 1711 e e e e e e e e 17n e e e e e i| if 1 - “i 21 g.l <11 fls fi - -1 c- - - - -1 R R S- e JS R R - Ill's s 11 i i CD e If J11 - It J -111 In |U! ill d S cl a §Scl |a t §3 t c a.- s c pj'RsH O _t o F- s.s|l sl5g|l 1 ae TO CD it t CO .3 o Ge 70 o i 1 S s I CQ _g s 11 1 1^ I I °1 ENo ll it l« II -sfilf’s s ■r i j«o4S i5-« g' '4« F? HS£ h S i 5»f /i *’s §i^§ §1/ is ft IfiS-PI I ös^g 5|| os =2- Saitfgl ■n u 5 O so 1 o£ o 3.2 o’Eïï^^èg o -§ 7 B =s-7 s- x* ^Sxoo - g - j= SUsd’ is ètl a I H! 3 eft eft -Tt/ h* si IfIs 1 s s <-|I s iHo g - iill I. <3 I. 8 28 a £5 i <3 5 5 .s -3 Ift _o o 5 oo 'i? z S o L 5 -ó O s o 5 Si CÖ 5 5 a> L L un O' eq oo «Z eq eq en L L en' wn «n x* eq L L L L a s OO Tt 3 R SS L L fi§ 1.1111 eq eq oo eq O' wn O'. s -s •a c as* LI L L L Cn r- mF ir,x - eq oo e^ x eq en m a s' I s 8 f s I I I I I «4 g s L L -ë 51 I. SS h,f-E Sa H L L LIL x r LIL L L vTeqen©"r- mf en mt v~> mt O' O' x iri x F-’ F- un en en e 1'5 o s o -J Q U- Z u 5 g g :h "i V »§gus |t-- 1 .3 ..S S°d 5“. E 1 k .2 3 h* -Sgg *0 La §i t 4,1 - jt'=> OBJ fe O£ 5-^ 2j S 5 1“ s -J e 3 c 3 2 a O - 7 Sf I 4Z’ 4’ S2S Jg£ a 2É j s if J I« 5 I j li S 5 g e a - e i g E 31 22 =x-N 2 °T 5 - 8 o 2 i 0‘S a.8 Sf W S.? 7 1H 8 1^8“ 8 E-aS §3^2 8 ■gz -g -s 'a “S-^5 1 2 c* 6 f «I.B 1 s 3 s n 3 g 5 5 3 5: 1“ <3 I - g - Jr g 3 g g gg- 5g S 3| tlr4 s| ‘5|* -5=^ ^3<S 8 s s E - s 4 s - s is -si i ^z E Fje - S ig i -go - 2 e B. S "E. g ?a e H s o sga Fs o •a <a 2? o S - X I g &5 gu 2s5s I 5at<! a f 5a 8 3 g 8 I - O p.|2H 3 S &s e VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF o s s s o E S S a s 00 eq R R R R 3 o oo eq X mt eq O' O OO kc> en F- <o <r> mf en x O' en f~ oo m? <n S ■S m \D (N m m en eq o en u-j O en wn eq eq o eq r- eq eq 3 en en mt O' en f~ O' 00 f- oo eq 00 O' 00 00 f~ <n m O' en eq OF-xmt mt ‘ej O' oo O' mt rM «e, o w> rt 00 «n tr, m eq en O' eq 2 X R 5 R eq en eq eq f~ oo Os eq eq eq en en v-> eq eq eq en Tf UF en en t- en en oo O' eq n tn Tt tT Tt en en o\ - eq en f- oo •H M- OO eq 29 H- o <N sO i I M) - ffl Z eó ■5 Z o O. X 5 VS "c g □o eq f- oo CM «n c s 3 eq* eb X •o g» 2 5 _2 o m eq eq s w-? g (Z> tn c. 3 3 X c Z z 5 c ‘I Cft eq •ei eq eq x O' en F- F «n r- v~j rH rH oo oo X J= 5 co eq en' 00 w’ un X Tf m '1 v> Q TJ C3 5 g g Cl rj eq* O' o oo I. CM eq eq o\ O' 00 r. i 4 5C’ 3 en X O' en eq _o o X en eq c S c3 <D 5 E o X en m en ir> O' en r- O' o E o o D en o. o c JO to CD ”8 nS £8 ei rt O' i O co CO •r? eq rz eq eq O \c ■o r~ en en eq F" en O' O' X X O' F' in zien S* 5 en O' Tt oo x Tt cq eq eq <r> eq* 'xt r-' en en r- O' Tt en r-’ O' 00 O' O' O' Tt Tt eq rt en eq eft s TJ s I s •o p 5 o •p (ft cc r 5 N g E £cs- Si g-g o “i0: Tt o r 8 5 g S^-S iu O J c. 02 U1 Q Z 2 •S =5 - O Q cq eq O' r- rj- O' oo eq :S DC CQ *O TO c 2 o SC 5 i a e h o eq en ■2 c co O0 ffl cC c co S 5 -c 5 5 j O a. CD CQ K R R R R R x O' eq en en Tf mt rt I I I I I O' O eq en 3S823 en en F'XO'©>— eq eq eq en en *co««- 3 CD C co .•S S JM I So 3 ujili I? E s s - .2 S E I •g Q ei' eq" en eq" en F-* X a -s 2 ?1 SC 5 ’S a 2 g O •- z eq en eq eq eq eq mt ^0 R bi) 2 i]h8|2 w “Z E .E N 5& eft eft o o ou -E Ó-O Ng 2 0 2 c eo St g 8 E Cft Im 82 J p •o c CO os 5 5 c X X 70 c y 3 £-88 eq en mj- wn F- U L> 5 ■st 5 8 o «- ss- N o .E t5 a 18 o '3 U u o a u •s EE a 5 h°. 70 ^3 0- U CO c CO X T3 aS o! E b o o SCta! -j£ - c - X 3 *6 00 u 2 c p (u T3 -Ó a o r S 2 E - E S e e eq en eq eq 70 J J22 WffiO R RRRRR H a -2-g a 4: 8 co xs.co S'— co r SZ ji E 8-S Im Im CD 3 CO Im CO CO T3 c e 2 g a =8 o &o S v tft JU X c X ei 3 O <u T3 •o X -J c &S« s S-Ja. U S.E mt m en en en O' F- x wn 8 Ê-Ê -St ’-71S R^ eft c .E a 5 X |a g a £-5 S g O S&-8 .E X a g a i 1 a U 2-si o s s 5 co 5 TO G 0 5 oo 5 3 oc S 5g u« X o 'x o c os 2 2 00 O Jou - 2 C F7 sa c UJ CO s agg -E E i Hi 1 HI 2 g 75 TO G 00 3 o<> Ti G c W O C o TO Im TO r- - j C -* Z - 0=0 2“8 2 0^ c ol 2a !s= *3 t- u S? •o q- 21 o g o ej H CO R'E H R R 75 75 Q G *- Li 52 s |a I al I - I a^ S o 2 c c

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 251