I i I I I I 18 18 f 1 7 7 7 7 7 i f I 1 VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. Tabel II. Overzicht huurinning in 1951. Verlies wegens. Complex Bruto-huur. Restitutie. oninbaar. onverhuurd. 280 12*50 3,60 7,90 0,10 n’,25 54,— 13,70 32’— ,5 2^50 61’05 53,45 7,55 50,80 14,— 37*05 I 226,60 5,45 12,50 10’70 20’90 23,20 20,70 112’40 40,35 25,45 8^90 8’55 11,75 14^60 24’45 5,15 189,65 4.950,77 405,40 23,20 705,48 577,82 7,- 804,48 I 1.595,86 6.592,56 j 1.913,79 7,— 804,48 577,82 10 11 J» 5» 55 5» ,5 J, 5» 12,50 44J5 J» J» ,5 5» 59 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 1.749,13 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 92’— 42^50 55 55 55 55 >5 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 59 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 59 55 55 55 55 55 55 55 59 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 1.595,86 99 9 95 99 59 55 99 99 99 99 99 59 99 99 99 99 95 99 59 99 99 99 55 99 Oude Stad Oud Scheveningen Grondbedrijf Zomerhof Huurschuld eind 1951. Totaal verantwoord. 313.809,50 10.219,81 2.589,05 487,60 Huurschuld begin 1951. 179,50 119,35 246,30 487,10 733,55 77,80 20,60 266,80 20,95 421,40 238,40 89,40 89,05 114,25 35,45 Hersteld verlies. Totaal te verantwoorden. Afgedragen per kas. 313.855,43 10.080,86 2.589,05 487,60 156,50 499,95 666,10 21,80 62’40 220,10 317,35 871,95 647,25 288,60 126,30 241,90 74,90 168,75 60,55 284,20 208,20 55,35 16,30 100,30 6,80 5,25 1,25 29,05 167,75 81,81 155,80 36,10 116,30 126,85 34,40 33,60 14,55 51,55 41,45 10,80 2,80 11,25 10,85 5,85 287*85 44,85 42’90 Vooruitbetaald 1952. 1.910,24 3,55 1.735,13 14,- 6.810,60 195,— 40,20 78,45 69,— 7,— 65,05 10,55 44,70 22,30 45’30 62,95 5,85 5,— 99 99 99 99 99 7.920,10 8,65 30,— 4,65 6,- 24,45 14’60 8,65 13,85 6,40 89,80 48,50 22,70 20,45 193,10 41J0 82,35 36,70 216,65 209,70 10,30 29^25 1470 37,70 107,57 4L55 39,60 99 99 99 327.105,96 280,05 122,10 53,40 91’15 45,50 69,75 42,80 152,27 107^90 99 99 99 99 127,05 51,10 4,65 21,70 16,- 56,55 43,— 26,80 277,95 os go,20 4,65 15,50 35,20 72,55 60^30 382,75 27,80 343,85 99 99 99 99 99 99 I 327.012,94 99 99 99 99 99 99 99 99 8.485,30 29.301,15 122.845,30 38.513,55 36.955,70 11.356,05 22.272,10 38.112,15 40.878,55 6.238,10 77.243,80 51.258,90 210.433,45 38.167,65 76.087,25 12.465,60 12.452,35 52.072,50 28.717,05 2.065,05 6.950,40 19.725,55 84.737,60 153.056,35 271.503,65 15.470,70 379,10 71.623,55 73.007,60 80.926,10 163.493,25 151.168,07 35.553,35 14.061,05 108.965,85 28.031,85 1.915,15 25.292,60 13.061,70 20.678,70 2.972,65 2.486,20 11.595,85 11.130,90 18.398,95 15.984,80 95.781,15 33.888,10 79.770,20 2.079,— 41.438,05 30.961,75 94.550,15 100.222,30 39.258,40 46.415,65 48.261,25 60.382,30 47.879,20 33.372,07 16.280,30 2.136,60 4.866,75 3.095.646,29 323.334,82 10.418,36 2.589,05 487,60 336.829,83 7.005,60 w 34,75 I 2.459,90 11.508,85 f 323.334.82 10.418,36 2.589.05 487,60 f 336.829,83 1.653,60 108,85 8*20 29,55 1,85 239,50 45,50 336,65 j 56,80 j 48 160,90 75,60 891,55 71,38 2,70 312,80 Vooruitbetaald 1951. 9,30 8.485,30 29.301,15 122.832,80 38.507,15 36.821,75 11.307,55 22.249,40 38.101,70 40.685,45 6.238,10 77.154,75 51.144,65 210.398,— 38.167,65 76.073,55 12.465,60 12.452,35 52.072,50 28.620 1.982,70 6.950,40 19.690,80 84.697,40 152.977,90 i 271.383,85 15.470,70 i 379,10 I 71.444,05 I 72.888,25 I 80.644,80 162.982,05 150.265,10 35.475,55 1 14.040,45 108.472,45 1 27.981,35 1.913,30 25.053,10 12.934,65 20.627,60 2.968,— 2.464,50 11.556,65 11.074,35 18.398,95 15.984,80 95.339,05 33.649,70 79.640,45 2.079,— 41.438,05 30.681,70 94.403,60 100.168,90 39.243,80 46.315,85 48.201,90 60.312,55 47.836,40 33.195,35 16.280,30 2.028,70 4.862,75 3.089.460,25 6,55 17*05 49,30 48,45 34,85 16,30 7,30 16,05 60,— 6,25 5,40 4.248,95 4,— 1.212,07 1 2,— 305,55 213,70 286,90 48,05 I 50.40 I 35,40 64.40 31,55 108,80 30,30 j 1.118,40 99 9 99 9 1.007,11 Restitutie voor 30 jaar bewoning. 11.031,55 18.398,95 15.924,50 95.282,10 33.733,45 79.279,55 2.079,— 41.262,75 30.875,75 1 94.240,— 107.864,60 39.163,25 i 46.394,50 48.130,05 60.368,20 47.863,15 33.312,07 16.274,05 2.136,60 4.855,60 3.089.028,78 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 8.732,55 99 99 705,48 I 8.485,30 29.538.55 j 122.447.65 I 36.635.70 i 36.559,95 11.308,— 22.213,50 i 38.086,75 I 40.810.55 1 6.206,55 77.127,10 51.228,60 209.243,10 38.070,60 75.664,45 12.386,50 12.404,35 51.834,30 28.580,40 2.065,05 6.942,85 19.725,55 84.574,70 152.368,50 270.608,— 15.438,60 379,10 71.500,75 I 72.780,40 80.468,— 162.703,70 150.333,79 35.264,75 13.977,65 j 107.658.65 j 27.849,47 1.912,45 24.670,25 I 12.993.70 20.588,50 2.954,05 6.269,06 323,50 35,— 24,10 169,42 i 8.485,30 29.301,15 122.845,30 38.513,55 36.955,70 11.356,05 22.272,10 38.122,15 40.878,55 6.238,10 77.243,80 51.258,90 210.433,45 38.167,65 76.087,25 12.465,60 12.452,35 52.072,50 28.717,05 2.065,05 6.950,40 19.725,55 84.737,60 153.056,35 271.503,65 15.470,70 379,10 71.623,55 73.007,60 80.926,10 163.493,25 151.168,07 35.553,35 14.061,05 108.965,85 28.031,85 1.915,15 25.292,60 13.061,70 20.678,70 2.972,65 2.486,20 11.595,85 11.130,90 18.398,95 I 15.984,80 95.781,15 33.888,10 79.770,20 2.079,- I 41.438,05 30.961,75 94.550,15 100.222,30 39.258,40 46.415,65 48.261,25 60.382,30 47.879,20 33.372,07 16.280,30 2.136,60 4.866,75_ ƒ3.095.646,29 99 99 99 9.498,95 Afvoerkanaal I Zeearendstraat Afvoerkanaal 1I-1II IV Oost Kolenwagenslag 1 II IH Westduinweg II III Vissershaven Dr. de Visserplein Duindorp I-II Wieringsestraat Duindorp III Flakkeesestraat Duindorp IV V Vuurbaakstraat Zeekant Proefwoningen Betonwoningen Trek weg I II Ill IV Broekslootkade Spoorwijk I Ha Ilb IIc lil IV V Laakweg West Oost Bijbouw Zomerhof Buiten Haag Rustenburg Kortenbos Westeinde Vredebest Loosduinseweg Piet HeinHeemskerckstraat (Lsd.) P. de Hooghplein (Lsd.) Hoefkade Marktweg Deimanstraat weekwoningen Deimanstraat maandwoningen Binckhorstlaan Kijkduinsestraat Erasmusweg Melis Stokelaan korrelbeton 90 woningen Troelstrakade Aagje Dekenlaan Moerweg Tesselschadelaan Jan Luykenlaan Schoonhetenstraat Loevesteinlaan Pakhuizencomplex

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 265