I I 18 18 I j' - 15 14 Ir I vin. VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. PASSIVA. Totaal OMSCHRIJVING OMSCHRIJVING. No. No. Afschrijving. Boekwaarde. I. I. 15.334.735,62 8.719.963,84 I 15.352.796.35 ƒ24.072.760,19 1.123.699,12 32.219.882,87 4.224.009.59 5.347.708,71 165.144,29 878.838,36 223.395,22 266.301,88 42.906,66 43.649,25 I 67.810.49 111.459,74 I 11.888.685,42 59.443.303,91 ƒ47.554.618,49 100,— ƒ49.351.150,76 ƒ49.351.150,76 A. Gemeente 's-Gravenhage. Rijksvoorschotten) IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. Woningen Volkshuisvesting Woningen niet Volkshuisvesting Exploitatie van de Dienstgebouwen bij het complex Zomerhof Exploitatie Glasverzekering Exploitatie Portiekreiniging Algemene Onkosten. Voorradig drukwerk, enz Verhaal van pensioensbijdragen Kleine kas badhuis Zomerhof Wisselgeld ambtenaren Debiteuren Diverse Voorraden Huurverlagingsfonds Gemeente ’s-Gravenhage, Reserve- en Onderhoudsfonds Nadelig saldo exploitatie woningen Volkshuisvesting 15.955.752,92 6.758.210,— 6.043.141,48 887.968,99 6.850,01 10.527.80 3,66 990,70 2.522,41 II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. Woningen Volkshuisvesting Woningen niet Volkshuisvesting Exploitatie van de Dienstgebouwen bij het complex Zomerhof Exploitatie Glasverzekering Exploitatie tuinen Algemene Onkosten Renten Waarborgsommen Reserve voor annuïteit Glasverzekeringsfonds Kapitaal v/h Extra-afschrijvingsfonds Onderhoudsfonds terzake van de Woningexploitatie Reservefonds terzake van de Woningbouw en de Woningexploitatie Reserves Woningexploitatie Huurverlagingsfonds Gemeentelijke Woningdienst rekening-courant Kapitaal Gemeente ’s-Gravenhage 17.267,25 3.815,33 4.463,73 449,58 8.204,23 6.887,98 632,20 23.107,80 99.911,31 27.555,67 25.157,25 264.662,38 182.332,47 66.930,79 13.582,56 1.051.471,74 II. III. IV. V. VI. Vil. De administrateur, TH. M. GUNDLACH. Gezien Namens het Bestuur van de Stichting „Centraal Woningbeheer”, L. J. M. FEBER, voorzitter. J. PALTHE, secretaris. 1.966.11 2.406.78 120.11 4.050,- 333,90 1.908,18 12.788.08 446.994,85 1.3O5.O69.68 II. Balans per 31 December 1951. ACTIVA. Gebouwde eigendommen en erven. A. Met Rijksvoorschotten gebouwde of aangekochte woningen I. Woningen gebouwd vóór 31 Dec. 1945 15.790.608,63 50.311,92 6.707.838,08 D. Brandstoffenhokken Kippenhokken Waterleidingaansluitingen C. Woningen, waarvoor door het Rijk geen bijdrage wordt verleend. Gemeentesteuncomplexen) I. Woningen gebouwd vóór 31 Dec. 1945 II. Woningen gebouwd of herbouwd na 31 Dec. 1945 B. Overige woningen waarvoor door het Rijk bijdrage wordt verleend. I. Woningen gebouwd vóór 31 Dec. 1945 II. Woningen gebouwd of herbouwd na 31 Dec. 1945 A. Traditionele bouw B. Systeembouw I B. Gemeente 's-Gravenhage. Leningsschulden en Rijksvoorschotten terzake oorlogsschade) 1.553.331,15 4.489.810,33 9.130,63 Kostende prijs.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 268