18 f 18 ft 1 --4- VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. SALDO. LASTEN. BATEN AANTAL. Woningcomplexen. Nadelig. Voordelig. A. I. 1.756,09 1 114,49 4 2.406,04 4.276,62 563.750,67 1.549.811,03 ƒ2.109.285,08 25 4 566 Totaal A B. I. 4.67856 25 348,24 II. 22 5» 32 208 66 114 120 54 90 147 114 94 88 20 252 272 Pak- huizen 6 6 1 2 5 5 3 1 2 2 (Totaal per complex.) 9.470,98 121.717,06 50.734,21 45.499,79 29.831,04 103.902,67 23.468,66 24.137,01 38.550,25 3.098,29 32.708,76 122.541,25 85.888,88 86.502,51 109.123,58 192.382,75 334.995,63 49.851,18 41.408,21 8.639,86 3.480,88 31.877,58 12.180,57 92.334,57 30.013,43 47.122,29 40.457,65 32.755,10 38.275,93 68.031,98 46.760,25 45.334,29 31.329,11 1.849,67 97.815,10 14.981,66 (Totaal per complex.) 20.431,10 199.224,85 71.836,22 70.478,01 32.077,13 108.856,16 41.273,64 22.380,92 59.731,94 2.983,80 47.589,74 165.876,27 123.090,29 110.013,10 106.717,54 256.202,38 479.677,01 55.403,71 58.699,42 14.207,91 3.730,98 58.802,96 26.528,95 215.621,88 61.941,47 91.746,25 82.237,16 42.026,27 76.511,71 121.439,64 89.077,60 90.570,02 62.898,45 3.775,02 232.971,94 23.368,20 90.555,46 15.966,05 92.058,04 18.097,25 25.707,65 89.507,49 51.187,86 18.411,20 82.828,33 39.245,68 8.134,55 23.217,18 21.181,69 14.880^98 43.335,02 37.201,41 23.510,59 63.819’63 144.681,38 5.552,53 17.291,21 5.568,05 250,10 26.925,38 14.348,38 123.287,31 31.928,04 44.623,96 41.779,51 9.271,17 38.235,78 53.407,66 42.317,35 45.235,73 31.569,34 1.925,35 135.156,84 8.386,54 10.960,12 77.507,79 21.102,01 24.978,22 2.246,09 4.953,49 17.804,98 12.829,44 1.602,53 1.347,88 5.689,99 11.963,58 12.867,33 3.959,53 5.629’12 2.085,98 3.649,38 77.726,02 14.363,52 96.737,— 16.749,37 20.017,66 77.543,91 38.320,53 14.451,67 83.176,57 33.616,56 6.048,57 19.567,80 28 424 110 128 78 294 I 62 81 124 12 115 438 218 224 285 555 911 182 160 16 15 I 106 B. Systeembouw. 1948 Melis Stokelaan (korrelbeton) 1950 Schoonhetenstraat (idem) Woningen gebouwd of herbouwd na 31 December 1945. A. Traditionele bouw. 1946 Flakkeesestraat 1947 Erasmusweg Kijkduinsestraat 1948 Aagje Dekenlaan Binckhorstlaan Jan Luykenlaan Melis Stokelaan Moerweg Tesselschadelaan Troelstrakade 1949 Zeearendstraat Zeekant 318 i 40 268 52 106 297 176 48 262 115 34 42 ■Woningen en j winkels. Met Rijksvoorschotten gebouwde of aangekochte woningen. Woningen gebouwd vóór 31 Dec. '45 Afvoerkanaal I Afvoerkanaal II/III Afvoerkanaal IV Afvoerkanaal Oost Buiten Haag Deimanstraat Heemskerckstraat (Lsd.) Kolenwagenslag II Kolenwagenslag III Kortenbos Laakweg Oost Laakweg West Spoorwijk I Spoorwijk Ila Trek weg I Trekweg II Trekweg III Dr. de Visserplein Westduinweg II Westduinweg Proefwoningen Westeinde Zomerhof Overige woningen waarvoor door het rijk bijdrage wordt verleend. Woningen gebouwd vóór 31 Dec. '45. Duindorp III Duindorp IV Hoefkade Loosduinen Rustenburg' Spoorwijk Ilb Spoorwijk IV Spoorwijk V Vissershaven Vuurbaakstraat Westduinweg III Westduinweg Betonwoningen IVa. Exploitatierekening over 1951. Woningen c.a. gebouwd of aangekocht voor de Volkshuisvesting.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 270