I I I I I 18 i f 19 VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. SALDO. LASTEN AANTAL. BATEN Woningcomplexen. Nadelig. Voordelig. 7 141,13 3 28.430,24 120 36.251,42 64.681,66 2 18.628,97 1.285.316,61 10 334 3.367.197,56 4.633.885,20 Totaal A, B en C 191 26.726,05 2.785,49 23,90 18.652,87 3.391.162,02 ƒ4.660.611,25 f 1.288.102,10 Totaal A, B, C en D 10 334 191 I ,5 De administrateur, TH. M. GUNDLACH. Totaal B en C Totaal A (Totaal per complex). Gezien Namens het Bestuur van de Stichting „Centraal Woningbeheer”, L. J. M. FEBER, voorzitter. .1. PALTHE, secretaris. Woningen en winkels. 5 768 4 566 560 493 45 53 63 677 165 65 6 92 Pak huizen. 166 25 67 3 15 9 f 215.642,30 50.432,57 10.957,82 1.814,57 33.474,67 6.124,99 167.587,63 155.413,48 15.030,18 13.658,71 13.437,41 1.817.386,53 1.549.811,03 23.940,56 23,90 (Totaal per complex). 214.286,53 45.659,86 11.663,24 1.920,14 30.419,13 5.983,86 171.778,56 157.538,46 16.977,10 14.293,79 13.766,49 14.352,35 4.276,62 1.355,77 4.772,71 4.190,93 2.124,98 1.946,92 635,08 329,08 705X2 105,57 2.524.600,12 2.109.285,08 3.055,54 D. Brandstoffenhokken Kippenhokken C. Woningen waarvoor door het rijk geen bijdrage wordt verleend. Gemeentesteuncomplexen) 1. Woningen gebouwd vóór 31 Dec. '45 Duindorp I/II Duindorp V Kolenwagenslag I Laakweg West II Marktweg Pakhuizencomplex Spoorwijk IIc Spoorwijk III Trek weg IV Tuinderslaan Vredebest II. Woningen gebouwd of herbouwd na 31 December 1945 1949 Wieringsestraat 721.565,94 563.750,67

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 271