i 1 i l 1 I: 8 si 11 c-ë o y Ij 01 S?Q c .E E§| 2.S a c s 0 11 l Olfl II 5 I I 1 i 19 B E s f f ii tl i -g g 1 i|ï ll Ij 1^1 5 «5 o. a,|® j-a m.2 z 5 o 2 X a o z w 5 ts s 5 c 5 s 5 -* s S 8 x" OC P 8 r-‘ o\‘ -ë i 5 2« f c §.e :§.eI "J <71 P jij Ê-ë ê-g c: u 5 pp 5 x g c 1 c e a> - 0) O <D -o^_ ro Öj-gf soil e T5 2 Sc s:^ -x r' 60 s 5 S 2 o. E X - „A -■iga g x> ^r 5 r - ."SS. *-ë--ê ,x -» s 2 2 8 <u <L> -. -o s.E 8) E 5 •B’S 2 _o ts c o VERSLAG WEDEROPBOUW EN STADSONTWIKKELING. oo 19 N C O UJ H as o a t/> «n O O 1) öp '5 c <L> c oo X) OO £7 •U _u z *c o a> a X -—s O' GO oo N O .o z rr OC CM r- X oo r4 iCi CM 00 0 z z öo o \C Tf CM OC r*0 e*o «n oc CM en x <0 Tt oc" o Tt U c c o a.— §.E o P É-8 X C*0 «Tl V> x 00 o -o Ï5 LÏ l Ö/J c O X o •s Op JU cö 5 aS £-5 6 S S C *- _rO “x m 5 sshiïs-i o <B •o rt c 5 M 8 X> O 5 5 •5 O v •g s u <u ÖS o g-8 5* W N (U s- X O <L> O X -2 u. J> O) O X o c v 5 5 c"3 E E c Q Q o X; u. U. LU 0 i o r o rt a cs o c x Ex •8^ S oo-g oO" O.2-R E ■Sgëgogsg g §8|t c°=c2 g gg g o^o o g c j5 8 .S O -g-E-w S.E 11 lIHs-si a s< o r 2 .E 8 8 5.22 E E-g E 88"1g 8 •5 c ■•5ë)§8>3 c Qt Q u.E*= Q x EliEl?:=El J2 o x N x q> Q.^ _w o Q. -o T5 e T5 T—C" -> öD C <D X *- X <D X ÖD C "ÖJ X u c I *-• a> I ra S O' c o E "5 -o ïoïoT ■r. o O'ï4 g g.2 CM OO o 00 X c> '5 <x o -5 X 5 S Sf o -E ra-s; ”3 Ss g tthlïMl f |a? f o -2 2- U- X O 5 J- "O g 6 ?-=S-ï g 2 ■gü - E '2 s XX X Q u X E co 2-E s- 8-" y -*- u °i s r- <y -ü "U o c "O <y a> <0 ■S CD _2 c o _ie *o i_ w to O ro _X TD «J ro c E o o D»"U c c ai -ï >1 l-s s 3 O ej X N ■f c l;J ;i 0 ?2s 12i X LU Q in ro -s^: °Q 2 <n 5 5 ro en p x <u roLiJ U “-Q a> S3 Sg, J— x CT y£ 1 c c tt <u y o ?P - eo c u <U O N X :x> o O O *T5 e <D E - o *7 s2g C .X (L) E •- •S n 0.^73 --□ 2 c o -£ <l> F CL ÖU 5 O CS u. u- cS O "O a> <D X) r o ea C o c <D e c c o a> C/i CS L - s JS o 5 o E o u s o 5 _- E^SEëlfEë>E| Is-ëjsëElsi O O o o c 8" 4> <D .Z cs5t o c s °U^S c S 2 x ~-S^-£ u -o J2 •o C !- c 2 u C OJ <D

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 292