1 -e I t i ■si is i r F *1 - e I lp p iL 11 o isy I!I Fftir 19 19 B OC X© •t s p i I I I sr s S1J i z i f H f F xc.§ 4: i4t I 13 lli HHï 4 C t- J Ög o fel fe“’ I .3 s <-- s -5 Li*® ijl O 8 •a s I n i I- s c “g o -2 m S> =2-8 gu 8> s oC oi O O O Fr a 'E S 8, - c 2 a c c a E.u. I f I i <u c 8 U <U 00 T5 is 11:1° I1' HI 51 1=- 1:1 8 J 1 H Iti I i Ms «I? ■psdl hi m MH -s t-i ■s t g. a 1 fl 5Bïs Efe s 04. -gf I 1 I o 1 I li c «5 5? 4= a> c e. cö c -2 o So </3 Is 13 11 ft B a i ft bz ft •- -ft 11 a> oo c .E? o-8 o i 1 I i - i f is! c 11 J i I 1*1 #i Ht S c ft i ||g st* :h:’' 8f|. |E. I I I Mt 41 st f i '11 t S 2 Ihs 1 f§I 21 o z g ■1 ■r 5 <Q i 5 O 5 X z K 5 r •°5 st O sl a^ rtj 2-o Ps i g s :|g f 2? h c o c Èba ■si ■°-g J «2 g s «-3 c E§3 feS të o o b s f I 6 I - o s £3 13 I'S11 8B-£o- I'S 18 O 2 .EO -■8 11. 5 1 t' M B.t 3 I* sX e -5 r So Q E£ a c I I a e5“a=E ijl ee! i ,g? £•5 g la «r-s a -s g§g -sëc ggl fili M 1 s I O •E 1 B1 g 8 c s. 2 s 5 a Ifg8 VERSLAG WEDEROPBOUW EN STADSONTWIKKELING, VERSLAG WEDEROPBOUW EN STADSONTWIKKELING. r s R oo r 00 5 R R I 44 5 c 4' T3 f2 at 4: O O H ac 20 CM ©X W H ca c o o. o 5 g «B E K E ■M-' s en m x© cX ©x <X O o. w> f- I -4 U. D. 1 O c S 8 <X CM OO c 2 00 X© O©" ©x O -r UJ o -J 2 ai S s o CM E «5 S b 4) 00 oo oq X m M-, 00 T CM 00 X <A) X© rn X s <3 3 a o c r •o b ttt o u O Q. ui g. o M) O. ft ■8 ft o 00 8 oo" CM •n \D r" X 00 x ft X <N V"> oo" ©x x© X X© X r*-. oc M oo" fX r- x© cm oo X x© ©x x© cm r*q r*~. ©x X X' OD X oc CM m oq v~< q" X O cn vq O X X x© CM X en »n <X CM CM O ©x N G Q. O c 2 o G N 5 rX x© o x' 3 r*i R r*X x© 8 cn X ©x CM en oc V) R 8 X© ©x" rX 2 g§ S u 3 Q C3 (U Ï5 C C a st s ■Sp 4-t Q •G c5 O O •o u Js s Tf O I r*^ r*q o" *X Tt- «r> ©x r*-, cm’ r- cm «1 -s: 5 5 11 3 TC s s I O O WJ ir. 8 8 r-‘ »X 'T ©X r- M- O O. u.2 u. es 3 .12 3 O a> 5-S b 3 Si t S s g~ B O’S. 3 I I *-» I c a Jr> gj> ob q O o c -o :s» c 5J CA ■2 2 2 2 -K. S -ge ■E S .^2 ft ft •Si h ©X X© »n oo cm" oo" CM O ©X 00 X© oo’ O' CM CM CM I i i 8 V Ci. 5 a o aö -o 00 o "O 'ft 8. II T© X b T© Q S U Cü -J-J C aa ft ft ft u? 5^ oo .G §P <u T3 S3 oC ■8 s -g - t c 3 i ft t -ft i K g ft S S, I ‘Si 5 at ïS .5» S J'S 5 "u p o ca -o E - O c c cü .3* - N .- -O G u c E - ft o E E u f CA 5 2 3 SS 00 r- <r> O oo rr cm’ <X R A-N Z—N en c*"> Z^N R V ft- cm" (X 2 3^ •X «X z T© cn q O. O 2 O S B §2 -> W1 tfl c c S •o c u ■e 5 2 cö 5 S So 0> E ssltf's-- t 2 Se >K >2o E E 2 E o O <3 V ■Q C 2 S o B 8> 8 s •e ■s c eg N ctS C CA V G E S 5 S 2 O 5 l f g g>g a. I" -8 ft 2i v: öi E o c 'o 3 c o 8 S c oo ‘f o 00 C <A -. cö 5 t: flS 2 s c K S- ,E Q. e 10 S E U Q o u 03 ÖO -Q 0© U ft S c c 8> c E S S 22 03 03 k- i -5 g 1 s s e s ■E g O 00 G C U CS 00 5 S- 1 j c" 2 CCS c cü C G £C 03 G c.E Q 3 S 'n-Q N ft co Ia 5 S ■E E .E -8 u O N C C Tl S O Q. CA C - t® C^ f- -ft ft ft ft 3 §5 5<§ Q £-8 “c o oo c 2 I— CA Cü C3 OE 25 Q -ft ft öo 4c 00 00 c o 03 ■E co a o o SX as St:. J ft ft ft E "a "S g St •51 2 8 s =8 ■c -o -S ■8 s cZ> 8> -•E E< 55 OE oi q. - c «Q u. ft X U G flj rH ^<8 >85 o I a -2 c ■c--8’ o a X S Oo .1 £’S u -E c |f 8 t E ’-11 EE. to «5 G C3 03 c b N 3 2 g o r a j O 'u. -8 SI ill S> i ■S g '5 C <A ■*-' ■fl B a r - O 8 5 8, S' s; S c u 5 tt g c c n <u o 4* 4^ •3 -□ T© H 'cq c £:=S>O e to c o g g .2 •SEP" •5 T© X- Ö0 2 c o c f^- E c oo o •- O -S u u- E o BES'E^ q;3E I C .2 -3 E u c u S cl! - u fi C 4> B 4> ?«slshp|l 5 =5 n n E

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 293