iffl I» Wi 1M Plipi i'Ci h<a^ü-5 1:1:]: ;e Hhil -IW'h o s-1 §i E N-ïl u Sao i lïiinhsm 19 ■Hm t g 5 p 1' sj: i |1 Ml P» Sis' =5 5 S-o e te re x "Z w *êc -558 W f f ■sip th :üs IHïihOH i -si g -|| fls^i :l -p hsiF te tl g§ ■ëg.Eg’lj -E-5 u-5|gg| il 1 :ï6 sl^htpi P |hshi|i|r s i h-ï-ï -s-Ijs-s Ite 1 1 ’8-g g re öo re I 'ë-Sc - .031 L-O.sljF-? :s 5 l '1 8 s 5 .i ^2 25 88 8' n s 5 te 5 s 5 S to -Q s I 8 3 3 x" 04 5 p I t 3 2 8 I I 8 8 5 I I ti 00 O'* s °2 5 5 3 R 3 n «i e te :3.= 5 te^ “3 te ÊiPi? O s Sïï - 5 g HUii milt ppn iHni si il I I I I O* f I SS a R 3 S 3 ra Él 2-S o <u .2 7? O x ^2^15 -s-ar-i- c5 •8 J i^l^ra S S“E:ëg?" ra g “e g|£ «^5 te fe §^e.£È?s 13E g.E-S «‘ÖC g-gj-ê? S-ï£ra> *-|i-gteg! 8 I ■*5 ’I J ’I S~ :j l1 i tu t te :g13 te.E =ra -I llh-ls 3.53 o F re e p - 3 158 - •f 5 3 5 te ?35.e - «I“a§J5g3 1 I I I i i M «5 d S L - •1111 -i 1111 •iS '1 VERSLAG WEDEROPBOUW EN STADSONTWIKKELING. O c 00 O'* 04 O c L E jp c E o» <5 •o re O H S oo m 03 X) <5 •o re re O F 8 o» j5 0 O' X> «n oC 00 00 en O'* 04 x' 04 O «T m oo re- I .1 X m oC 00 00 F O' \D O O OO x" v'> k. 04 O1 O'* o’ X O> 00 04 I X 04 X oc_ of en" r- o- 04 O 04 04 oo o x en X X 04 x OO of en" o- 04 O 04 04 oo" oo oó O 04 »o »o C O' 00 «O V-, 04 04 O'* O' •o ‘o, re 5 52 Squ 04 2 s .2 CJ [L, N o e s - E s te S: E S ra .2 ra i iu <S ra OO x’ g -g ra - - - S E •Ou ra ra S-S M t :l! i-lW H ?hss -£ rs.2 u 5 F <z~i o x> oo" e 6 5 .ti W 5 g O u- o e 3 1 O g «.ra re te "8 5 o g £>5 i gi 1 .eqI.s TJ 7) re TJ g ~ra "S te nj *>a _r C Q u e" ”s X !§->■£§ ’SS -Zlsi-rarag' '•p -e C en" j 'sD S 3 .>ra.c..2.c.*-s i g .3 8 g-g <p^ j u E •- ra e o C w 4> *- O C O - 5> e e S? fi 5 y <u e e 5 S).E*£ 5 re ^ȧ!ra s'ëhiE Hlllflli illli! o g ■- U u’°'£ra3gu -12 "3 -o c o E 4> te «5 ocora^Es^S 5 g>5ora^«±<5 "e te e -ei te ts ■ra E-S-gt^ U S 5 3 3 i il rthö e re e 3 ree3 CQ <D Q C ra 303 shj 31 »c og §.E £o|e 8-1 ^8 •Ó3 -2 S3 ra ><_j ■- E 2 .2 T3 E -5 e E ra 5 .e 3 I f u L Sra u E 'gj 2=-g o c si e E e - sg E o e ■- g -1 o -o 5 rac^3 j ll’S.E-g o - SE>ïïo» i o S'ü -5 8> E e -e g> u -q’ B-C te

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 296